Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
99 Friese, Christian Gottlieb von (?–1798). Kirchengeschichte des königreichs Polen vom Ursprunge der christlichen Religion in diesem Reiche und der Entstehung der Bischofthuemer Bozen, Krakau, Breslau, Lebus etc. wie auch der verschiedenen Religious-Streitigkeiten dieses Landes bis auf jetzige Zeit, : [in 2 T.] / von Christian Gottlieb von Friese ...
97 Friedenberg, Johann Anton von. Joannis Antonii equitis de Friedenberg ... Tractatus juridico-practicus, de generalibus et particularibus quibusdam Silesiae juribus secundum modernum usum institutes : Oder Abhandlung von denen in Schlesien ueblichen Rechten, Nach dermahligen Gebrauch eingerichtet : [in 2 t.].
98 Friedenberg, Johann Anton von. Joannis Antonii equitis de Friedenberg ... Tractatus juridico-practicus, de generalibus et particularibus quibusdam Silesiae juribus secundum modernum usum institutes : Oder Abhandlung von denen in Schlesien ueblichen Rechten, Nach dermahligen Gebrauch eingerichtet : [in 2 t.].
96 François de Sales (święty ; 1567–1622). Droga do zycia poboznego / przez świętego Franciszka Salesyusza ... francuskim językiem opisana ; á przez x. Jana Kazimierza Denhoffa ... po polsku przełożona.
95 [Fookowitz, François (Franciszek)]. Nouvelle methode pour apprendre aisément la langue latine dediée au corps roial, et militaire de messieurs les cadets de Pologne / [François Fookowitz]. = Nowy sposob uczenia łacinskiego ofiarowany rycerskiej szkole Jchmciow panow kadetow J. K. Mći y Rzeczypltey.
94 Fléschier, Esprit (Bischof ; 1632–1710). Geschichte des Kaysers Theodos des Grossen. / Aus dem Franzoesischen des beruehmten Abts Esprit Fleschier.
93 Fessler, Ignatius Aurelius (1756–1839). Attila König der Hunnen / von D. Fessler.
92 Faust, Bernard Christoph (Krzysztof ; 1755–1842). Katechizm zdrowia dla użytku szkół y domowey edukacyi / przez D. Bernarda Krzysztofa Fausta … ze czterema obrazami. / Z niemieckiego na polskie wytłómaczony przez Krzysztofa Celestyna Mrongoviusa …
91 Echard, Laurence (ca 1672–1730). Dykcyonarzyk geograficzny, czyli Opisanie krolestw, prowincyi, miast, biskupstw, xięstw, hrabstw, margrabstw, portow, fortec y innych mieysc znacznieyszych w czterech częściach świata ... : [w 3 t.] / Po angielsku napisany przez pana Echarda. ; Z trzynastey edycyi angielskiey na francuzki język przelożomy powiększony y poprawiony przez K. Vosgien [i. e. Jean Baptiste Ladvocat]. – Nakoniec z osmey francuzkiey edycyi w polskim wydany języku, z dodatkiem zaszłych odmian i umieszczeniem wielu miast i prowincyi polskich [przez F. Siarczyńskiego].
90 [Dzwonkowski, Jan Jakub]. Versuch ueber die Polnischen Nackenschlaege.
89 Dzwonkowski, Jan Jakub (1708-1758). Anweisung zu einer gründlichen Polnischen Orthographie vor die Deutschen ausgefertiget / von Johann Jacob Dzwonkowski.
86 Dwanascie. Dwanascie listow przeciw poparciu uwag nad zyciem Jana Zamoyskiego w roznych materyach politycznych podane.
85 [Dusch, Johann Jakob (1725–1787)]. Geschichte Carl Ferdiners [aus Originalbriefen] : [in 3 T.].
84 Dubois de Jancigny, Jean Baptiste (1751/53–1808). Tableau annuel des progrès de la physique, de l'histoire naturelle et des arts. Année 1772 … / par M. Dubois.
