Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
195 Lengnich, Gottfried (Bogumir ; 1689–1774). Gotfridi Lengnich Jus publicum regni Poloni : [in 2 t.].
392 [Tasso, Torquato (1544–1595)]. Goffred abo Jeruzalem wyzwolona. / Przekładania Piotra Kochanowskiego … Gwoli Szlachetnemu Rycerstwu zabáwie przedrukowana.
221 Mieroszewski, Stanisław (1756–1824). Głos Stanisława Mieroszewskiego ... na sessyi seymowey dnia 15. września, 1791. roku miany.
108 Głos. Głos obywatela do powszechnosci narodu i tegoż reprezentantow w seymie roku 1790.
109 Głos. Głos obywatela do powszechnosci narodu i tegoż reprezentantow w seymie roku 1790.
199 Leżeński, Marcin (ca 1760–?). Głos Marcina Lezenskiego ... w ciągu decydowania Proiektu o przedaży starostw na sessyi seymowey dnia 13. grudnia 1791. r. miany.
28 Błeszyński, Franciszek Ksawery (ca 1770–?). Głos Franciszka Xawerego z Błeszna Błeszynskiego ... przy pierwszym zasiadaniu na Kommissyi Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego, Jaśnie Wielmożnego Rocha z Głogowy Kossowskiego jako podskarbiego wielkiego koronnego, imeniem officyalistów skarbowych na dniu 14. miesiąca lutego 1791. roku miany.
245 Naruszewicz, Adam Stanisław (1733–1796). Głos Adama Naruszewicza biskupa łuckiego i brzeskiego z dziękczynieniem Krolowi Jegomosci za umieszczenie w krześle tego biskupstwa miany. na sessyi seymowey r. 1791. dnia 3. stycznia.
423 Zboiński, Jan Niepomucen. Głos ... Zboinskiego posła ziemi Dobrzynskiey na sessyi seymowey dnia 23 10bris r. 1789.
372 Skarszewski, Wojciech Józef Marcin. Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... o królewczyznach, na sessyi seymowey dnia 14. listopada r. 1791. miany.
371 Skarszewski, Wojciech Józef Marcin. Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... na sessyi seymowey dnia 21. maia roku 1792. miany.
370 Skarszewski, Wojciech Józef Marcin (1743–1827). Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... miany na sessyi seymowey dnia 17. lutego roku 1791.
202 Lipski, Tadeusz (1725–1796). Głos ... Tadeusza z Lipego Lipskiego ... na sessyi seymowei dnia 16. miesiąca czerwca 1791. miany: O wstawienie się seymuiącey Rzeczypospolitey do Oyca S. aby zakon jezuicki był do Polskiey przywrocony.
357 Sapieha, Kazimierz Nestor. Głos … Sapiehy Generała Artylleryi Marszałka Konfederacyi W. X. Lit: w izbie seymowey dnia 27. mca stycznia 1792. roku. miany.
355 Sanguszko, Hieronim Janusz (1743–1812). Głos ... Sanguszka woiewody wołynskiego dnia 7. 8bra miany.
159 Kiciński Pius Jan Stanisław. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi Seymowey dnia 6 Września 1790.
156 Kiciński, Pius Jan Stanisław (1752–1828). Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 26 stycznia 1789.
160 Kiciński, Pius Jan Stanisław. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 15 września 1790. po wyiściu Krola Jmci z izby senatorskiey. miany.
157 Kiciński, Pius Jan Stanisław. Głos … Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 10 czerwca 1790 miany.
158 Kiciński, Pius Jan Stanisław. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 1 września 1790.
214 Małachowski, Mikołaj (1730–1784). Głos ... Mikołaia Małachowskiego woiewody sieradzkiego na sessyi seymowey dnia 4. 8bris 1776. w Warszawie miany.
233 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... w Stanach Zgromadzonych dnia 2 września r. 1790. miany.
232 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... przy wstępie na poprawy rządu na sessyi seymowey dnia 8 sierpnia roku 1790 miany.
231 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... przy rozpoczęciu nowo ustanowioney kommissyi policyi oboyga narodow dnia 4. miesiąca lipca roku 1791. miany.
230 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... na sessyi seymowey dnia 23. grudnia 1789. roku. miany.
229 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin (1742–1806). Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... na sessyi obrządkowey dnia 3. maia 1792, roku w kościele Swiętego Krzyrza miana.
70 Czacki, Michał Mikołaj Hieronim (1755–1828). Głos ... Michała Czackiego ... na sessyi seymowey dnia 12. października 1789. roku miany, o kommissyi koekwacyjney.
197 Leszczyński, [Dezyderiusz] (ca 1760–?). Głos ... Leszczynskiego posła inwrocławskiego, na sessyi seymowey dnia 24. września 1790. roku miany.
356 Sapieha, Kazimierz Nestor (1757–1798). Głos … Kazimierza Sapiehy … dnia 3go 9bra 1788 in turno miany.
178 Kossakowski Korwin, Józef. Głos ... Jozefa Korwina Kossakowskiego ... miany na sessyi seymowey r. 1792. dnia 27. stycznia, a do aktow warszawskich podany dnia 31. tegoż miesiąca.