Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
42 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Eines Erbarn Rathes Der Kayserlichen und Königlichen Stadt Bresslaw, Auffs New widerholete und vormehrete Ordnung, Das Gesinde betreffende.
267 Ostrowski, Theodor von (1750–1802). Dzieje y prawa kosciola polskiego / Przez X. Teodora Ostrowskiego S. P. : krótko zebrane : [w 3 t.].
112 Górnicki, Łukasz (1527–1603). Dzieie w Koronie Polskiey za Zygmunta I. y Zygmunta Augusta aż do śmierci iego, z przetoczeniem niektorych postronnych ciekawośći. od roku 1538. aż do roku 1572. / Przez Łukasza Gornickiego … spisane. na żądanie wielu, za staraniem Jasniewielmoznego Jmci Pana Franciszka Bielinskiego … temi czasy powtornie przedrukowane. Z przydatkiem pretensyi y interessow Polski do postronnych potencyi y tych do Polski.
363 [Schmidt, Friedrich August]. Dzieie Krolestwa Polskiego krotko lat porządkiem opisane. / Na język polski przełożone, poprawione i przydatkiem panowania Augusta III pompożone [red., tł. Albertrandy, Jan Chrzciciel].
91 Echard, Laurence (ca 1672–1730). Dykcyonarzyk geograficzny, czyli Opisanie krolestw, prowincyi, miast, biskupstw, xięstw, hrabstw, margrabstw, portow, fortec y innych mieysc znacznieyszych w czterech częściach świata ... : [w 3 t.] / Po angielsku napisany przez pana Echarda. ; Z trzynastey edycyi angielskiey na francuzki język przelożomy powiększony y poprawiony przez K. Vosgien [i. e. Jean Baptiste Ladvocat]. – Nakoniec z osmey francuzkiey edycyi w polskim wydany języku, z dodatkiem zaszłych odmian i umieszczeniem wielu miast i prowincyi polskich [przez F. Siarczyńskiego].
161 Kluk, Jan Krzysztof (1739–1796). Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane nie tylko kraiowe dzikie, pozyteczne, albo szkodliwe: na roli, w ogrodach, oranzeryach, utrzymywane: ale oraz y cudzoziemskie, ktoreby w kraiu pozyteczne byc mogły: albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, etc. albo ktore jakową nadzwyczaynosc w sobie maią: ich zdatnosci lekarskie, ekonomiczne dla ludzi, koni, bydła, owiec, pszczoł, etc. utrzymywanie, etc. Z poprzedzaiącym wykładem słow botanicznych, y kilkorakim na końcu regestrem; ... : [w 3 t.] / ułożony przez X. Krzystofa Kluka ...
88 Diariusz. Dyaryusz zgromadzeń mieyscowego miasta Warszawy y wydziałowego miast Rzeczypospolitey Wolnych Xięstwa Mazowieckiego, i Woiewództwa Rawskiego; do wydziału warszawskiego nalezących na mocy prawa y uniwersału J. Kr. Mci z strazy wyszłego w dniach 1. i 10. sierpnia roku 1791. W kościele farnym Kollegiaty Warszawskiey s. Jana odprawionych.
87 Diariusz. Dyaryusz aktu złączenia się konfederacii oboyga narodów. W Brzesciu Litewskim dnia 11. września 1792. roku w kościele po-jezuickim.
86 Dwanascie. Dwanascie listow przeciw poparciu uwag nad zyciem Jana Zamoyskiego w roznych materyach politycznych podane.
388 Stebelski, Ignacy (? – ca 1805). Dwa wielkie swiatła na horyzoncie połockim z cienow zakonnych powstające, czyli zywoty ss. Panien y matek Ewfrozyny y Parascewii, zakonnic y hegumeniy, pod ustawą S. O. Bazilego W. w monastyrze S. Spasa za Połockiem żyjących, z chronologią y przydatkiem niektórych służących do tego pożytecznych krajowych wiadomości, z rozmaitych dziejopisow y pism zebranych, / przez … Ignacego Stebelskiego … okazane i za pozwoleniem zwierzchności do druku podane : [w 3 t.].
96 François de Sales (święty ; 1567–1622). Droga do zycia poboznego / przez świętego Franciszka Salesyusza ... francuskim językiem opisana ; á przez x. Jana Kazimierza Denhoffa ... po polsku przełożona.
