Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a-z]:
274 [Pikulski, Gaudenty (?–1763)]. [Złość żydowska przeciwko Bogu у bliżniemu prawdzie у sumnieniu na obiaśnienie Talmudystow, na dowod ich zaślepienia у Religii dalekiey od prawa Boskiego przez Moyżesza danego, : rozdielona na trzy czesci, / opisana przez X. Gaudentego Pikulskiego ... Z dozwoleniein starszych. Drugi raz do druku, z istną Relacyą Dysputy contra Talmudystow z Talmudystami, у przydatkiem innych osobliwości, podana].
29 [Bogusławski, Konstanty Józef (1784–1817)]. Zycia sławnych Polakow : krotko zebrane [w 3 t.] / [przez Konstanty Józefa Bogusławskiego ; wyd. Tadeusz Anton Mostowski].
31 [Bohomolec Franciszek]. Zycie Jerzego Ossolinskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego, lubelskiego, lubomskiego, lubaczowskiego, bogusławskiego, brodnickiego, ryckiego, derpskiego, adzielskiego, stanisławowskiego, y bydgoskiego starosty : [w 2 t.].
51 Carraccioli, Louis Antoine (1719–1803). Zycie papieza Klemensa XIV. Ganganellego. / W francuskim języku przez J P. Caraccioli wydane, teraz przełożone na polski. – Za pozwoleniem Zwierzchności przyzwoitey.
369 Skarga, Piotr. [Źywoty świętych Starego i Nowego Zakonu … : [w 2 cz.] / Przez … Piotrá Skárgę].
426 Katarzyna II [Екатерина II (рос. имп. ; 1729–1796)]. О дворянстве = O Szlachectwie.