Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
89 Dzwonkowski, Jan Jakub (1708-1758). Anweisung zu einer gründlichen Polnischen Orthographie vor die Deutschen ausgefertiget / von Johann Jacob Dzwonkowski.
391 [Tański, Ignacy (1761–1805)]. Annexa do części pierwszej relacyi w materyi o buntach na sejmie 1790 roku uczynionej.
261 Orzechowski, Stanisław (1513–1566). Annales Stanislai Orichovi Okszi Adjunximus vitam Petri Kmitae.
335 Russland. Ordnungen. Allgemeines Russisches Land-Recht / wie solches Auf Befehl Jhr. Czaar. Majestät Alexei Michailowicz zusammengetragen worden … : / aus dem Russischen ins Teutsche übersetzt nebst einer Vorrede Burcard Gotthelf Struvens.
270 Pedemontanus, Alexius (ca 1470 – ca 1550). Alexego Podemontana medyka y filozofa taiemnice; wszystkim oboicy płci, nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy, áż do stop, bárdzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemieslnikom, do przedniejszych y subtelniejszych robot, do ich rzemiosł náleżących y innym wielce pożyteczne. / Z łacinskiego języka ná polski przed tym przełożone, y w porządek dobry wpráwione; przez Sebastyana Slaskowskiego; do ktorych przydáne są lekárstwa wyborne y doświádczone, ná rozmáite choroby, teraz dla żądánia wielu godnych osob przedrukowane.
1 Akta. Akta publiczne do interessu Оrdynacyi Ostrogskiey należące.
347 Rzewuski Wawrzyniec, Adam. Adama Wawrzenca Rzewuskiego ... głos z okazyi namienioney Konstytucyi 3iego Maia na sessyi dnia 20. października 1791. miany.
346 Rzewuski Wawrzyniec, Adam (1760–1825). Adama Wawrzenca Rzewuskiego ... głos w stanach Rzeczypospolitey zgromadzonych dnia 31. października 1791. roku miany.
286 Polska. Prawo. Acta interregni post mortem serenissimi at gloriosis. simi olim Sigismundi Tertii Regis Poloniae : necnon Sueciae Regis Haereditarij ; Piè in Domino ultimâ Aprolis, Warszaviae Defuncti ...
374 Słoński, Michał. Accessoria statut y konstytucye z Czaradzkiego Ładowskiego y supplementu ... Załuskiego biskupa krakowskiego w pospolitości a naybardziej co do procesu potrzebnieyszego tudzież formularze transakcyi niektórych / przez ... Michała Słonskiego …
114 [Groicki, Bartłomiej (1519–1599)]. Abrogatio et moderatio abusum et sumptuum : Quibus litigantes partes, tam apud Scabinale, qua Advocatiale officium nimio antea gravabantur, necessario constituta, et per Senatum Civitatis Cracoviae promulgata drukowane Roku Pańskiego 1629. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
362 S[chmidt, Friedriech August (1734–1807)]. Abrégé chronologique de l'Histoire de Pologne / [Friedriech August Schmidt].
328 [Putanowicz, Józef Alojzy (?–1788 )]. [Zycie cuda y dzieie kanonizacyi S. Jana Kantego Kapłana swieckiego, w Akademii Krakowskiey Pisma Bozego doktora y professora, uroczystym osmiodniem w stolicy Krolestwa miescie Krakowie roku zbawienia naszego MDCCLXXV uwielbione. / Przez ... Jozefa Aloyzego Putanowicza ... za dozwoleniem zwierzchności duchowney wiekopomney pamięci podane].
405 Vergilius Maro, Publius . [Vergilii Aeneidae. To iest o Aeneaszu Trojáńskim ksiąg dwánaśćie. / Przekłádánia Andrzeia Kochanowskiego. – A teraz zá stárániem y nákłádem od Waleryana Piątkowskiego ná świát wystawione].
272 Piemontese Alessio.
64 Cnapius, Georgius.
352 Salezy, Franciszek.
103 M. De G***.
367 Sirisa.
390 Sulikovius, Joannis Demetri.
137 Janidłovius, Jakobus.
151 K. S.
152 Kamoens, Ludwig.
408 Von den Referenten.
417 Wolter.
425 Екатерина II.
427 Прокопович, Феофан.
428 Мелетій Смотрицький.
184 Kurcyusz, Ruf.
187 Kutasinski, Jarosz.