Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
67 Cramer, Daniel (1568-1637). Das Grosse Pomrische Kirchen Chronicon D. Danielis Crameri. Das ist Beschreibung und Außführlicher Bericht , was sich fürnemblich in Religions Sachen , von Enderung der Heydenschafft her , im Land zu Pomren , und zugehörigem Fürstenthumb Rügen , auch Graff- und Herrschafften , bey noch wehrendem Christenthumb , und dabey verlauffener Evangelischer Reformation , biß auff kegenwertige Zeit , begeben und zugetragen hat Auß vielen Glaubwürdigen Alten und Newen Scribenten , Uhrkunden Archiven und andern Denckwürdigen Nachrichtungen fleissig zusammen getragen , und in richtige Jahrzeit verfasset. Auch in Vier unterschiedliche Bücher ... abgetheilet. – Zuvor niemahln also in Truck gegeben.
68 Curieuse. Curieuse Gespräche zwischen denen zwey Polnischen Städten, Dantzig und Thoren , über die itzigen Conjuncturen, So die Stadt Dantzig betreffen. 1734 : [in 2 Th.].
69 Curtius, Rufus (ca 41–54). Kurcyusza Rufa o życiu i dzieiach Alexandra Wielkiego : [w 3 t.] / Łacińskim i polskim językiem [tł. Wargocki].
7 Beriquè, Ignace de. Explanacya stanów cezarstwa chrześcianskiego, ; Albo Rządów Pryncypalnych Rzymskiego Imperium ... / po francusku przez … Ignacego de Beriquè skoncypowana, ; a w tym czáśie polskim językiem … [przez Karola Józ. z Niemirowa Niemirę] wytłumaczona …
70 Czacki, Michał Mikołaj Hieronim (1755–1828). Głos ... Michała Czackiego ... na sessyi seymowey dnia 12. października 1789. roku miany, o kommissyi koekwacyjney.
71 Czacki, Tadeusz (1765–1813). Mowa ... Czackiego starosty nowogrodzkiego wczasie pierwszego zasiadania na Kommissyi Skarbu Koronnego, J W. Rocha z Głogowy Kossowskiego jako podskarbiego wielkiego koronnego, imeniem teyze kommissyi miana. 14 lutego 1791. roku.
72 Czacki, Tadeusz. O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źrzódłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 roku wydaném : [w 2 t.] / przez Tadeusza Czackiego.
73 [D. E. T.]. List anonima do krola pruskiego pisany w interessach Francyi i Polski z francuzkiego na polski język wyłożony ... – [Ed. 4].
74 Damalewicz, Stefan (?–1673). Series archiepiscoporum gnesnensivm, atque Res gestae, è verustis antiquitatum ruderibus collectae. Et mandato, ac sumptu illustrissimi et reverendissimi principis D. Matthiæ Łubienski … / In lucem producta, per Stephanvm Damalevicivm …
75 Damalewicz, Stefan. Vitae Vladislaviensium episcoporum, issu et authoritate Illustriss. et Reuerendiss. Domini, D. Matthiae Łubienski ... In quibis Accurate ipsorum successio, mores, et pro avis ac focis gesta negotia, nec non diuersi in Regno Poloniæ euentus, iucunda rerum et orationes varietate exhibentur. / Opera et studio … Stephani Damalevicz … conscriptae.
76 Krieges-Feuer. Das in Norden aufs neue angegangene Krieges-Feuer, Welches bey der Freyen Stadt Dantzig in volle Flamme gerathen ist, Als solches bey dem gut angefangenen Interregno sich an der Grentze gezeiget, Nach vollbrachter erster Wahl aber um sich gegriffen hat.
77 Demosthenes (ca 384–322 a. ae. n.). Filipiki Demostenesa z przylaczeniem uwag historycznych i politycznych. / Przekladania Ignacego z Nagurk Nagurczewskiego ...
78 Dłuski, Tomasz (1713–1800). Mowa ... Tomasza Dłuskiego ... w materyi = Jeżeli woyskowi do seymikow należeć maią = miana na sessyi seymowey dnia 31. miesiąca stycznia roku Pańskiego 1791.
79 [Dmochowski, Franciszek Ksawery (1762–1808)]. Sztuka Rymotworcza : Poema we czterech piesniach / [Franciszeka Dmochowskiego].
