Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
344 Rzewuski, Seweryn. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego hetmana polnego koronnego na seymie d. 10. 8bris 1776. roku miana.
345 Rzewuski, Seweryn. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego hetmana polnego koronnego na seymie dnia 23. 7bris 1776. roku miana.
346 Rzewuski Wawrzyniec, Adam (1760–1825). Adama Wawrzenca Rzewuskiego ... głos w stanach Rzeczypospolitey zgromadzonych dnia 31. października 1791. roku miany.
347 Rzewuski Wawrzyniec, Adam. Adama Wawrzenca Rzewuskiego ... głos z okazyi namienioney Konstytucyi 3iego Maia na sessyi dnia 20. października 1791. miany.
348 Rzyszczewski, Adam (1748–1808). Głos ... Adama Rzyszczewskiego ... na sessyi seymowey dnia 23 kwietnia roku 1790.
349 Rzyszczewski, Adam. Głos ... Adama Rzyszczewskiego ... w Stanach Zgromadzonych dnia 17. Września R. 1790. Miany.
35 Branicki, Franciszek Ksawery (ca 1730–1819). Zdanie ... Branickiego hetmana Wielk. Koronnego na sessyi seymowey dnia 23. 7bris 1776. roku miane.
350 [Sadebeck, August Friedrich Wilhelm (pseud. : Sirisa ; 1770–1846)]. Polens Ende, historisch, statistisch und geographisch beschrieben / von Sirisa [pseud.]. Mit vier Kupfern und einer Landcharte.
351 [Saint-Martin, Ludwig von (1743–1803)]. Irrtümer und Wahrheit, oder Rückweiss für die Menschen auf das allgemeine Principium aller Erkenntniss : ein Werk, darin die Beobachter auf die Ungewißheit ihrer Untersuchungen und auf ihre beständigen Fehltritte geführt werden, und ihnen solcher Weise der Weg angedeutet wird den sie hätten gehen müssen, um die physische Evidenz zu erhalten über den Ursprung des Guten und des Bösen, über den Menschen, über die materielle Natur über die immaterielle Natur und die heilige Natur, über die Basis der politischen Regierungen, über die Autorität der Souverains, über die bürgerliche und peinliche Gerechtigkeit, über die Wissenschaften, die Sprachen und die Künste / Von einem unbek. Ph. Aus dem Französischen übersetzt von Matthias Claudius.
352 Salezy, Franciszek.
353 Sallustius, Crispus Caius (86–30 a. ae. n.). Kaja Krispa Sallustiusza o Woynach z Katyliną i Jugurthą / przekładania x. Dawida Pilchowskiego ... / [wyd. Carolus Karp].
354 Sallustius, Crispus Caius (86–30 a. ae. n.). Kaja Krispa Sallustiusza o Woynach z Katyliną i Jugurthą / przekładania x. Dawida Pilchowskiego ... / [wyd. Carolus Karp].
355 Sanguszko, Hieronim Janusz (1743–1812). Głos ... Sanguszka woiewody wołynskiego dnia 7. 8bra miany.
356 Sapieha, Kazimierz Nestor (1757–1798). Głos … Kazimierza Sapiehy … dnia 3go 9bra 1788 in turno miany.
357 Sapieha, Kazimierz Nestor. Głos … Sapiehy Generała Artylleryi Marszałka Konfederacyi W. X. Lit: w izbie seymowey dnia 27. mca stycznia 1792. roku. miany.
358 Sapieha, Kazimierz Nestor. Mowa ... Kazimierza Sapiehy ... na dniu 27 oktobra 1788 roku w stanach skonfederowanych miana.
359 S[chedel], K[rzysztof] (?–1653). Arithmetyka to iest : nauka rachunku ná trzy podzielona xięgi. W pierwszey, doskonále y skuteczne, á do zrozumienia łátwe, iednemu Principiántowi, maß opisáne Arithmetyki Species. W drugiey, regulam detri, według praktyki włoskiej, krotko, przy pokazánym sposobie, do poięcia predkiego, okryślona. W trzeciey, wßystkie reguły arithmetyki, ták kupcowi, iáko y káżdey condiciey ludźiom pożyteczne y potrzebne, przykłady wybornemi, przezresolwowánie pilnie, illustrowáne znaydzieß. Przytym Indicem Xiąg rozdźiałow y artykułow oraz y podźielnie wagi monety miary ... iednego całego ná cześći / przez K. S. [i. e. Krzysztof Schedel]. Pilnie nápisána y wydána.
36 [Bradley, Richard (ca 1688-1732)]. Folwark w ktorym grunta nie zostawują się nigdy ugorem. / Przełożony na polski język przez x. Grzegorza Kniażewicza ...
360 Scheidt, Franciszek (1759–1807). O elektryczności uwáżanéy w ciałach ziémskich i atmosferze / przez Franciszka Scheidta ...
361 Schlag, George (Jerzy ; 1695–1764). Georg Schlags gründliche und vollstaendige Pohlnische Sprach-Lehre, die ... auf die eigentliche Beschaffenheit der Pohlnischen Sprache gegruendek, ... und auf Deutsch in diese Forme zusammen gebracht. – Andre verbesserte und vermehrte Auflage.
362 S[chmidt, Friedriech August (1734–1807)]. Abrégé chronologique de l'Histoire de Pologne / [Friedriech August Schmidt].
363 [Schmidt, Friedrich August]. Dzieie Krolestwa Polskiego krotko lat porządkiem opisane. / Na język polski przełożone, poprawione i przydatkiem panowania Augusta III pompożone [red., tł. Albertrandy, Jan Chrzciciel].
364 Seneca, Lucius Annaeus (4–65 a. ae. n.). Lucyusza Anneusza Seneki Listy do Luciusza. /. Przekładania x. Dawida Pilchowskiego … : [w 4 t.].
365 Seneca, Lucius Annaeus. Lucyusza Anneusza Seneki O dobrodzieystwach ksiąg siedmioro / przekładania jmć pana Łukasza Gornickiego … ; [wyd. Dawid Pilchowski].
366 Sequitur. Sequitur formula processus iudiciarii, terrarium Cracouiensis, Sandomiriensis, Lublinensis, Russiae, Bełzensis, et Podoliae : Quam deinceps ab omnibus Dignitarijs, Praefectis, Iudicibus, Subiudicibus, et alijs officialibus nostris, et terrestribus ac caftrenfibus, generaliterque ab omnibus fubditis nostris terrarium praedictarum …
367 Sirisa.
368 [Skarga, Piotr (1536–1612)]. Messiasz Nowych Arianow, wedle Alkoranu tureckiego to iest : Ze Pan Moskorzewski z swoiemi Ariany tákiego Chrystusa wyznawa, iákiego Máhomet w Alkoranie tureckim opisał, y tak pismá rozumie, iáko ie Máhomet rozumiał. Przez x. Piotra Skarge … Zá dozwoleniem stárssych.
369 Skarga, Piotr. [Źywoty świętych Starego i Nowego Zakonu … : [w 2 cz.] / Przez … Piotrá Skárgę].
37 Breslau. Rat. Gesetze und Verordnungen. Der Kayserlichen Stadt Breßlaw, Fewer Ordnung, Auffs New umbgefertiget und gebessert.
370 Skarszewski, Wojciech Józef Marcin (1743–1827). Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... miany na sessyi seymowey dnia 17. lutego roku 1791.