Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
44 Buffier, Klaudyusz (1661–1737). Sposób łatwy nauczenia i pamiętania dzieiów powszechnych, y rozmiaru czasów, czyli chronologii i historii powszechney / podany francuskim ięzykiem przez x. Bussiera … ; Przełożony z przydaniem ciekawych pytań i uwag na dzieie święckie dla wygody ich mościów panów kawalerów Kollegii Nobilium Posnaniensis: [w 2 t.].
43 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Eines Erbarn Rathes Der Kayserlichen und Königlichen Stadt Bresslaw, Umbgefertigte Gassenmeister, unnd Baw: So wol der Mäurer, Zimmerleute, und anderer zum Bauwesen gehörenden Werckleute Ordnungen.
428 Мелетій Смотрицький.
427 Прокопович, Феофан.
426 Katarzyna II [Екатерина II (рос. имп. ; 1729–1796)]. О дворянстве = O Szlachectwie.
425 Екатерина II.
424 Zboiński, Jan Niepomucen. Mowa ... Zboińskiego starosty mszanskiego, kawalera ordenu S. Stanisława, posła ziemi Dobrzynskiey miana na sessyi seymowey dnia 27 października r. 1788.
423 Zboiński, Jan Niepomucen. Głos ... Zboinskiego posła ziemi Dobrzynskiey na sessyi seymowey dnia 23 10bris r. 1789.
422 Zbiór. [Zbior mow roznych w czasie dwoch seymow ostatnich Roku 1775 y 1776 mianych. : Mowy w czasie seymu Ordynaryinego Roku 1778 : w 4 t.]. T. IV.
421 Zbiór. Zbior mow roznych w czasie dwoch seymow ostatnich Roku 1775 y 1776 mianych. : Mowy w czasie seymu Ordynaryinego Roku 1776 od 20 Dnia wrzesnia do konca Seymu : [w 4 t.]. I. III.
420 Zbiór. Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty ... / [przez Franciszka Bohomolca, Marcina Bielskiego, Macieja Stryjkowskiego, Marcina Kromera, Aleksandra Gwagnina].
42 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Eines Erbarn Rathes Der Kayserlichen und Königlichen Stadt Bresslaw, Auffs New widerholete und vormehrete Ordnung, Das Gesinde betreffende.
419 Zbiór. Zbiór deklaracyi, nót y czynności główniéyszych ktore poprzedziły y zaszły pod czas seymu pod węzłem Konfederacyi odprawuiącego się od dnia 18. wrzesnia 1772. do 14 maia 1773. / [wyd. Feliks Łojko].
418 Woyna, Jan Karol (1665–1693). Kleiner Lust- Garten, Worinn Gerade Gaenge zur Polnischen Sprache angewiesen werden; / gepflanßet durch Joh. Carl von Jaśienicá Woyna.
417 Wolter.
416 Wisner, Daniel. Czarownica povvolana, abo krotka nauka y prestroga z strony czarownic. zebrána zrozmaitych doktorow ták w práwie Bożym, iàko y w swieckim biegłych, z przydatkiem instructiey świeżo z Rzymu wydáney dła uchrony y porátowánia sumnienia, osobliwie ná tákie sądy wysádzonych.
415 Wielowiejski, Stefan (1651–1721). Nowe zywoty swiętych, dotąd polskim ięzykiem wydáne, cudownego w swiętych Boga sławiące. Dźiwnemi dźiełámi, cnot rozmáitych przykłádámi, y pobożnemi rewolucyámi pełne. Dla prágnących, swiętych obcowánia, y nienásyconego nigdy w czytaniu ukontentowania. Ná káżdy dźień przez cáły rok. / Wybráne z poważnych pisárzow, przez w. x. Stefana Wielewieyskiego ... a po śmierći iego wydane.
414 Wielhorski, Michał (са 1730 – са 1814). O przywroceniu dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczypospolitey ustaw. / Przez J. W. I. P. Wielhorskiego Kustmistrza W. X. Litt.
413 Wiadomość. Wiadomość o teraźnieyszych rozrożnieniach dyssydentskich, w Polszcze i W. X. Litewskim.
412 Warnery, Charles de. Remarques sur le militaire des turcs et des russes; sur la façon la plus convenable de combattre les premiers; sur la marine des deux empires belligerents; sur les peoples qui ont joint leurs armes a celles de Russie, tells que sont les Georgiens, Colchidois, Mainittes, Montenegrins albanois, chretiens grecs etc etc. Avec diverses observations sur les grandes actions qui se sont passées dans la derniere guerre d'Hongrie, et dans la présente en Moldavie; comme aussi sur l'expedition de la flotte russe en Grece ; et sur celle du comte de Tottleben : Avec des plans / par Mr. de Warnery …
411 Warnery, Charles de. Beytrag zur Geschichte des gegenwärtigen Krieges zwischen dem Russischen und Türkischen Reiche; als auch zuverlässige Nachrichten von der Schlacht bey Choczim 1769 und der bey Kahul 1770. Nebst einer gründlichen Beschreibung derer in diesem Kriege sich mit befindlichen fremden Nationen, ihrer Sitten und Gebräuche, ihrer Art Krieg zu führen. Mit Plans / von einer Person von Stande.
410 Warnery, Charles de (1719–1786). Bemerkungen über die Kriegsverfassung der Türken und den Krieg gegen sie, : aus der französischen Handschift eines in Römisch Kaiserlichen Diensten gewesenen Officiers.
41 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen und Khöniglichen Stadt Breßlaw, Statuta und Ordnungen auffs New umbgefertiget, vormehret und gebessert ...
409 Waga, Teodor (1739–1801). Historya xiążąt y krolow polskich / krotko zebrana przez X. Teodora Wagę Schol. Piar. Z niekotremi uwagami nad dziełami narodu polskiego czwarty raz przedrukowana.
408 Von den Referenten.
407 Voltaire, François Mari Arouet de (1694–1778). Wiersz o czlowieku / przez Woltera ; Przekladany z francuzkiego jezyka.
406 Viaud, Pierre. Rozbicie okrętu czyli Przypadki P. Piotra Viaud rodem z Bordo kapitana okrętu z francuzkiego na polski język przetłumaczone.
405 Vergilius Maro, Publius . [Vergilii Aeneidae. To iest o Aeneaszu Trojáńskim ksiąg dwánaśćie. / Przekłádánia Andrzeia Kochanowskiego. – A teraz zá stárániem y nákłádem od Waleryana Piątkowskiego ná świát wystawione].
404 Vergilius Maro, Publius (70–19 a. ae. n.). Publiusza Wirgiliusza Marona księgi wszystkie to iest ksiąg dwanaście o Eneaszu Troiańskim, (Æneida) / przekładania Jędrzeja Kochanowskiego. Ksiąg czworo Ziemiaństwa, (Georgica) przekładania Waleyana Otwinowskiego Kśiąg dźieśieć pasterek (Bucolica) przekładania W. Jmći X. Ignacego Nagurczewskiego ... razem do druku podane staraniem J. K. R. K. O. W. Ktory przydał Bibliothecam Poetarum Plonarum, qui Patrio Sermone Scripserunt, to iest katalog troiaki Polskich wierszopisow oyczystym ięzykiem piszących; I. Łacińskich rzeczy tłumaczow. II. Authorow bezimiennych III. Authorow według imion porządkiem obiecadłowym (czy w druku, czy w pismie).
403 Uwagi. Uwagi ogolne, nad stanem rolniczym i mieyskim z powodu przyszley rządu narodowego formy.