Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
30 [Bohomolec, Franciszek (1720–1784)]. Supellex latinitatis ex Phraseologia P. Francisci Wagner S. J. ad usum scholarum ejusdem Societatis collecta.
32 Bohomolec, Jan (1724–1795). Diabeł w swoiey postaci z okazyi pytania jesli są upiory ukazany : [w 2 сz.]. / Przez ... Jana Bohomolca ... – Edycya druga.
34 Boter, Jan Benesius (1540–1617). Relatiae powszechne. abo Nowiny pospolite : [w 5 cz.] / przez Jana Botera Benesivsa rozłożone ná pięć części. W 1. Zámyka się cosmographia, to iest, opisánie czterech częśći świátá, Europy, Asiey, Afryki i Ameryki : kędy się pokázuią gránice kráiów rozmáitych w tych częśćiach, miástá, bogáctwá, obyczáie, y insze przymioty káżdej náciey. W 2. zamyka się hydrographia, to iest, opisánie morzá w pospolitośći, tákże wyspow, y peninsuł, aż do tego czásu ználeźionych. W 3. zámyka się Monarchologia, to iest, dáie się spráwá o przednieyszych monárchách na świećie. W 4. mówi się o ludźiách wszelákich sekt, ábo wiar : to iest, o kátholikách, heretykách, żydách, pogánách y odszczepieńcách. W 5. tráktuie się o supersticiách, w ktorych żyły przedtym narody Nowego Swiátá : o śrzodkách też, przez ktore tám wprowádzona iest religia chrześciáńska prawdźiwa, y iáko się tám pomnaża. / Z włoskiego ná polski ięzyk, dla ućiechy rozmáitego stanu ludźi, y nábyćia wiádomośći rzeczy o wszytkim prawie w pospolitośći, co się ná świećie dźieie : przez [Pawła Lęczyckiego] iednego zakonniká od Bernárdinów wiernie przetłumáczone, y do druku, zá pozwoleniem stárszych podáne.
36 [Bradley, Richard (ca 1688-1732)]. Folwark w ktorym grunta nie zostawują się nigdy ugorem. / Przełożony na polski język przez x. Grzegorza Kniażewicza ...
35 Branicki, Franciszek Ksawery (ca 1730–1819). Zdanie ... Branickiego hetmana Wielk. Koronnego na sessyi seymowey dnia 23. 7bris 1776. roku miane.
37 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Fewer Ordnung, Auffs New umbgefertiget und gebessert.
38 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Statuta und Ordnungen, auffs New umbgefertiget, vormehret und gebessert.
39 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Vornewerte Gerichts Ordnung und Process.
40 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Vornewerte Gerichts Ordnung und Process.
41 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen und Khöniglichen Stadt Breßlaw, Statuta und Ordnungen auffs New umbgefertiget, vormehret und gebessert ...
42 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Eines Erbarn Rathes Der Kayserlichen und Königlichen Stadt Bresslaw, Auffs New widerholete und vormehrete Ordnung, Das Gesinde betreffende.
43 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Eines Erbarn Rathes Der Kayserlichen und Königlichen Stadt Bresslaw, Umbgefertigte Gassenmeister, unnd Baw: So wol der Mäurer, Zimmerleute, und anderer zum Bauwesen gehörenden Werckleute Ordnungen.
44 Buffier, Klaudyusz (1661–1737). Sposób łatwy nauczenia i pamiętania dzieiów powszechnych, y rozmiaru czasów, czyli chronologii i historii powszechney / podany francuskim ięzykiem przez x. Bussiera … ; Przełożony z przydaniem ciekawych pytań i uwag na dzieie święckie dla wygody ich mościów panów kawalerów Kollegii Nobilium Posnaniensis: [w 2 t.].
45 Buffier, Klaudyusz. Sposób łatwy nauczenia i pamiętania dzieiów swieckich aż do narodzenia Chrystusa pana. / Podany francuskim ięzykiem przez Xiędza Buffiera … przełozony z przydaniem uwag …
46 [Bülow, Fryderyk Gotard]. Synopsis actorum in negotio Curlandiae, Semigaliae … / [Fryderyk Gotard Bülow].
