Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
200 L'Huilier, Simon Antoine Jean (1750–1840). Arytmetyka dlá szkół narodowych / [Simona Antoine L'Huilier ; tł. Jedrzej Gawrónski]. – Trzeci ráz wydaná.
188 Kutsch, Johann [Wilhelm (1757–1822)?]. Johann Kutsch's Pohlnische Sprachlehre fuer Schulen.
187 Kutasinski, Jarosz.
186 Kurtzer. Kurtzer doch gründlicher Bericht von Moscau oder Russland wobey zugleich eine Lebens-Beschreibung Petri Alexiewitz, gewesenen russischen Kaysers … : Nebst einen Anhange in welchem der vollkommene Titul Sr. russ. Kays. Maj. ingleichen die Genealogie des Russisch-Kays. Hauses, von 1630 ...
185 [Kuropatnicki, Ewaryst Andrzej (1734–1788)]. Geographia albo dokładne opisanie krolestw Gallicyi i Lodomeryi ...
184 Kurcyusz, Ruf.
183 [Krzywkowski, Jan (ca 1752 – post 1792)]. O sukcessyi tronu y władzy stanow, [y urzedach].
76 Krieges-Feuer. Das in Norden aufs neue angegangene Krieges-Feuer, Welches bey der Freyen Stadt Dantzig in volle Flamme gerathen ist, Als solches bey dem gut angefangenen Interregno sich an der Grentze gezeiget, Nach vollbrachter erster Wahl aber um sich gegriffen hat.
182 [Krasicki, Ignacy (1735–1801)]. Kalendarz obywatelski / przez X. B. W. [i. e. Ignacy Krasicki].
181 [Krajewski, Dymitr Tadeusz (1746–1817)]. Odpis męza podolanki na list sandomierzanki podany do druku ...
180 [Kożmiński, Jerzy (1726–?)]. Dictionarium latino-polonicum : Ad usum publicarum in regno poloniae scholarum. – Secundó reimpressum.
179 Kościuszko, Tadeusz (1746–1817). Zbior uniwersałow i urządzen od Tadeusza Kosciuszki naywyzszego siły zbroyney naczelnika, y od kommissyi porzadkowey woiewodztwa krakowskiego do czasu aktu powstania narodowego wyszłych.
178 Kossakowski Korwin, Józef. Głos ... Jozefa Korwina Kossakowskiego ... miany na sessyi seymowey r. 1792. dnia 27. stycznia, a do aktow warszawskich podany dnia 31. tegoż miesiąca.
177 Kosiński, Józef (1753-1821). Mowa ... Jozefa Rogala Kosinskiego ... w sposobie delegacyi od kommissyi swoiey do Nayiaśnieyszego Króla P. N. Miłościwego na publiczney audyencyi w sali zamku krolewskiego d. 21, czerwca. miana.
176 Korrespondent. Korrespondent warszawski, donaszący wiadomości krajowe y zagraniczne / [red. Karol Malinowski].
175 Kordecki, Augustyn (1603/4–1673). Nova gigantomachia, contra sacram Imaginem Deiparae Virginis à Sancto Luca depictam, Et in Monte Claro Częstochoviensi apud Religiosos Patres Ordinis S. Pauli primi eremitae, in celeberrimo Regni Poloniae Coenobio collocatam. Per Suecos, et alios Haereticos excitata. : Ad perpetuam beneficiorum Gloriosae Deiparae Virginis recordationem, succassurae posteritati fideliter / conscripta. à reverendo P. F. Augustino Kordecki, Ord: Protunc Clari-Montis Priore. – Nunc tercio reimpressa.
173 [Konarski, Stanisław]. De arte bene cogitandi, ad artem dicendi bene, necessaria : [in 3 p.] / [Stanisława Konarskiego].
174 [Konarski, Stanisław (1700–1773)]. Rozmowa pewnego ziemianina ze swoim sąsiadem. O teraznieyszych okolicznosciach. roku 1733. – [Ed. 1].
171 [Kołłątaj, Hugo Strumberg (1750–1812)]. Co się też to dzieie z nieszczęśliwą Oyczyzną naszą? : Wiadomość poświęcona prawdzie przyszłości.
172 Kołłątaj, Hugo [Strumberg]. Mowa ... Hugona Kołłątaia … na sessyi seymowey dnia 10. listopada r. 1791. w materyi starostw. miana.
170 Kojałowicz, Wojciech Wijuk. Historiae Litu-anae : pars prior [-altera] … / Auctore p. Alberto Wiiuk Koialowicz ... T. 1 : De rebus Litvanorum ante susceptam Christianam religionem, conjunctionemque Magni Lituanie Ducatus cum Regno Poloniae. — Libri novem.
167 [Kochanowski, Jan]. [Jan Kochanowski].
166 Kochanowski, Jan (1530–1584). Fraszki Jana Kochanowskiego.
164 Kobierzycki, Stanisław a Kobierzycko (ca 1600–1665). Historia Vladislai Poloniae et Sueciae principis, ejus natales et infantiam, electionem in Magnum Moscoviae Ducem, Bella Moscovitica, Turcica, caeterasque res gestas continens, usque ad excessum. Sigismundi III Poloniae Sueciaeque regis. / Auctore Stanislao A. Kobierzycko Kobierzicki …
165 Kobierzycki, Stanisław a Kobierzycko (ca 1600–1665). Historia Vladislai Poloniae et Sueciae principis, ejus natales et infantiam, electionem in Magnum Moscoviae Ducem, Bella Moscovitica, Turcica, caeterasque res gestas continens, usque ad excessum. Sigismundi III Poloniae Sueciaeque regis. / Auctore Stanislao A. Kobierzycko Kobierzicki …
162 Knapiusz, Grzegorz (1564–1639). Thesaurus polonolatinograecus, seu promptuarium linguae latinae et graecae, olonorum usui accommodatum ... : Opera Grecorii Cnapii e societate Iesu.
163 Knapiusz, Grzegorz (1564–1639). Thesaurus polonolatinograecus, seu promptuarium linguae latinae et graecae, olonorum usui accommodatum ... : Opera Grecorii Cnapii e societate Iesu.
161 Kluk, Jan Krzysztof (1739–1796). Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane nie tylko kraiowe dzikie, pozyteczne, albo szkodliwe: na roli, w ogrodach, oranzeryach, utrzymywane: ale oraz y cudzoziemskie, ktoreby w kraiu pozyteczne byc mogły: albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, etc. albo ktore jakową nadzwyczaynosc w sobie maią: ich zdatnosci lekarskie, ekonomiczne dla ludzi, koni, bydła, owiec, pszczoł, etc. utrzymywanie, etc. Z poprzedzaiącym wykładem słow botanicznych, y kilkorakim na końcu regestrem; ... : [w 3 t.] / ułożony przez X. Krzystofa Kluka ...
157 Kiciński, Pius Jan Stanisław. Głos … Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 10 czerwca 1790 miany.
158 Kiciński, Pius Jan Stanisław. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 1 września 1790.