Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
290 Polska. Statut. Leges, statuta, constitutiones privilegia, Regni Poloniae Magni Ducatis Lithvaniae. Omniumq[ue]́; provinciarum anexarum, à Comitiis Visliciae Anno 1347 celebratis usq; ad ultima Regni Comitia : [w 6 t.] / [wyd. S. Konarski].
291 Polska. Statut. Rozgraniczenie dobr wszelkiey natury w prowincyach koronnich : Prawo uchwalone dnia 2 mca: grudnia roku 1791.
292 Polska. Statut. Rozgraniczenie normalne w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 1 miesiąca grudnia roku 1791 uchwalone.
293 Polska. Statut. Rozkład woiewodztw, ziem y powiatow, z oznaczeniem miast, a w nich mieysc konstytucyinych dla seymikow w prowincyach koronnych y W. X. Litewskim : Prawo w roku 1791 uchwalone.
294 Polska. Statut. Sąd trybunalski koronny : Prawo dnia 19 stycznia 1792 roku uchwalone.
295 Polska. Statut. Sąd trybunalski w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 19 stycznia roku 1792 uchwalone.
296 Polska. Statut. Sąd ziemianski.
297 Polska. Statut. [Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta / A Joanne Herburto De Fulstin, … post vero Castellano Sanocensi, et Capitaneo Premisliensi. Propter exemplarium inopiam recussa].
298 Polska. Statut. Statuta serenissimi Domini D. Sigismundi Primi : Poloniae Regis, Magni Ducis Lithuaniae, etc. : in conventionibus generalibus edita et promulgata.
299 Polska. Statut. Urządzenie sądow mieyskich y assessoryi w Koronie y w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 3 miesiąca października roku 1791 uchwalone.
3 [Aulnoy, Marie-Catherine d' (1650/51–1705)]. Historya angielska politico-moralis Hippolita millorta z Duglas, z Julią corką hrabi z Warwiku, awantury przyiazni opisuiąca, / z angielskiego ięzyka na francuzki, z francuzkiego na polski przetłumaczona dla zabawy zyczliwym przyiaciołom przez J. P. Jozefa Jana Nepomucena Raczynskiego ... do druku podana. – [Ed. 2].
30 [Bohomolec, Franciszek (1720–1784)]. Supellex latinitatis ex Phraseologia P. Francisci Wagner S. J. ad usum scholarum ejusdem Societatis collecta.
300 Polska. Statut. Ustawa rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 maia, roku 1791.
301 Polska. Statut. Zaręczenie wzaiemne oboyga narodow : Prawo dnia 20 miesiąca października roku 1791 uchwalone.
302 Polska. Ustawy i uchwały. Konfederacya generalna omnium ordinum regni, et magni ducatus Lith: na Konwokacyi głowney warszawskiey uchwalona, dnia siodmego miesiąca maja, roku Pańskiego tysiącznego siedmsetnego sześćdziesiątego czwartego.
303 Polska. Ustawy i uchwały. Konfederacya generalna ordinum Regni, et Magni Ducatus Lituaniae po niedossłey konwokácyey głowney Warssáwskiey umowiona roku Páñskiego 1696. dńiá 29. miesiąca sierpnia.
304 Pope, Alexander (1688–1744). O krytyce / Alexandra Pope. ; Przekladania Jacka Przybylskiego. Wiersz Polski Obok z Angielskim.
305 Popławski, [Antoni] (Jacek ; 1739–1786). Mowa w dzien rocznicy otwarcia towarzystwa do xiąg elementarnych na sessyi dnia [8] marca 1780. / Przez Jmci x. [Antoniego] Popławskiego ... w tymze towarzystwie miana.
306 Potocki, Roman Ignacy Franciszek (1750–1809). Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem.
307 Potocki, Roman Ignacy Franciszek. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 28. grudnia roku 1790. miany.
308 [Potocki, Roman Ignacy Franciszek]. Listy polskie pisane w roku 1785. / Wydane przez Jana Wit … – Cz. 1.
309 [Potocki, Roman Ignacy Franciszek]. Na usprawiedliwienie się Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Dłuskiego podkomorzego i posła województwa lubelskiego z Manifestu przeciwko Ustawie 3. Maja Roku 1791. Odpowiedź.
31 [Bohomolec Franciszek]. Zycie Jerzego Ossolinskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego, lubelskiego, lubomskiego, lubaczowskiego, bogusławskiego, brodnickiego, ryckiego, derpskiego, adzielskiego, stanisławowskiego, y bydgoskiego starosty : [w 2 t.].
310 Potocki, Stanisław [Kostka] (1752–1821). Mowa przy obchodzie pamiątki W. M. W. W. N. Andrzeia Mokronoskiego woiewody mazowieckiego. / Przez ... Stanisława Potockiego kawalera orderu orła białego miana na Zgromadzeniu W. W. N. Dnia 26. grudnia 1784.
311 Potocki, Stanisław Szczęsny (1750–1805). Stanisław Szczęsny Potocki … [Uniwersał Konfederacyi Targowickiey] dan pod Targowicą dnia dziewiętnastego miesiąca maia tysiąc siedemsetnego dziewiędziesiątego drugiego roku.
312 Processus. Processus judiciarius in causa respect horrendi criminis regicidij in sacra persona serenissimi Stanislai Augusti …die 3 mensis Novembris 1771 anno Varsaviae commissi. ex Instantia Generosorum Instigatorum Regni et M. D. Litt. Illorumque delatorum actorum, contra ejusdem criminis principales, conprincipales ac complices citatos, in Judiciis Comisialibus Regni …
313 Projekt. [Projekt do formy rządu : w 11 cz.].
314 Prokopowicz, Teofan (1681–1736). Epistola … Theophanis Prokopowicz ad professores academiae Kioviensis anno domini 1718 Augusti 5. Die Narva missa.
315 Prokopowicz, Teofan. Historia in qua de ortu et profectu controversiae Graecos inter et Latinos de processione Spiritus Sancti agitatae narratur, totiusque ob ipsam magni et divturni dissidii, variis casibus et multiplici malorum facie continvata ad nostram usque aetatem exponitur series, / conscripta a … Theophane Prokopowicz anno domini MDVV XIV tractatuique de processione Spiritus Sancti theologico inserta.
316 Prokopowicz, Teofan. Illustrissimi ac Reverendissimi D. Archiepiscopi Theophanis Prokopowicz Descriptio Iesvitarvm excerpta ex Institutionibus Eius Oratoriis Lib. IV. Cap. VIII.