Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
240 Musantius, Joannes Dominicus (1634–1694). Fax chronologica ad omnigenam historiam. Et dilucidum eiusdem compendium ab orbe condito ad annum Christi 1712 ... / Authore Joanne Musantio ... reimpressum ... Cum supplemento 3tiae Patris, in quo series et acta praecipua Ducum et Regum Poloniae.
24 Bielfeld, Jakob Friedrich von (1717–1770). Des Freyherrn von Bielfeld freundschaftliche Briefe nebst einigen andern. Aus dem Franzoesischen : [in 2 T.].
239 Müllenheim, Johann Ernst Carl (1694–1740). Neu-eroerterte Polnische Grammatica ... / Mercklich vermehret, in bessere Ordnung gebracht, und aufs neue heraus gegeben von Johann Ernst Muellenheim ...
238 Mowy. Mowy wyborne po większey części z starożytnych mowców y dziejopisów zebrane ku sławie i pożytkowi narodu wydane za dozwoleniem zwierzchności ... : [w 2 t.].
237 Morski, Tadeusz (1752–1825). Tadeusza Morskiego posła pełnomocnego J. K. Mci i Rzepltey do dworu hiszpańskiego mysli o potrzebie i sposobach przysposobienia młodzieży do służby dyplomatyczney w Polszcze.
236 Morski, Onufry (1752–?). Relacya z examinu kommissyi skarbu koronnego za lat cztery od dnia 1 7bris 1786 do dnia ostatniego augusti 1790 przez deputacyą od stanów wyznaczoną odprawionego, w stanach Rzepltey : [w 2 cz.] / przez trzymaiącego w teyże deputacyi pioro J. W. Morskiego ... w miesiącu styczniu 1791 r. uczyniona z rozkazu stanów wydrukowana.
235 Monitor. Monitor / [red. Ignacy Krasicki].
234 Moneta, Johann (1659–1735). Johann Monetä Polnische Grammatik, anjetzt aber : zum gründlichen Unterricht der Schuljugend durch und durch umgearbeitet, / vermehrt und zum drittenmal zum Druck herausgegeben von Daniel Vogel ...
233 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... w Stanach Zgromadzonych dnia 2 września r. 1790. miany.
232 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... przy wstępie na poprawy rządu na sessyi seymowey dnia 8 sierpnia roku 1790 miany.
231 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... przy rozpoczęciu nowo ustanowioney kommissyi policyi oboyga narodow dnia 4. miesiąca lipca roku 1791. miany.
230 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... na sessyi seymowey dnia 23. grudnia 1789. roku. miany.
23 Biblia N. T. (Pl. ; 1796 ; Brzeg). Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, z greckiego iezyka na polski pilniei wiernie przetlumaczony, a teraz podług edycyi Halskiey przedrukowany.
229 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin (1742–1806). Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... na sessyi obrządkowey dnia 3. maia 1792, roku w kościele Swiętego Krzyrza miana.
228 Młodziejowski, Andrzej Mikołaj Stanisław. Mowa ... Młodzieiowskiego biskupa poznanskiego kanclerza Wielkiego Koronnego na koncu seymu z pozegnaniem stanow miana.
227 Młodziejowski, Andrzej Mikołaj Stanisław. Mowa ... Andrzeia Młodzieiowskiego biskupa poznanskiego y warszawskiego, kanclerza W. K. Na sessyi seymowey 10. septembris miana.
226 Młodziejowski, Andrzej Mikołaj Stanisław (1717–1780). Mowa ... Andrzeia Młodzieiowskiego biskupa poznanskiego kanclerza W. K. Na sessyi seymowey 25. septembris 1776 miana.
225 Mizler, Lorenz Christoph Kolof von (1705–1770). Historiarum Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae scriptorum quotquot ab initio reipublicae Poloniae ad nostra usque tempora extant omnium collectio magna ordine chronologico digesta ob exemplarium raritatem iterum typis exscriptorum suppeditante celeberrima Bibliotheca Zalusciana / edidit varias annotations adiecit ac præfatus est Laur. Mizlerus de Kolof … cum indice locupletissimo : [in 5 t.].
224 Mitzler, Wawrzyniec Kolof.
223 Missale (Kraków, 1705). Missae propriae sanctorum et aliarum festivitatum ordinis carmelitarum pro fratribus discalceatis eivsdem ordinis. A sacra ritvum congregatione approbatae. Pro Provincia Sancti Spiritus per Poloniam et Magnum Ducatum Lithuaniae.
222 Missale (Kraków, 1689). Missae propriae sanctorum : partium de praecepto, partim ad libitum, pro celebrantium commoditate in unum breuiter collectae, et ordinate dispositae. Iuxta decreta summorum pontificum recenter emanata.
221 Mieroszewski, Stanisław (1756–1824). Głos Stanisława Mieroszewskiego ... na sessyi seymowey dnia 15. września, 1791. roku miany.
220 Merlon, Jakób.
22 Biblia N. T. (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa.
219 [Merlo-Horstius, Jakob (1597–1644)]. Ray duszy chrzescianskiey zbáwiennych roskoszy pełny niegdybyś / przez x. Stanisława Gruszuńskiego Soc: Jesu z łacińskiego języká ná polski przełożony a teraz świeżo ku Pożytkowi dusz pobożnych, z szczegulnieyszey szczodrobliwości y starania jasnie wielmozney JMC: Pani z Zamoyskich Potockiey woiewodziny poznańskiey zá pozwoleniem zwierzchności duchowney predrukowany.
218 Meletemata. Meletemata Thorunensia seu dissertationes varii argumenti historiam maxime polon. / Et russicam, politicam, physicam, rem nummariam, ac literariam collectae et comprehensae curante Petro Iaenichio.
217 Matha, Ioannes de (1160–1213). Triumphi Iesu Christi Dei ac Salvatoris nostri, sive discvrsus praedicabiles in eius solemnitatibus ac festis. / Auctore … Ioanne de Mata … interprete ex hispanico … Onesimo de Kein …
216 Martialis, Marcus Valerius (40–104 a. ae. n.). Marka Valeryusza Marcyalisa Xięga widokow Rzymskich Domicyana Cesarza tudziež Epigrammata, wybrane z xiąg Iego XII. / Przekładania Jozefa Epifaniusza Minasowicza …
215 Małachowski, Piotr (1730–1799). Zbior nazwisk szlachty z opisem herbow własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim; / przez urodzonego Piotra Nałęcza Małachowskiego … : [w 2 t.].
214 Małachowski, Mikołaj (1730–1784). Głos ... Mikołaia Małachowskiego woiewody sieradzkiego na sessyi seymowey dnia 4. 8bris 1776. w Warszawie miany.