8 [Bernard, Jean Baptiste (1747-1808)]. Krótki zbiór historyi greckiey od czasow bohaterskich aż do podbicia Grecyi w prowincyą rzymską. Dzieło w ktorym się opisują naysławniejsze Narodu tego woyny, jego umysł i obyczaie; wielcy mężowie, ktorych na łonie swoim wychował; prawodawcy, wodzowie, filozofowie, krasomowcy, rymopisowie, dzieiopisowie i rzemieślnicy; : [w 2 t.] / z francuskiego na polski język przełożone [przez Jozef Jakubowski].
80 [Dmochowski, Franciszek Ksawery (1762–1808)]. Sztuka Rymotworcza : Poema we czterech piesniach / [Franciszeka Dmochowskiego].
81 Do Izabelki Mniszchowny. Posyłaiąc jey kopersztych wyrażaiący dziewczynkę w nowych trzewiczkach. dnia 19. listopada 1791.
82 Dokładne. Dokładne wyrachowanie wszystkich procentow złotowych, groszowych, szelągowych, denarowych, od siódmego, aż do pierwszego. Na wszystkie kapitały od złotego iednego aż do dwóch millionów przez wszystkie czasy od roku aż do miesiąca i dnia iednego, w dziewięciudziesiąt osobnych tabellach z wielkim ułatwieneim pracy y przysługą dla rachmistrzow, bankierow, kapitalistow, kredytorow y dłuznikow, przy zaręczeniu publicznej wiary ułożone.
83 Doniesienie. Doniesienie pilne Wspoł-obywatelom z Warszawy.
84 Dubois de Jancigny, Jean Baptiste (1751/53–1808). Tableau annuel des progrès de la physique, de l'histoire naturelle et des arts. Année 1772 … / par M. Dubois.
85 [Dusch, Johann Jakob (1725–1787)]. Geschichte Carl Ferdiners [aus Originalbriefen] : [in 3 T.].
86 Dwanascie. Dwanascie listow przeciw poparciu uwag nad zyciem Jana Zamoyskiego w roznych materyach politycznych podane.
87 Diariusz. Dyaryusz aktu złączenia się konfederacii oboyga narodów. W Brzesciu Litewskim dnia 11. września 1792. roku w kościele po-jezuickim.
88 Diariusz. Dyaryusz zgromadzeń mieyscowego miasta Warszawy y wydziałowego miast Rzeczypospolitey Wolnych Xięstwa Mazowieckiego, i Woiewództwa Rawskiego; do wydziału warszawskiego nalezących na mocy prawa y uniwersału J. Kr. Mci z strazy wyszłego w dniach 1. i 10. sierpnia roku 1791. W kościele farnym Kollegiaty Warszawskiey s. Jana odprawionych.
89 Dzwonkowski, Jan Jakub (1708-1758). Anweisung zu einer gründlichen Polnischen Orthographie vor die Deutschen ausgefertiget / von Johann Jacob Dzwonkowski.
9 Beyträge. Beyträge zur neuern Staats- und Krieges-Geschichte : [in 19 Bd.] / [Übers. Karl Friedrich Wernich].
90 [Dzwonkowski, Jan Jakub]. Versuch ueber die Polnischen Nackenschlaege.
91 Echard, Laurence (ca 1672–1730). Dykcyonarzyk geograficzny, czyli Opisanie krolestw, prowincyi, miast, biskupstw, xięstw, hrabstw, margrabstw, portow, fortec y innych mieysc znacznieyszych w czterech częściach świata ... : [w 3 t.] / Po angielsku napisany przez pana Echarda. ; Z trzynastey edycyi angielskiey na francuzki język przelożomy powiększony y poprawiony przez K. Vosgien [i. e. Jean Baptiste Ladvocat]. – Nakoniec z osmey francuzkiey edycyi w polskim wydany języku, z dodatkiem zaszłych odmian i umieszczeniem wielu miast i prowincyi polskich [przez F. Siarczyńskiego].
92 Faust, Bernard Christoph (Krzysztof ; 1755–1842). Katechizm zdrowia dla użytku szkół y domowey edukacyi / przez D. Bernarda Krzysztofa Fausta … ze czterema obrazami. / Z niemieckiego na polskie wytłómaczony przez Krzysztofa Celestyna Mrongoviusa …
93 Fessler, Ignatius Aurelius (1756–1839). Attila König der Hunnen / von D. Fessler.