83 Doniesienie. Doniesienie pilne Wspoł-obywatelom z Warszawy.
82 Dokładne. Dokładne wyrachowanie wszystkich procentow złotowych, groszowych, szelągowych, denarowych, od siódmego, aż do pierwszego. Na wszystkie kapitały od złotego iednego aż do dwóch millionów przez wszystkie czasy od roku aż do miesiąca i dnia iednego, w dziewięciudziesiąt osobnych tabellach z wielkim ułatwieneim pracy y przysługą dla rachmistrzow, bankierow, kapitalistow, kredytorow y dłuznikow, przy zaręczeniu publicznej wiary ułożone.
81 Do Izabelki Mniszchowny. Posyłaiąc jey kopersztych wyrażaiący dziewczynkę w nowych trzewiczkach. dnia 19. listopada 1791.
79 [Dmochowski, Franciszek Ksawery (1762–1808)]. Sztuka Rymotworcza : Poema we czterech piesniach / [Franciszeka Dmochowskiego].
80 [Dmochowski, Franciszek Ksawery (1762–1808)]. Sztuka Rymotworcza : Poema we czterech piesniach / [Franciszeka Dmochowskiego].
78 Dłuski, Tomasz (1713–1800). Mowa ... Tomasza Dłuskiego ... w materyi = Jeżeli woyskowi do seymikow należeć maią = miana na sessyi seymowey dnia 31. miesiąca stycznia roku Pańskiego 1791.
87 Diariusz. Dyaryusz aktu złączenia się konfederacii oboyga narodów. W Brzesciu Litewskim dnia 11. września 1792. roku w kościele po-jezuickim.
88 Diariusz. Dyaryusz zgromadzeń mieyscowego miasta Warszawy y wydziałowego miast Rzeczypospolitey Wolnych Xięstwa Mazowieckiego, i Woiewództwa Rawskiego; do wydziału warszawskiego nalezących na mocy prawa y uniwersału J. Kr. Mci z strazy wyszłego w dniach 1. i 10. sierpnia roku 1791. W kościele farnym Kollegiaty Warszawskiey s. Jana odprawionych.
77 Demosthenes (ca 384–322 a. ae. n.). Filipiki Demostenesa z przylaczeniem uwag historycznych i politycznych. / Przekladania Ignacego z Nagurk Nagurczewskiego ...
75 Damalewicz, Stefan. Vitae Vladislaviensium episcoporum, issu et authoritate Illustriss. et Reuerendiss. Domini, D. Matthiae Łubienski ... In quibis Accurate ipsorum successio, mores, et pro avis ac focis gesta negotia, nec non diuersi in Regno Poloniæ euentus, iucunda rerum et orationes varietate exhibentur. / Opera et studio … Stephani Damalevicz … conscriptae.
74 Damalewicz, Stefan (?–1673). Series archiepiscoporum gnesnensivm, atque Res gestae, è verustis antiquitatum ruderibus collectae. Et mandato, ac sumptu illustrissimi et reverendissimi principis D. Matthiæ Łubienski … / In lucem producta, per Stephanvm Damalevicivm …
73 [D. E. T.]. List anonima do krola pruskiego pisany w interessach Francyi i Polski z francuzkiego na polski język wyłożony ... – [Ed. 4].
72 Czacki, Tadeusz. O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źrzódłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 roku wydaném : [w 2 t.] / przez Tadeusza Czackiego.
71 Czacki, Tadeusz (1765–1813). Mowa ... Czackiego starosty nowogrodzkiego wczasie pierwszego zasiadania na Kommissyi Skarbu Koronnego, J W. Rocha z Głogowy Kossowskiego jako podskarbiego wielkiego koronnego, imeniem teyze kommissyi miana. 14 lutego 1791. roku.
70 Czacki, Michał Mikołaj Hieronim (1755–1828). Głos ... Michała Czackiego ... na sessyi seymowey dnia 12. października 1789. roku miany, o kommissyi koekwacyjney.
69 Curtius, Rufus (ca 41–54). Kurcyusza Rufa o życiu i dzieiach Alexandra Wielkiego : [w 3 t.] / Łacińskim i polskim językiem [tł. Wargocki].