275 Pinamonti, Giovanni Pietro (1632–1703). Droga do nieba wprzód od przeszkód uprzątniona, á potym przez cnoty teologiczne y moralne prosto do chwały wiecznèy prowadząca, od świadomych tey drogi oyców duchownych, / osobliwie X. Jana Piotra Pinamontego ... żądającym dòyść do terminu szczęśliwey wiecznośći, życzliwie pokazana: z exercycyòw duchownych s. Ignacego de Lojola, à dla wygody plebanòw, kaznodźiejòw, missyonarzòw, y wszystkich staranie o zbawieniu tak swoim, jako y o cudzym mających, po polsku opisana przez ... Jana Poszakowskiego ...
49 [Burlamaqui, Jean Jacques (1694–1748)]. Dowod z początkow prawa przyrodzonego / dany językiem francuskim [przez J. J. Burlamaqui] ; a z woli nayjasniejszego pana Stanisława Augusta krola polskiego na oyczysty język przełożony od Tadeusza Młockiego ... – Edycya druga.
83 Doniesienie. Doniesienie pilne Wspoł-obywatelom z Warszawy.
82 Dokładne. Dokładne wyrachowanie wszystkich procentow złotowych, groszowych, szelągowych, denarowych, od siódmego, aż do pierwszego. Na wszystkie kapitały od złotego iednego aż do dwóch millionów przez wszystkie czasy od roku aż do miesiąca i dnia iednego, w dziewięciudziesiąt osobnych tabellach z wielkim ułatwieneim pracy y przysługą dla rachmistrzow, bankierow, kapitalistow, kredytorow y dłuznikow, przy zaręczeniu publicznej wiary ułożone.
180 [Kożmiński, Jerzy (1726–?)]. Dictionarium latino-polonicum : Ad usum publicarum in regno poloniae scholarum. – Secundó reimpressum.
32 Bohomolec, Jan (1724–1795). Diabeł w swoiey postaci z okazyi pytania jesli są upiory ukazany : [w 2 сz.]. / Przez ... Jana Bohomolca ... – Edycya druga.
281 Polignac, Melchior von (1661–1741). Des Herrn Cardinals Melchior von Polignac Antilucrez, oder Neun Bücher von Gott und der Natur : [in 2 T.] / Nach dessen Tode von dem Herrn Abt Karl d'Orleans von Rothelin zum Drukt befõrdert. Nach der Pariser Ausgabe aus dem Lateinischen prosaisch übersetzt von Martin Friedrich Schäffern …
24 Bielfeld, Jakob Friedrich von (1717–1770). Des Freyherrn von Bielfeld freundschaftliche Briefe nebst einigen andern. Aus dem Franzoesischen : [in 2 T.].
25 Bielfeld, Jakob Friedrich von. Des Freyherrn von Bielefeld Lehrbegriff der Staatskunst. Nebst denen Ergänzungen beyder Theile : [in 3 T.] / Aus dem Französischen übersekt [von Johann Christoph Gottsched ; Johann Joachim Schwabe].
41 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen und Khöniglichen Stadt Breßlaw, Statuta und Ordnungen auffs New umbgefertiget, vormehret und gebessert ...
39 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Vornewerte Gerichts Ordnung und Process.
40 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Vornewerte Gerichts Ordnung und Process.
38 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Statuta und Ordnungen, auffs New umbgefertiget, vormehret und gebessert.
37 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Fewer Ordnung, Auffs New umbgefertiget und gebessert.
149 Jude. Der Jude [Eine Wochenschrift] : [in 9 Bd.] / [hrsg. Gottfried Selig]. – [Ausg. 2].
283 Polska. Deklaracja. Deklaracya dla prowincyow koronnych : Wzgędem porządnego odbycia seymikow w dniu 14 lutego 1792 roku przypadaiących.
4 Ausonius, Decimius Magnus (ca 310–395). Decyusza Ausoniusza Burdygalczyka ... Epigrammata nagrobki y edyllia wybrane / Prezekladania F. E. Minasowicza [і. е. Jozef Epifaniusz Minasowiczа] ...
52 Katarzyna II [Екатерина II (рос. имп. ; 1729–1796)]. Declaration de la part de Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies à Sa Majesté le Roi et à la Republique de Pologne = Deklaracya Nayiaś: Imperatorowey Imci całey Rossyi, Nay: Krolowi Jmci y Rzeczy-Pospolitey Polskiey uczyniona.
244 Nakielski, Samuel (Andrzej ; 1584–1652). De sacra antiquitate et statu ordinis canonici custodum sacrosancti sepulchri Domini Hierosolymitani. In gratiam Miechovianae congregationis, libri tres. / Samuelis Nakielski …