Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
413 Wiadomość. Wiadomość o teraźnieyszych rozrożnieniach dyssydentskich, w Polszcze i W. X. Litewskim.
48 Buno, Johannes. Vralter Fußsteig Der Fabular und Bilder-Grammatic : Darauf zusehen I. Der Grammatic-Krieg, Zwischen dem Nomine und Verbo: II. Der Proceß, Welchen der Buchstabe S als Kläger eines Theils, wieder das T als beklagten anderen Theils, für den verordneten Richtern, den Vocalibus angestränget III. Der Alten weisen auff alle Sternbilder gerichtete Fabulen: IV. Noch drey uralte Fabulen, da unter der ersten Naturalia, unter der Andern Politica, und unter der dritten Ethica, vorgebildek werden. Aus welchen eigendlich zu erkennen welcher massen nicht alien anfangs die Reales Disciplinae, sondern auch nachmalen die Grammaticalischen Notiones und Observationes denen günstigen Lesern lustig und angeneym fürgetragen worden. / Ubergesetzet und zusammen gezogen von M. Johanne Bunone.
204 Lubomirski, Stanisław. Votum ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego in tenore proiektu, pod tytułem : zaswiadczenie czynnosci rady przy boku naszym nieustaiącey, na propozycyą ; jezeli proiekt dzis czytany ma bydz przyięty, lub nie ; na sessyi seymowey dnia 17. pazdziernika 1776.
203 Lubomirski, Stanisław (1720–1783). Votum ... Lubomirskiego marszałka wielkiego koronnego in tenore proiektu pod tytułem : Powinnosci y władza departamentow w radzie: na propozycyą jeżeli proiekt dziś przeczytany z rezolucyi stanów, do decyzyi przychodzący ma bydź przyięty, lub nie? na sessyi seymowey dnia 23. września 1776.
75 Damalewicz, Stefan. Vitae Vladislaviensium episcoporum, issu et authoritate Illustriss. et Reuerendiss. Domini, D. Matthiae Łubienski ... In quibis Accurate ipsorum successio, mores, et pro avis ac focis gesta negotia, nec non diuersi in Regno Poloniæ euentus, iucunda rerum et orationes varietate exhibentur. / Opera et studio … Stephani Damalevicz … conscriptae.
90 [Dzwonkowski, Jan Jakub]. Versuch ueber die Polnischen Nackenschlaege.
288 Polska. Prawo. Uwagi polityczne do prawideł religii i zdrowey filozofii : Zastosowane, odpowiadaiące na krytykę Anonima pod tytułem : Prawo polityczne narodu polskiego.
403 Uwagi. Uwagi ogolne, nad stanem rolniczym i mieyskim z powodu przyszley rządu narodowego formy.
402 Uwagi. Uwagi nad traktatami między Rossyą i Polską zawartemi, zwłaszcza traktatem w roku 1768. uczyniony.
2 [Altesty, Andrej d']. Uwagi nad rewolucya polska / [z francuzkiego na polski przetłumaczył Jan Baudouin de Courtenay, na zamówienie ambasady rosyjskiej].
300 Polska. Statut. Ustawa rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 maia, roku 1791.
121 [Groicki, Bartłomiej]. Ustawa płacey u sądow w prawie Maydeburskim: Tak przed Burmistrzem a Raycami, iako przed woytem, nowo uczyniona. Cum Gratia et Privilegio S. R. M. w Krakowie drykowany roku Pańskiego 1616. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
401 Ustanowienia. Ustanowienia względem praw wexlowych od stanow z Konfederowanych Rzeczypospolitey na seymie zgromadzoney uczynione y do metryki grodu Warszawskiego podane dnia 13. Kwietnia 1755. Według origynalu przedrukowane = Etablissemens concernant les loix de change faits par les etats Confederés de la Republique de Pologne assemblés en diete, et inserés dans les Aĉtes Publics du grode de Varsovie. Le 13 Avril 1775. Traduits exaĉtement et litteralement de l'original polonois / par mr. Jean Baudouin.
299 Polska. Statut. Urządzenie sądow mieyskich y assessoryi w Koronie y w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 3 miesiąca października roku 1791 uchwalone.
400 Urządzenia. Urządzenia koscielne dla dyssydentow oboiey konfessyi przez stany seymuiące dnia 21 miesiąca maja 1792 roku aprobowane = Kirliche Einrichtung fuer die Dissidenten beyder Confessionen in Pohlen genehmigt von den Ständen des Reichstags den 21sten May 1792.
135 [Jacobi, Friedrich Heinrich (1745–1819)]. Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelson.
120 [Groicki, Bartłomiej]. Tytuły prawa maydeburskiego Do porządku y do artykułow, pierwey po polsku wydanych. W sprawach tego czasu naywięcey kłopotnych, z tegoż prawa maydeburskiego przydane. w Krakowie drykowane roku Pańskiego 1616. Co się teraz nad pierwszą edycyą przyczyniło, summa tytułow naprzod położona, a koniec tych książek pokaże. – A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.
339 Rzeczpospolita. Prawo. [Trybunal obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648. A teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. dany].
337 Rzeczpospolita. Prawo. Trybunal obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648 przedrukowany, a teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. dany… –
338 Rzeczpospolita. Prawo. Trybunal obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie warszawskim dany roku 1581 wprzod w Warszawie ... w 1648 przedrukowany, a teraz Cum Gratia et Privilegio S. P. M. dany… –
396 Troskliwość. Troskliwość z ufnością czyli dwie uwagi na pochwałę seymu.
217 Matha, Ioannes de (1160–1213). Triumphi Iesu Christi Dei ac Salvatoris nostri, sive discvrsus praedicabiles in eius solemnitatibus ac festis. / Auctore … Ioanne de Mata … interprete ex hispanico … Onesimo de Kein …
393 Treść. Treść pism rożnych względem formy rządu y sukcessyi tronu polskiego, tak dawniey iakoteż i swieżo wydanych, z przyłączeniem niektorych uwag z nichze wypływaiących.
147 Jezierski, Jacek (1722–1805). Traktaty polskie z sąsiednimi mocarstwy zawarte od roku 1618. iak naykródziey być mogło w samych istotniejszych punktach zebrane, z Konstytucyi wyięte. / Z przydatkiem niektórych wiadomości innych autorów, dla seymuiących wypisane y do druku ... przez J. W. Jezierskiego ... podane.
162 Knapiusz, Grzegorz (1564–1639). Thesaurus polonolatinograecus, seu promptuarium linguae latinae et graecae, olonorum usui accommodatum ... : Opera Grecorii Cnapii e societate Iesu.
163 Knapiusz, Grzegorz (1564–1639). Thesaurus polonolatinograecus, seu promptuarium linguae latinae et graecae, olonorum usui accommodatum ... : Opera Grecorii Cnapii e societate Iesu.
279 [Plater, Kazimierz Konstanty (1748–1810)]. Taiemnica podziału Polski odkryta.
237 Morski, Tadeusz (1752–1825). Tadeusza Morskiego posła pełnomocnego J. K. Mci i Rzepltey do dworu hiszpańskiego mysli o potrzebie i sposobach przysposobienia młodzieży do służby dyplomatyczney w Polszcze.
84 Dubois de Jancigny, Jean Baptiste (1751/53–1808). Tableau annuel des progrès de la physique, de l'histoire naturelle et des arts. Année 1772 … / par M. Dubois.
271 Petronius, Titus (ca 14–66). T. Petroniusza arbitra Farsalia ; albo Wiersz o woynie domowey miedzy Pompeiuszem i Cezarem. / Przekładania J. E. Minasowicza.