Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
321 Pruszcz, Piotr Hiacynt (1605–1668). Forteca monarchow y cáłego Krolestwá Polskiego duchowna, z zywotow swiętych ták iuż kánonizowánych y beatyfikowanych, iako też światobliwie żyiących patronow polskich, takze z obrázow Chrystusa Páná y Matki Jego Przenayświętszey (o ktorych w drugiej kśiędze) w Oyczyznie naszey cudámi wielkimi słynących / przez Piotra Hyacintha Pruszcza, krotka, prosta, lecz prawdźiwa życia ich historiya z rożnych authorow zebrawszy wiernym katolikom do naśládowánia Oyczyznie ná obronę wystawiona powtornie z additámentámi swemi …
320 Prussia. Leges et ordinationes. Jus terrestre nobilitatis Prussiae correctum / [red. Jan Henryk Hauenstein].
32 Bohomolec, Jan (1724–1795). Diabeł w swoiey postaci z okazyi pytania jesli są upiory ukazany : [w 2 сz.]. / Przez ... Jana Bohomolca ... – Edycya druga.
319 Prussia. Leges et ordinationes. Jura fundamentalia terrarum Prussiae, unà cum pacto feudi districtum Leoburgensis et Bythiviensis, cæterisque eosdem Districtus concernentibus monumentis / [red. Jan Henryk Hauenstein].
318 Prorogacja. Prorogacya Seymu.
317 Prokopowicz, Teofan. Illustrissimi ac Reverentissimi D. Archiepiscopi Theophanis Prokopowicz Doctrina de Blasphemia sive Peccato in Spiritvm Sanctum ex Systemate eius Theologico excerpta.
316 Prokopowicz, Teofan. Illustrissimi ac Reverendissimi D. Archiepiscopi Theophanis Prokopowicz Descriptio Iesvitarvm excerpta ex Institutionibus Eius Oratoriis Lib. IV. Cap. VIII.
315 Prokopowicz, Teofan. Historia in qua de ortu et profectu controversiae Graecos inter et Latinos de processione Spiritus Sancti agitatae narratur, totiusque ob ipsam magni et divturni dissidii, variis casibus et multiplici malorum facie continvata ad nostram usque aetatem exponitur series, / conscripta a … Theophane Prokopowicz anno domini MDVV XIV tractatuique de processione Spiritus Sancti theologico inserta.
314 Prokopowicz, Teofan (1681–1736). Epistola … Theophanis Prokopowicz ad professores academiae Kioviensis anno domini 1718 Augusti 5. Die Narva missa.
313 Projekt. [Projekt do formy rządu : w 11 cz.].
312 Processus. Processus judiciarius in causa respect horrendi criminis regicidij in sacra persona serenissimi Stanislai Augusti …die 3 mensis Novembris 1771 anno Varsaviae commissi. ex Instantia Generosorum Instigatorum Regni et M. D. Litt. Illorumque delatorum actorum, contra ejusdem criminis principales, conprincipales ac complices citatos, in Judiciis Comisialibus Regni …
311 Potocki, Stanisław Szczęsny (1750–1805). Stanisław Szczęsny Potocki … [Uniwersał Konfederacyi Targowickiey] dan pod Targowicą dnia dziewiętnastego miesiąca maia tysiąc siedemsetnego dziewiędziesiątego drugiego roku.
310 Potocki, Stanisław [Kostka] (1752–1821). Mowa przy obchodzie pamiątki W. M. W. W. N. Andrzeia Mokronoskiego woiewody mazowieckiego. / Przez ... Stanisława Potockiego kawalera orderu orła białego miana na Zgromadzeniu W. W. N. Dnia 26. grudnia 1784.
31 [Bohomolec Franciszek]. Zycie Jerzego Ossolinskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego, lubelskiego, lubomskiego, lubaczowskiego, bogusławskiego, brodnickiego, ryckiego, derpskiego, adzielskiego, stanisławowskiego, y bydgoskiego starosty : [w 2 t.].
309 [Potocki, Roman Ignacy Franciszek]. Na usprawiedliwienie się Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Dłuskiego podkomorzego i posła województwa lubelskiego z Manifestu przeciwko Ustawie 3. Maja Roku 1791. Odpowiedź.
308 [Potocki, Roman Ignacy Franciszek]. Listy polskie pisane w roku 1785. / Wydane przez Jana Wit … – Cz. 1.
307 Potocki, Roman Ignacy Franciszek. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 28. grudnia roku 1790. miany.
306 Potocki, Roman Ignacy Franciszek (1750–1809). Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem.
305 Popławski, [Antoni] (Jacek ; 1739–1786). Mowa w dzien rocznicy otwarcia towarzystwa do xiąg elementarnych na sessyi dnia [8] marca 1780. / Przez Jmci x. [Antoniego] Popławskiego ... w tymze towarzystwie miana.
304 Pope, Alexander (1688–1744). O krytyce / Alexandra Pope. ; Przekladania Jacka Przybylskiego. Wiersz Polski Obok z Angielskim.
303 Polska. Ustawy i uchwały. Konfederacya generalna ordinum Regni, et Magni Ducatus Lituaniae po niedossłey konwokácyey głowney Warssáwskiey umowiona roku Páñskiego 1696. dńiá 29. miesiąca sierpnia.
302 Polska. Ustawy i uchwały. Konfederacya generalna omnium ordinum regni, et magni ducatus Lith: na Konwokacyi głowney warszawskiey uchwalona, dnia siodmego miesiąca maja, roku Pańskiego tysiącznego siedmsetnego sześćdziesiątego czwartego.
301 Polska. Statut. Zaręczenie wzaiemne oboyga narodow : Prawo dnia 20 miesiąca października roku 1791 uchwalone.
300 Polska. Statut. Ustawa rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 maia, roku 1791.
30 [Bohomolec, Franciszek (1720–1784)]. Supellex latinitatis ex Phraseologia P. Francisci Wagner S. J. ad usum scholarum ejusdem Societatis collecta.
3 [Aulnoy, Marie-Catherine d' (1650/51–1705)]. Historya angielska politico-moralis Hippolita millorta z Duglas, z Julią corką hrabi z Warwiku, awantury przyiazni opisuiąca, / z angielskiego ięzyka na francuzki, z francuzkiego na polski przetłumaczona dla zabawy zyczliwym przyiaciołom przez J. P. Jozefa Jana Nepomucena Raczynskiego ... do druku podana. – [Ed. 2].
299 Polska. Statut. Urządzenie sądow mieyskich y assessoryi w Koronie y w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 3 miesiąca października roku 1791 uchwalone.
298 Polska. Statut. Statuta serenissimi Domini D. Sigismundi Primi : Poloniae Regis, Magni Ducis Lithuaniae, etc. : in conventionibus generalibus edita et promulgata.
297 Polska. Statut. [Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta / A Joanne Herburto De Fulstin, … post vero Castellano Sanocensi, et Capitaneo Premisliensi. Propter exemplarium inopiam recussa].
296 Polska. Statut. Sąd ziemianski.