Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
213 Łubieński, Władysław Aleksander (1703–1767). Swiat we wszystkich swoich częsciach większych y mniejszych to iest: w Europie, Azyi, Afryce y Ameryce, w monarchiach, krolestwach, xięstwach, prowincyach, wyspach, y miastach. Geograficznie, chronologicznie y historycznie okryślony opisaniem religii, rządow, rewolucyi, práw, zwyczáyow, skárbow, ciekáwośći, y gránic káżdego kráiu, z autorow fráncuskich, włoskich, niemieckich, y polskich zebránym przyozdobiony : [w 2 t.] / Przez x. Włádysławá Łubieńskiego … dla ciekawego á nieprażnuiącego oka polskiego podany.
212 [Łubieński, Stanisław (1577–1640)]. [Series, vitae, res gestae episcoporum Plocensium / descriptae a Stanislao Lubienski episcopo Plocensi. In quibus multa narrantur obiter, quae ad historiam ecclesiasticam et Polonicam illustrandem pertinent. ; His accessit vita auctoris ab Andreae Trzebicki scholastico Plocensi conscripta].
211 Ładowski, Maciej Marcyan (?–1688). Inwentarz konstytutcyy koronnych y W. X. Litewskiego / przez Macieia Marcyana Ładowskiego … od roku Panskiego 1550. do r. 1683. krotko zebrany. A przez … Jozefa Jędrzeia na Załuskach Załuskiego … w roznych miejscach i cytatach zkorygowany przydatkiem opuszczonych artykułow poprawiony y suplementem obszernym od roku 1683. az do ostatniey Konstytucyi seymu 1726. inclusive opatrzony. – Cum privil. S. R. M. et licentia P. Piar. Schol.
210 [Lucanus, Marcus Annaeus]. [Pharsaliey ; albo Raczey: woyny Domowey Rzymskiey od Zabicia w Senacie Juliusza Cæzara ... az do ostatniey Antoniussa pod Actium z Augustem rosprawy kontinuacya z roznych Lacinskich Historykow Rzymskie dźieie opisuiących w dziesiec xiąg zebrana przez W. S. Chrościnskiego ... w roku Pańskim 1693] / [wyd. Johann Jakob Textor].
21 Biblia N. T. (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa.
209 Lucanus, Marcus Annaeus (39–65 a. ae. n.). Pharsalia / po polsku przetłumaczonego Lukana, albo Raczey woyna domowa miedzy Pompejuszem a Caezarem rzymskiemi wodzami ; z łacinskiego na oyczysty jezyk przez Woyciecha Stanisława Chroscinskiego ... w roku Panskim 1690 przełozona … / [wyd. Johann Jakob Textor].
208 Lubomirski, Stanisław. Zdanie ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 10. pazdziernika 1776.
207 Lubomirski, Stanisław. Zdanie ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 3. pazdziernika 1776.
206 Lubomirski, Stanisław. Zdanie ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey dnia 21. września 1776. na proiekt pod tytułem: Powinnosci y władza departamentow w radzie.
205 Lubomirski, Stanisław. Zdanie ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego na sessyi seymowey, dnia 6. września 1776. na proiekt pod tytułem : Obiaśnienie ustanowienia Rady Nieustaiącey.
204 Lubomirski, Stanisław. Votum ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego in tenore proiektu, pod tytułem : zaswiadczenie czynnosci rady przy boku naszym nieustaiącey, na propozycyą ; jezeli proiekt dzis czytany ma bydz przyięty, lub nie ; na sessyi seymowey dnia 17. pazdziernika 1776.
203 Lubomirski, Stanisław (1720–1783). Votum ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego in tenore proiektu pod tytułem : Powinnosci y władza departamentow w radzie: na propozycyą jeżeli proiekt dziś przeczytany z rezolucyi stanów, do decyzyi przychodzący ma bydź przyięty, lub nie? na sessyi seymowey dnia 23. września 1776.
202 Lipski, Tadeusz (1725–1796). Głos ... Tadeusza z Lipego Lipskiego ... na sessyi seymowei dnia 16. miesiąca czerwca 1791. miany: O wstawienie się seymuiącey Rzeczypospolitey do Oyca S. aby zakon jezuicki był do Polskiey przywrocony.
201 [Linowski, Aleksander (?–1820)]. List do przyjaciela odkrywaiący wszystkie czynności Kołłątaja w czasie Insurrekcyi pisany roku 1795.
200 L'Huilier, Simon Antoine Jean (1750–1840). Arytmetyka dlá szkół narodowych / [Simona Antoine L'Huilier ; tł. Jedrzej Gawrónski]. – Trzeci ráz wydaná.
20 Biblia N. T. (Pl. ; 1726 ; [Halle an der Saale?]). Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, : Z greckiego iezyká na polski pilnie i wiernie przetlumáczony, a teraz podług Gdáńskiey edycyi przedrukowany.
2 [Altesty, Andrej d']. Uwagi nad rewolucya polska / [z francuzkiego na polski przetłumaczył Jan Baudouin de Courtenay, na zamówienie ambasady rosyjskiej].
199 Leżeński, Marcin (ca 1760–?). Głos Marcina Lezenskiego ... w ciągu decydowania Proiektu o przedaży starostw na sessyi seymowey dnia 13. grudnia 1791. r. miany.
198 Leszczyński, Stanisław (król polski ; 1677-1766). Lettre du roy Stanislas, un de ses amis, contenant les veritables circonstances de sa retraite de Danzig = : Schreiben des Koenigs Stanislai an einem Seiner Freunde, Worinnen die wahren Umstaende seiner Retirade aus Dantzig enthalten.
197 Leszczyński, [Dezyderiusz] (ca 1760–?). Głos ... Leszczynskiego posła inwrocławskiego, na sessyi seymowey dnia 24. września 1790. roku miany.
196 Leopold. Leopold der Menschenfreund.
195 Lengnich, Gottfried (Bogumir ; 1689–1774). Gotfridi Lengnich Jus publicum regni Poloni : [in 2 t.].
194 [Lefèvre, Morsan de]. O obyczaiach y zwyczaiach ludu rzymskiego : [w 2 t.] / [Lefevre de Morsana] ; [z francuskiego języka na polski przeł.]. – Staraniem y nakładem Jana Augusta Posera bibliopoli Warszaw.
193 Le Fèvre.
192 Lacombe, Jacgues (1724–1801). Historia odmian zaszłych w Panstwie Rossyiskim napisana francuskim ięzykiem / przez Jmci Pana La Combe ; na polski ięzyk przez Grzegorza Kniaziewicza ... przełozona.
191 La Combe.
190 Lacaille, Nicolas Louis de (1713–1762). Lectiones elementares algebrae et geometriae / Cl. Viri R. D. De La Caille … ; in latinum traductae a R. P. Carolo Scherfer …
19 Biblia N. T. (Pl. ; 1647 ; Krakow). Nowy Testáment Páná nászego Iezusa Chrystusa. / Znowu z Láćińskiego y z Graeckiego na Polskie wiernie á szczyrze przélożony. Przez D. Iakvba Wuyka … Teraz znowu przedrukowany pod rozsadek Kośćiołá S. Powszechnego Rzymskiego wszystko niech podleże.
189 La Caille.
188 Kutsch, Johann [Wilhelm (1757–1822)?]. Johann Kutsch's Pohlnische Sprachlehre fuer Schulen.