Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
243 Nachricht. Nachricht von den gegenwärtigen Misshelligkeiten unter den Dissidenten beyder Confession, in Polen und dem Grosherzogthum Litthauen.
244 Nakielski, Samuel (Andrzej ; 1584–1652). De sacra antiquitate et statu ordinis canonici custodum sacrosancti sepulchri Domini Hierosolymitani. In gratiam Miechovianae congregationis, libri tres. / Samuelis Nakielski …
245 Naruszewicz, Adam Stanisław (1733–1796). Głos Adama Naruszewicza biskupa łuckiego i brzeskiego z dziękczynieniem Krolowi Jegomosci za umieszczenie w krześle tego biskupstwa miany. na sessyi seymowey r. 1791. dnia 3. stycznia.
246 [Naruszewicz, Adam Stanisław]. Historya Jana Chodkiewicza woiewody wilenskiego Hetmana Wielkiego W. X. L. : [w 2 t.].
247 [Naruszewicz, Adam Stanisław]. List senatora do przyiaciela.
248 Nepos, Cornelius (Korneliusz ; ca 100–24 a. ae. n.). Korneliusza Neposa życia wybornych hetmanow / przekładania jpp. kadetow Korp. Warszawskiego w VII klassie literatury uczących się z dodanym przez ich professora (niegdyś jezuity) wypisem chronologicznym na obiaśnienie tegoż autora służącym.
249 Nestesuranoj, Iwan.
250 [Niesiecki, Kasper (1684–1744)]. [Korona Polska przy złotey wolności staroźytnemi wszystkich Kathedr, Prowincyi, y Rycerstwa kleynotami. Heroicznym mestwem y odwagą, naywyźszemi honorami, á naypierwéy cnotą, poboźnością, y świątobliwością ozdobiona potomnym zaś wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę pamiętnych w tey oyczyźnie synów : w 4 t., / podana przez x. Kaspra Niesieckiego].
251 Niesiecki, Kasper. Korona Polska przy złotey wolności starożytnemi Rycerstwa Polskogo y Wielskiego xięstwa Litewskiego Kleynotami, naywyźszemi honorami, heroicznym męstwem, y odwaga wytworna, nauka, á naypierwéy cnotą, poboźnością, y świątobliwością ozdobiona potomnym zaś wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę pamiętnych w tey oyczyźnie synów : [w 4 t.], / podana przez x. Kaspra Niesieckiego …
252 Niesiołowski, Józef (1728–1814). Mowa ... Niesiołowskiego woiewody nowogrodzkiego roku 1776. dnia 29. augusti na seymie w Warszawie miana.
253 Niesiołowski, Józef. Mowa ... Niesiołowskiego woiewody nowogrodzkiego w senacie przeciwko proiektowi pomnozenia władzy radzie nieustaiącey roku 1776. in 7bri miana.
254 [Nowaczyński, Tadeusz (1717–1794)]. O prozodyi i harmonii jezyka polskiego : [w 2 cz.]
255 Nowo. Nowo wydany kancyonal Pruski, zawieraiący w sobie wybor piesni starych y nowych, w ziemi pruskiey i brandenburskiey zwyczaynych z sentencyą albo wierszem pisma świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi i osobliwymi, wszystkim w obec służącymi, a oraz też z potrzebnymi reiestrami, z przedmową nauczaiącą, jakim sposobem tego kancyonala każdy ku zbudowaniu swemu zazywać ma. Cum Grat. et Privil. S. R. M. Borussiae.
256 Nowy. Nowy Slownik Polsko-niemiecki, w ktorym osobliwie na dobra Niemczyzne miano, / wydany przez K. C. Mrongowiusa = Handwoerterbuch der Hochpolnischen Mundart / herausgegeben von Christoph Coelestin Mrongovius.
