Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
422 Zbiór. [Zbior mow roznych w czasie dwoch seymow ostatnich Roku 1775 y 1776 mianych. : Mowy w czasie seymu Ordynaryinego Roku 1778 : w 4 t.]. T. IV.
423 Zboiński, Jan Niepomucen. Głos ... Zboinskiego posła ziemi Dobrzynskiey na sessyi seymowey dnia 23 10bris r. 1789.
424 Zboiński, Jan Niepomucen. Mowa ... Zboińskiego starosty mszanskiego, kawalera ordenu S. Stanisława, posła ziemi Dobrzynskiey miana na sessyi seymowey dnia 27 października r. 1788.
425 Екатерина II.
428 Мелетій Смотрицький.
427 Прокопович, Феофан.