47 Buno, Johannes (1617–1697). Neue Lateinische Grammatica in Fabeln und Bildern Den eüßerlichen Sinnen vorgestellt, und also eingerichtet, daß durch solches Mittel dieselbe, benebens etlich tausend darinnen enthaltenen Vocabulis, in kurtzer Zeit mit der Schüler Lust und Ergetzung kan erlernet werden, Auf Begehren eines Edlen Hochweisen Raths der Königlichen Stad Dantzig ... / Wolmeinend verfertiget und ausgegeben von M. Joh. Buno.
48 Buno, Johannes. Vralter Fußsteig Der Fabular und Bilder-Grammatic : Darauf zusehen I. Der Grammatic-Krieg, Zwischen dem Nomine und Verbo: II. Der Proceß, Welchen der Buchstabe S als Kläger eines Theils, wieder das T als beklagten anderen Theils, für den verordneten Richtern, den Vocalibus angestränget III. Der Alten weisen auff alle Sternbilder gerichtete Fabulen: IV. Noch drey uralte Fabulen, da unter der ersten Naturalia, unter der Andern Politica, und unter der dritten Ethica, vorgebildek werden. Aus welchen eigendlich zu erkennen welcher massen nicht alien anfangs die Reales Disciplinae, sondern auch nachmalen die Grammaticalischen Notiones und Observationes denen günstigen Lesern lustig und angeneym fürgetragen worden. / Ubergesetzet und zusammen gezogen von M. Johanne Bunone.
49 [Burlamaqui, Jean Jacques (1694–1748)]. Dowod z początkow prawa przyrodzonego / dany językiem francuskim [przez J. J. Burlamaqui] ; a z woli nayjasniejszego pana Stanisława Augusta krola polskiego na oyczysty język przełożony od Tadeusza Młockiego ... – Edycya druga.
50 Camõens, Luís Vaz de (1524–1580). Luzyada Kamoensa, ; czyli Odkrycie Indyy Wschodnich : Poema w piesniach Dziesieciu / Przekladania Jacka Przybylskiego.
51 Carraccioli, Louis Antoine (1719–1803). Zycie papieza Klemensa XIV. Ganganellego. / W francuskim języku przez J P. Caraccioli wydane, teraz przełożone na polski. – Za pozwoleniem Zwierzchności przyzwoitey.
53 [Chmielowski, Joachim Benedykt (1700–1763)]. [Nowe Ateny, albo akademia wszelkiey scyencyi pełna, na rożne tytuły iak na classes podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana : w 3 cz.]. – [Ed. 2].
54 Chojecki, Jan Nepomucen (1748–1817). Głos ... Jana Choieckiego ... na sessyi dnia 15. 7bris roku 1791. miany.
55 Chojecki, Jan Nepomucen. Głos ... Jana Choieckiego ... na sessyi dnia 10. maia roku 1792. na sessyi miany.
56 Cicero, Marcus Tullius (106–43 a. ae. n.). Commentarius in selectas M. T. Ciceronis orationes : [in 3 p.]. – Editio Prima.
57 Cicero, Marcus Tullius. Marka Tulliusa Cycerona Ksiegi starosci, / z lacinskiego na polski jezyk z pilnoscia przelozone i wydane, przez Bieniasza Budnego.
58 Cicero, Marcus Tullius. Marka Tulliusa Cycerona O powinnosciach wszech stanow ludzi Ksiegi Troje / przez Stanislawa Koszutskiego przelozne y dostatecznemi przypiskami objasnione. ; Na statku przydane sa tegoz Cycerona ksiegi starosci przelozone przez Bieniasza Budnego : Wydrukowane niegdys w Wilnie w roku 1593, a teraz znowu do druku podane.
59 Cicero, Marcus Tullius. Nauka o krasomowstwie / z ksiag M. T. Cicerona ; wytłumaczona przez X. Jozefa Boreyko … / [wyd. Carolus Karp]. – [Ed. 2].
60 Cicero, Marcus Tullius. Nauka o krasomowstwie / z ksiag M. T. Cicerona ; wytłumaczona przez X. Jozefa Boreyko … / [wyd. Carolus Karp]. – [Ed. 2].
61 [Cicero, Marcus Tullius]. Recueil de pensées de Ciceron, de maximes morales, de petits contes également propres à amuser et à inspirer le goût de la vertu, de devoirs ... A l'usage de la jeune noblesse, qui étudie la langue françoise.
62 Cieciszowski, Kasper Kazimierz (1745–1831). Głos ... Cieciszowskiego biskupa kijowskiego na sessyi seymowey dnia 2. września 1790.