Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
160 Kiciński, Pius Jan Stanisław. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 15 września 1790. po wyiściu Krola Jmci z izby senatorskiey. miany.
156 Kiciński, Pius Jan Stanisław (1752–1828). Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 26 stycznia 1789.
159 Kiciński Pius Jan Stanisław. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi Seymowey dnia 6 Września 1790.
155 Kazania. Kazania y mowy pod czas pogrzebu ... Ierzego Radziwiłła woiewody Nowgorodzkiego, Kawaleru Orderu Białego Orła, pułkownika Jego Krolewskiey M. miane ku wieczney pamięci do druku podane.
52 Katarzyna II [Екатерина II (рос. имп. ; 1729–1796)]. Declaration de la part de Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies à Sa Majesté le Roi et à la Republique de Pologne = Deklaracya Nayiaś: Imperatorowey Imci całey Rossyi, Nay: Krolowi Jmci y Rzeczy-Pospolitey Polskiey uczyniona.
426 Katarzyna II [Екатерина II (рос. имп. ; 1729–1796)]. О дворянстве = O Szlachectwie.
154 Karski, Kazimierz (1740–1801). Zdanie ... Kazimierza Karskiego ... na sessyi seymowey dnia 7. stycznia in turno dane.
153 [Karpiński, Franciszek (1741–1825)]. Zabawki wierszem y przykłady obyczayne. – Po drugi raz przedrukowane.
152 Kamoens, Ludwig.
151 K. S.
150 Juvenel de Carlancas, Felix de (1679–1760). Historya nauk wyzwolonych / przez Jmc P. Juvenel de Carlancas francuskim jezykiem pisana ; na polski przelozona ad usum Korpusu kadetow J. K. Mci. [przez Górskiego S. J.].
149 Jude. Der Jude [Eine Wochenschrift] : [in 9 Bd.] / [hrsg. Gottfried Selig]. – [Ausg. 2].
148 Józefowicz-Hlebicki, Wincenty (1760–?). Mowa ... Wincentego Hlebickiego Jozofowicza ... na sessyi seymowey dnia 4 mca maia roku 1790. Miana.
147 Jezierski, Jacek (1722–1805). Traktaty polskie z sąsiednimi mocarstwy zawarte od roku 1618. iak naykródziey być mogło w samych istotniejszych punktach zebrane, z Konstytucyi wyięte. / Z przydatkiem niektórych wiadomości innych autorów, dla seymuiących wypisane y do druku ... przez J. W. Jezierskiego ... podane.
146 [Jezierski, Franciszek Salezy]. O bez-krolewiach w Polszcze y wybieraniu krolow począwszy od śmierci Zygmunta Augusta Jagiełły aż do naszych czasów. Dzieło w teraźniejszych okolicznościach do wiadomości przydatne. Kwestya w Manusk: Boruckiego po wyieżdzie Henryka z Polski / [przez Franciszka Salezego Jezierskiego].
145 Jezierski, Franciszek Salezy. Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane i stosownymi do rzeczy uwagami objaśnione. / Dzieło pogrobowe, przez X. Franciszka Salezego Jezierskiego ... po śmierci jego wydane.
144 [Jezierski, Franciszek Salezy (pseud. : Kutasinski, Jarosz ; 1738–1791)]. Jarosza Kutasińskiego … Uwagi nad Stanem Nieszlacheckim w Polszcze.
142 [Jaworski, Stanisław (1711–1779)]. Pierwszy grunt łacińskiego języka do ugruntowania pamięci młodych na rozumne pojęcie początkow tego powszechnego języka założony dła łatwości zrozumienia jego przez jasne pytania i odpowiedzi nietrudne to wpowszechności to wszczegulności osnową nieprzerwaną szlachetnemu dzieciuckowi oyczystym językiem podany a dla trwalszego pamiętania pod drukarską prasę rzucony … / [przez Stanisława Jaworskiego].
143 Jaworski, Stanisław (1711–1779). Stanislai Jaworski … Specimina literaria laborum in reipublicae orthodoxae atque ecclesiae obsequia susceptorum sub auspiciis … Josephi Andreae Zaluski … – Superiorum permissu.
140 [Jaskier, Mikołaj]. Iuris provincialis quod speculum saxonum vulgo nuncupatur, : libri tres. Opera vigilanti in correcctiorem redacti matcriam, adiunctis simul glossis, alijsque additionibus, pro interpretatione textus magis necessarijs. Prius sub D. Sigismundo I. Editi, nunc vero denuo mandate Serenissimo Sigismundo III. Poloniae Rege, propter exemplarium inopiam iterum recusi. Annotata insuper in marginibus habentur, loca legum, iurisque Municipalis Maydeburgensis materiam textus, et glossarum, approbantia, declarantiaque, grato lectori magnum afferentia commodum.
141 [Jaskier, Mikołaj]. Promptuarium iuris provincialis saxonici, quod speculum saxonum vocatur, tum et Municipalis Maydeburgensis, summa diligentia recollectum, et ad communem editum utilitatem. Adiucta praeterea habentur ex lib. feud. certa loca, ad communem modernorum in iure ciuilis usum magis utiliora.
139 [Jaskier, Mikołaj (1504 – ca 1560)]. Iuris Municipalis maydeburgensis liber vulgo Weichbild nuncupatus : Ex vetustissimis exemplaribus vigilanti opera nuper latinitati datus, summaque cum diligentia recognitus, adiunctis simul glossis et textus interpretationibus necessarijs.
138 Jasiński, Ksawery. Zbior konstytucyi koronnych materyi statûs i juryzdykcyi sądowych tyczą się, od r. 1764 dnia 7 marca do ostatniego seymu ordynaryinego w r. 1780. dnia 2 miesiąca października odprawionego; sposobem inwentarza ułozony dła łatwey wiadomości praw; pod nayłaskawszym rządem nayiasnieyszego Stanislawa Augusta, Krola Polskiego Wielkiego Xiązęcia Litewskiego … / krotko przez Ur. Xawerego Jasinskiego … zebrany ku powszechnemu użytkowi podany.
137 Janidłovius, Jakobus.
136 Janidło, Jakób (ca 1570–1619). Processus ivdiciarius ad praxim forispiritvalis Regni Poloniae conscriptus, et iterum recognitus. / Authore Iacobo Ianidlovio Bozantino …
135 [Jacobi, Friedrich Heinrich (1745–1819)]. Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelson.
134 Isocrates (436–338 a. ae. n.). Isocratis Orationes admonitoriae in gratiam [philellenon] principis regni scholae candidatorum et alumnorum.
133 Instructio. Instructio circa judicia sagarum judicibus eorumque consiliariis accommodate ...
131 Hylzen, Jan August (1702–1767). Inflanty w dawnych swych, y welorakich aż do wieku naszego dźiejach, y rewolucyach; z wywodem godnośći, y starozytnośći szlachty tameczney, tudźiefz praw, y wolnośći z dawna, y teraz jey służących zebrane, y Polskiemu światu do wiadomośći w oyczystym języku podane / Przez ... Jana Augusta Hylzena ...
132 Hylzen, Jan August (1702–1767). Inflanty w dawnych swych, y welorakich aż do wieku naszego dźiejach, y rewolucyach; z wywodem godnośći, y starozytnośći szlachty tameczney, tudźiefz praw, y wolnośći z dawna, y teraz jey służących zebrane, y Polskiemu światu do wiadomośći w oyczystym języku podane / Przez ... Jana Augusta Hylzena ...