Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
130 Horatius, Flaccus Quintus. Satyry wszystkie / Horacyuza wierszem polskim przez jednego z obywatelow litewskich wylozone. ; [tł. Marcin Matuszewicz].
13 Biblia (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Biblia to iest Księgi Starego i Nowego Testamentu : / według łaćińskiego przekładu starego, w Kośćiele Powszechnym przyiętego, na polski język z nowu z pilnośćią przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętéy powszechnéy przećiw kacérztwóm tych czasów należących ... / Przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowcá ... z dozwoleniem Stolice Apostolskiéy, á nakłádem le M. Księdzá Arcybiskupá Gniéźnieńskiégo ... wydane w Krákowie 1599. Teraz cum Licentia ordinarii przédrukowane.
129 Horatius, Flaccus Quintus. Satyry wszystkie / Horacyuza wierszem polskim przez jednego z obywatelow litewskich wylozone. ; [tł. Marcin Matuszewicz].
128 Horatius, Flaccus Quintus (65–8 a. ae. n.). Horacyusza Piesni wszystkie przekladania róznych : [w 2 t.].
127 Hieremias II (рartiarcha Constantinopolitanus ; 1536–1594). Censura Orientalis ecclesiae. De praecipuis nostri seculi haereticorum dogmatibus : / Hieremiae Constantinopolitano Patriarchae, ab Orthodoxae doctrinae adversariis, non ita pridem oblatis. ; [transl. Stanislaus Socolovius].
126 Hesiodus (8–7 a. ae. n.). Hezyoda Askreyozyka Roboty i Dnie / według Greckiego oryginału przekladania Jacka Przybylskiego.
125 Helvétius, Jean Claude Adrien (1685–1755). Herrn Johann Claudius Hadrian Helvetius hinterlassenes Werk vom Menschen, von dessen Geistes-Kräften, und von der Erziehung desselben : [in 2 Bd.] : Aus dem Französischen.
124 Gurowski, Rafał (1716–1797). Mowa ... Gurowskiego kasztelana przemęckiego w senacie dnia 3. 8bris 1776. miana.
123 G[uibert, Jacques Antoine Hippolyte de (1743–1790)]. Journal du siege de Cracovie, / par M. De G***, officier étranger, au service de la Généralité.
122 Guevara, Antonio de (1480/81–1545). Zegar monarchow : z życia Marka Aureliusza, cesarza rzymskiego / przez J. W. x. Antoniego Guevara, biskupa accytańskiego Karola V cesarza [...] r. 1524 złożony, w r. 1611 z hiszpańskiego języka na łacinski przełożony, ; a przez urodzonego Antoniego Felixa Roszkowskiego polskim niegdyś tłumaczony językiem ...
121 [Groicki, Bartłomiej]. Ustawa płacey u sądow w prawie Maydeburskim: Tak przed Burmistrzem a Raycami, iako przed woytem, nowo uczyniona. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. w Krakowie drykowany roku Pańskiego 1616. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
120 [Groicki, Bartłomiej]. Tytuły prawa maydeburskiego Do porządku y do artykułow, pierwey po polsku wydanych. W sprawach tego czasu naywięcey kłopotnych, z tegoż prawa maydeburskiego przydane. w Krakowie drykowane roku Pańskiego 1616. Co się teraz nad pierwszą edycyą przyczyniło, summa tytułow naprzod położona, a koniec tych książek pokaże. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
12 Biblia (Pl. ; 1726 ; Halle an der Saale). Biblia Sacra to iest : wszystkie ksiegi Starego i Nowego Przymierza ; / z zydowskiego i greckiego jezyka na polski ... przetłumaczone, a teraz podług edycyi Gańskiey roku 1632 przedrukowane.
119 [Groicki, Bartłomiej]. Rejestr do porządku y do artykułow prawa maydeburskiego, y cesarskiego. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. w Krakowie drukowany roku Pańskiego 1616. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
118 [Groicki, Bartłomiej]. Postępek wybrany iest z praw cesarskich, ktory Karolus V. Cesarz, kazał wydać po wszystkich swoich państwach, ktorym się nauka daie, iako w tych sądach a sprawach, około karania na gardle, albo na zdrowiu, sędziowie y każdy urząd ma się zachować, y postępować wedle boiaźni Bożey, sprawiedliwie, pobożnie, rostropnie, y nieskwapliwie. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. w Krakowie drykowany roku Pańskiego 1616. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
117 [Groicki, Bartłomiej]. Porządek sądow y spraw mieyskich prawa maydeburskiego w Koronie Polskiey w Krakowie drukowany roku pańskiego 1616. teraz znowu z pozwoleniem starszych przedrukowany.
116 [Groicki, Bartłomiej]. Enchirion aliquot locorum communium Iuris Magdeburgensis / par Joannem Kirsteyn Cerasinum … drukowane roku Pańskiego 1629. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
115 [Groicki, Bartłomiej]. Artykuły prawa maydeburskiego ktore zowią speculum saxonum Z łacinskiego ięzyka na polski przełożone y znowu drukowane roku Pańskiego 1629. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
114 [Groicki, Bartłomiej (1519–1599)]. Abrogatio et moderatio abusum et sumptuum : Quibus litigantes partes, tam apud Scabinale, qua Advocatiale officium nimio antea gravabantur, necessario constituta, et per Senatum Civitatis Cracoviae promulgata drukowane Roku Pańskiego 1629. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
113 Grocholski, Franciszek Ksawery (1730–1792). Głos ... Franciszka Grocholskiego ... na sessyi seymowey dnia 10 maja r. 1790 miany.
112 Górnicki, Łukasz (1527–1603). Dzieie w Koronie Polskiey za Zygmunta I. y Zygmunta Augusta aż do śmierci iego, z przetoczeniem niektorych postronnych ciekawośći. od roku 1538. aż do roku 1572. / Przez Łukasza Gornickiego … spisane. na żądanie wielu, za staraniem Jasniewielmoznego Jmci Pana Franciszka Bielinskiego … temi czasy powtornie przedrukowane. Z przydatkiem pretensyi y interessow Polski do postronnych potencyi y tych do Polski.
111 Gomoliński, Ignacy (1740–?). Głos ... Gomolinskiego instygatora koronnego z urzędu miany na sądach seymowych dnia 28. sierpnia 1790. roku.
110 [Goldsmith, Oliver (1730 ?–1774)]. Das verlassene Dörfchen : ein ländliches Gedicht nebst einem Anhange von Elegien. / Aus dem Englischen übersetzt von Samuel Gottlieb Bürde.
11 Biblia (Pl. ; [1563] ; Brzest). [Biblia swięta, Tho iest, Księgi Stárego y Nowego Zakonu, własnie z zydowskiego, greckiego, y łácinskiego, nowo na polski język ... wyłocżone / nakładem ... M. Radziwiła [Czarnego].
109 Głos. Głos obywatela do powszechnosci narodu i tegoż reprezentantow w seymie roku 1790.
108 Głos. Głos obywatela do powszechnosci narodu i tegoż reprezentantow w seymie roku 1790.
107 Gazeta. Gazeta Wolna Warszawska : Post Nubila Phoebus / [red. Franciszek Xawery Dmochowski ; Tadeusz Włodek].
106 Gazeta. Gazeta Warszawska / [red. Antoni Lesznowski].
105 Gazeta. Gazeta Narodowa y Obca / [red. Stanisław Szymański].
104 Gazeta. Gazeta krajowa / [red. Tadeusz Włodek ; Franciszek Dmochowski].