Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
54 Chojecki, Jan Nepomucen (1748–1817). Głos ... Jana Choieckiego ... na sessyi dnia 15. 7bris roku 1791. miany.
55 Chojecki, Jan Nepomucen. Głos ... Jana Choieckiego ... na sessyi dnia 10. maia roku 1792. na sessyi miany.
307 Potocki, Roman Ignacy Franciszek. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 28. grudnia roku 1790. miany.
306 Potocki, Roman Ignacy Franciszek (1750–1809). Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem.
111 Gomoliński, Ignacy (1740–?). Głos ... Gomolinskiego instygatora koronnego z urzędu miany na sądach seymowych dnia 28. sierpnia 1790. roku.
113 Grocholski, Franciszek Ksawery (1730–1792). Głos ... Franciszka Grocholskiego ... na sessyi seymowey dnia 10 maja r. 1790 miany.
62 Cieciszowski, Kasper Kazimierz (1745–1831). Głos ... Cieciszowskiego biskupa kijowskiego na sessyi seymowey dnia 2. września 1790.
349 Rzyszczewski, Adam. Głos ... Adama Rzyszczewskiego ... w Stanach Zgromadzonych dnia 17. Września R. 1790. Miany.
348 Rzyszczewski, Adam (1748–1808). Głos ... Adama Rzyszczewskiego ... na sessyi seymowey dnia 23 kwietnia roku 1790.
94 Fléschier, Esprit (Bischof ; 1632–1710). Geschichte des Kaysers Theodos des Grossen. / Aus dem Franzoesischen des beruehmten Abts Esprit Fleschier.
85 [Dusch, Johann Jakob (1725–1787)]. Geschichte Carl Ferdiners [aus Originalbriefen] : [in 3 T.].
361 Schlag, George (Jerzy ; 1695–1764). Georg Schlags gründliche und vollstaendige Pohlnische Sprach-Lehre, die ... auf die eigentliche Beschaffenheit der Pohlnischen Sprache gegruendek, ... und auf Deutsch in diese Forme zusammen gebracht. – Andre verbesserte und vermehrte Auflage.
185 [Kuropatnicki, Ewaryst Andrzej (1734–1788)]. Geographia albo dokładne opisanie krolestw Gallicyi i Lodomeryi ...
107 Gazeta. Gazeta Wolna Warszawska : Post Nubila Phoebus / [red. Franciszek Xawery Dmochowski ; Tadeusz Włodek].
106 Gazeta. Gazeta Warszawska / [red. Antoni Lesznowski].
105 Gazeta. Gazeta Narodowa y Obca / [red. Stanisław Szymański].
104 Gazeta. Gazeta krajowa / [red. Tadeusz Włodek ; Franciszek Dmochowski].
102 Für. Für die Rathsversammlung.
101 Für. Für das Bureaupersonale.
262 Orzechowski, Stanisław. Funebris oratio: habita a Stanislao Orichovio, Ruteno, ad Equites Polonos, in funere Sigismundi Iagellonis Poloniae Regis.
166 Kochanowski, Jan (1530–1584). Fraszki Jana Kochanowskiego.
321 Pruszcz, Piotr Hiacynt (1605–1668). Forteca monarchow y cáłego Krolestwá Polskiego duchowna, z zywotow swiętych ták iuż kánonizowánych y beatyfikowanych, iako też światobliwie żyiących patronow polskich, takze z obrázow Chrystusa Páná y Matki Jego Przenayświętszey (o ktorych w drugiej kśiędze) w Oyczyznie naszey cudámi wielkimi słynących / przez Piotra Hyacintha Pruszcza, krotka, prosta, lecz prawdźiwa życia ich historiya z rożnych authorow zebrawszy wiernym katolikom do naśládowánia Oyczyznie ná obronę wystawiona powtornie z additámentámi swemi …
36 [Bradley, Richard (ca 1688-1732)]. Folwark w ktorym grunta nie zostawują się nigdy ugorem. / Przełożony na polski język przez x. Grzegorza Kniażewicza ...
265 Osiński, Józef Herman (1738–1802). Fizyka doswiadczeniami potwierdzona / przez x. Jozefa Hermana Osinskiego ... : krotko zebrana.
77 Demosthenes (ca 384–322 a. ae. n.). Filipiki Demostenesa z przylaczeniem uwag historycznych i politycznych. / Przekladania Ignacego z Nagurk Nagurczewskiego ...
240 Musantius, Joannes Dominicus (1634–1694). Fax chronologica ad omnigenam historiam. Et dilucidum eiusdem compendium ab orbe condito ad annum Christi 1712 ... / Authore Joanne Musantio ... reimpressum ... Cum supplemento 3tiae Patris, in quo series et acta praecipua Ducum et Regum Poloniae.
7 Beriquè, Ignace de. Explanacya stanów cezarstwa chrześcianskiego, ; Albo Rządów Pryncypalnych Rzymskiego Imperium ... / po francusku przez … Ignacego de Beriquè skoncypowana, ; a w tym czáśie polskim językiem … [przez Karola Józ. z Niemirowa Niemirę] wytłumaczona …
314 Prokopowicz, Teofan (1681–1736). Epistola … Theophanis Prokopowicz ad professores academiae Kioviensis anno domini 1718 Augusti 5. Die Narva missa.
116 [Groicki, Bartłomiej]. Enchirion aliquot locorum communium Iuris Magdeburgensis / par Joannem Kirsteyn Cerasinum … drukowane roku Pańskiego 1629. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
43 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Eines Erbarn Rathes Der Kayserlichen und Königlichen Stadt Bresslaw, Umbgefertigte Gassenmeister, unnd Baw: So wol der Mäurer, Zimmerleute, und anderer zum Bauwesen gehörenden Werckleute Ordnungen.