Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
273 Piesni. Piesni o Nayświętszey Maryi Pannie w Obrazie od O. S. w Rzymie XX. Missionarzóm Dominikanom darowanym, a przez ich z Rzymu do Latyczowa przeniesionym, wielkiemi cudami i łaskami słynącym od O. S. Piusa VI. Papiéża roku 1778. 4. października ukoronowanym złozone za pozwoleniem zwierzchności do druku podane.
274 [Pikulski, Gaudenty (?–1763)]. [Złość żydowska przeciwko Bogu у bliżniemu prawdzie у sumnieniu na obiaśnienie Talmudystow, na dowod ich zaślepienia у Religii dalekiey od prawa Boskiego przez Moyżesza danego, : rozdielona na trzy czesci, / opisana przez X. Gaudentego Pikulskiego ... Z dozwoleniein starszych. Drugi raz do druku, z istną Relacyą Dysputy contra Talmudystow z Talmudystami, у przydatkiem innych osobliwości, podana].
275 Pinamonti, Giovanni Pietro (1632–1703). Droga do nieba wprzód od przeszkód uprzątniona, á potym przez cnoty teologiczne y moralne prosto do chwały wiecznèy prowadząca, od świadomych tey drogi oyców duchownych, / osobliwie X. Jana Piotra Pinamontego ... żądającym dòyść do terminu szczęśliwey wiecznośći, życzliwie pokazana: z exercycyòw duchownych s. Ignacego de Lojola, à dla wygody plebanòw, kaznodźiejòw, missyonarzòw, y wszystkich staranie o zbawieniu tak swoim, jako y o cudzym mających, po polsku opisana przez ... Jana Poszakowskiego ...
276 [Piramowicz, Grzegorz (1735–1801)]. Powinnosci nauczyciela mianowicie zas w szkolach parafialnych i sposoby ich dopełnienia. Dzieło użyteczne Pasterzom, panom i ich nameśnikom o dobro ludu troskliwym, rodzicom і wszystkim edukacyą bawiącym się.
277 Piramowicz, Grzegorz. Wymowa i poezya dla szkól narodowych : [w 2 cz.] / [przez Grzegorza Piramowicza]. – Piérwszy ráz wydaná.
278 Plan. Plan instrukcyi y edykacyi przepisany od Kommissyi dla szkoł głownych i innych w kraiach Rzeczypospolitey.
279 [Plater, Kazimierz Konstanty (1748–1810)]. Taiemnica podziału Polski odkryta.
280 Polak. Polak Patryota : dzieło peryodyczne przez towarzystwo uczonych, na rok 1785 : [w 4 t.]. – Nakładem Towarzystwa.
281 Polignac, Melchior von (1661–1741). Des Herrn Cardinals Melchior von Polignac Antilucrez, oder Neun Bücher von Gott und der Natur : [in 2 T.] / Nach dessen Tode von dem Herrn Abt Karl d'Orleans von Rothelin zum Drukt befõrdert. Nach der Pariser Ausgabe aus dem Lateinischen prosaisch übersetzt von Martin Friedrich Schäffern …
282 Polnisches. Polnisches Lesebuch, Lexikon und Sprachlehre fuer die ersten Anfaenger mit grammatisch erlaeuternden Anmerkungen / herausgegeben von Christoph Coelestin Mrongovius ... = Zabawki pozyteczne czyli ksiazka elementarna dla uczacych sie Polskiego lub Niemieckiego jezyka z slownikiem i krotka grammatyka podlug ustaw slawnego Adelunga / wydane przez K. C. Mrongowiusa ...
283 Polska. Deklaracja. Deklaracya dla prowincyow koronnych : Wzgędem porządnego odbycia seymikow w dniu 14 lutego 1792 roku przypadaiących.
284 Polska. Konstytucja (1791). Zbior konstytucyi i uchwał seymu pod związkiem Konfederacyi w Warszawie agituiącego się od dnia 7. października w roku 1788. do dnia 16. grudnia roku 1790. podług dat oblaty wydrukowany.
285 Polska. Konstytucja (1795). Konstytucya Rzeczypospolitey francuskiey roku III (1795).
286 Polska. Prawo. Acta interregni post mortem serenissimi at gloriosis. simi olim Sigismundi Tertii Regis Poloniae : necnon Sueciae Regis Haereditarij ; Piè in Domino ultimâ Aprolis, Warszaviae Defuncti ...
287 Polska. Prawo. Jus plenum religionis catholicae. In Regno Poloniae et M. D. L. Iuri praetenso dissidentium in supplici libello, et supplemento privilegiorum, ac constitutionum ; ad Comitia Generalia congregates ordinibus, præsentato Grodnae : Anno 1718. oppositum. demonstrans: nullam dissidentes habere caepacitatem activæ et passivae vocis, in Regno Poloniae et M. D. L., / a Georgio Casimiro Ancuta … concinnatum.
288 Polska. Prawo. Uwagi polityczne do prawideł religii i zdrowey filozofii : Zastosowane, odpowiadaiące na krytykę Anonima pod tytułem : Prawo polityczne narodu polskiego.
289 Polska. Statut. Leges, statuta, constitutiones privilegia, Regni Poloniae Magni Ducatis Lithvaniae. Omniumq[ue]́; provinciarum anexarum, à Comitiis Visliciae Anno 1347 celebratis usq; ad ultima Regni Comitia : [w 6 t.] / [wyd. S. Konarski].
290 Polska. Statut. Leges, statuta, constitutiones privilegia, Regni Poloniae Magni Ducatis Lithvaniae. Omniumq[ue]́; provinciarum anexarum, à Comitiis Visliciae Anno 1347 celebratis usq; ad ultima Regni Comitia : [w 6 t.] / [wyd. S. Konarski].
291 Polska. Statut. Rozgraniczenie dobr wszelkiey natury w prowincyach koronnich : Prawo uchwalone dnia 2 mca: grudnia roku 1791.
292 Polska. Statut. Rozgraniczenie normalne w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 1 miesiąca grudnia roku 1791 uchwalone.
293 Polska. Statut. Rozkład woiewodztw, ziem y powiatow, z oznaczeniem miast, a w nich mieysc konstytucyinych dla seymikow w prowincyach koronnych y W. X. Litewskim : Prawo w roku 1791 uchwalone.
294 Polska. Statut. Sąd trybunalski koronny : Prawo dnia 19 stycznia 1792 roku uchwalone.
295 Polska. Statut. Sąd trybunalski w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 19 stycznia roku 1792 uchwalone.
296 Polska. Statut. Sąd ziemianski.
297 Polska. Statut. [Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta / A Joanne Herburto De Fulstin, … post vero Castellano Sanocensi, et Capitaneo Premisliensi. Propter exemplarium inopiam recussa].
298 Polska. Statut. Statuta serenissimi Domini D. Sigismundi Primi : Poloniae Regis, Magni Ducis Lithuaniae, etc. : in conventionibus generalibus edita et promulgata.
299 Polska. Statut. Urządzenie sądow mieyskich y assessoryi w Koronie y w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 3 miesiąca października roku 1791 uchwalone.
300 Polska. Statut. Ustawa rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 maia, roku 1791.
301 Polska. Statut. Zaręczenie wzaiemne oboyga narodow : Prawo dnia 20 miesiąca października roku 1791 uchwalone.
302 Polska. Ustawy i uchwały. Konfederacya generalna omnium ordinum regni, et magni ducatus Lith: na Konwokacyi głowney warszawskiey uchwalona, dnia siodmego miesiąca maja, roku Pańskiego tysiącznego siedmsetnego sześćdziesiątego czwartego.