257 Odezwa. Odezwa szlachcica do Seymu.
258 Ogiński, Andrzej (1740–1787). Mowa ... Andrzeia Oginskiego sekretarza Wielkiego Xięstwa Litewskiego, generalney konfederacyi litt. y seymowego marszałka na sessyi szostey dnia 2. septembris miana.
259 Ogiński, Andrzej. Mowa ... Andrzeia Oginskiego sekretarza Wielkiego Xięstwa Litewskiego, generalney konfederacyi litt. y seymowego marszałka na seymie die 4. septembris 1776 miana.
260 Ogiński, Michał Kazimierz (1728–1800). Zdaniе ... Michała hrabi Ogińskiego, hetmana wielkiego W. X. Litt. Na sessyi seymowey dnia 23. wrzesnia 1776. na proiekt pod tytułem Powinnosci y władza departamentow w radzie.
261 Orzechowski, Stanisław (1513–1566). Annales Stanislai Orichovi Okszi Adjunximus vitam Petri Kmitae.
262 Orzechowski, Stanisław. Funebris oratio: habita a Stanislao Orichovio, Ruteno, ad Equites Polonos, in funere Sigismundi Iagellonis Poloniae Regis.
263 Orzechowski, Stanisław. Kroniki Stanisława Orzechowskiego, / przez M. Zygmunta Alexandra nałęcz Włynskiego … z łacińskiego ná polskie przetłumaczone.
264 Orzechowski, Stanisław. Sen na jawie, albo Widowisko. / Stanisława Orzechowskiego, w którym; postawa zamieszaney і uciemieżoney Rzeczypospolitey, ; tudzież naprawienia iey sposób okazuie się przez M. Zygmunta Alexandra Włynskiego … z łacińskiego na polskie przetłumaczone …
265 Osiński, Józef Herman (1738–1802). Fizyka doswiadczeniami potwierdzona / przez x. Jozefa Hermana Osinskiego ... : krotko zebrana.
266 Ossolinski, Jerzy (1595–1650). Mowy / Jerzego Ossolinskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego ; Przekladania Jozefa Maximiliana Hrabi z Tęczyna Ossolinskiego.
267 Ostrowski, Theodor von (1750–1802). Dzieje y prawa kosciola polskiego / Przez X. Teodora Ostrowskiego S. P. : krótko zebrane : [w 3 t.].
268 Owen, John (1560 ? – 1622). Johannis Oveni Angli Epigrammata festiva panegyrica et moralia ex latino in carmen patrium traducta = Jana Owena Anglika Epigrammata zabawne, panegiryczne y moralne / z lacinskiego na wiersz oyszysty przez X. Fabiana Turkowskiego … przelozone : [w 2 t.].
269 Paciorkowski, Marcin. Regula processus granicialis campestris Regni Poloniae secundum praxim moderni saeculi ad dislimitanda bona regalia, spiritualia et terrestrial : ad usum publicum cum additamento legum et constitutionum Regni / authore Martino Paciorkowski …
270 Pedemontanus, Alexius (ca 1470 – ca 1550). Alexego Podemontana medyka y filozofa taiemnice; wszystkim oboicy płci, nie tylko ku leczeniu rozmáitych chorob, począwszy od głowy, áż do stop, bárdzo potrzebne; ále y gospodarzom, rzemieslnikom, do przedniejszych y subtelniejszych robot, do ich rzemiosł náleżących y innym wielce pożyteczne. / Z łacinskiego języka ná polski przed tym przełożone, y w porządek dobry wpráwione; przez Sebastyana Slaskowskiego; do ktorych przydáne są lekárstwa wyborne y doświádczone, ná rozmáite choroby, teraz dla żądánia wielu godnych osob przedrukowane.
271 Petronius, Titus (ca 14–66). T. Petroniusza arbitra Farsalia ; albo Wiersz o woynie domowey miedzy Pompeiuszem i Cezarem. / Przekładania J. E. Minasowicza.
272 Piemontese Alessio.