Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
248 Nepos, Cornelius (Korneliusz ; ca 100–24 a. ae. n.). Korneliusza Neposa życia wybornych hetmanow / przekładania jpp. kadetow Korp. Warszawskiego w VII klassie literatury uczących się z dodanym przez ich professora (niegdyś jezuity) wypisem chronologicznym na obiaśnienie tegoż autora służącym.
246 [Naruszewicz, Adam Stanisław]. Historya Jana Chodkiewicza woiewody wilenskiego Hetmana Wielkiego W. X. L. : [w 2 t.].
247 [Naruszewicz, Adam Stanisław]. List senatora do przyiaciela.
245 Naruszewicz, Adam Stanisław (1733–1796). Głos Adama Naruszewicza biskupa łuckiego i brzeskiego z dziękczynieniem Krolowi Jegomosci za umieszczenie w krześle tego biskupstwa miany. na sessyi seymowey r. 1791. dnia 3. stycznia.
244 Nakielski, Samuel (Andrzej ; 1584–1652). De sacra antiquitate et statu ordinis canonici custodum sacrosancti sepulchri Domini Hierosolymitani. In gratiam Miechovianae congregationis, libri tres. / Samuelis Nakielski …
243 Nachricht. Nachricht von den gegenwärtigen Misshelligkeiten unter den Dissidenten beyder Confession, in Polen und dem Grosherzogthum Litthauen.
242 Myśli. Myśli patriotyczno-polityczne do stanow Rzeczypospolitey Polskiey, na seym 1788. roku zgromadzonych, / przez obywatela o wolność i samowładztwo Rzeczypospolitey swoiey gorliwego, spisane.
241 Mysli. Mysli obywatela nadchodzących seymików tyczące się.
240 Musantius, Joannes Dominicus (1634–1694). Fax chronologica ad omnigenam historiam. Et dilucidum eiusdem compendium ab orbe condito ad annum Christi 1712 ... / Authore Joanne Musantio ... reimpressum ... Cum supplemento 3tiae Patris, in quo series et acta praecipua Ducum et Regum Poloniae.
239 Müllenheim, Johann Ernst Carl (1694–1740). Neu-eroerterte Polnische Grammatica ... / Mercklich vermehret, in bessere Ordnung gebracht, und aufs neue heraus gegeben von Johann Ernst Muellenheim ...
238 Mowy. Mowy wyborne po większey części z starożytnych mowców y dziejopisów zebrane ku sławie i pożytkowi narodu wydane za dozwoleniem zwierzchności ... : [w 2 t.].
237 Morski, Tadeusz (1752–1825). Tadeusza Morskiego posła pełnomocnego J. K. Mci i Rzepltey do dworu hiszpańskiego mysli o potrzebie i sposobach przysposobienia młodzieży do służby dyplomatyczney w Polszcze.
236 Morski, Onufry (1752–?). Relacya z examinu kommissyi skarbu koronnego za lat cztery od dnia 1 7bris 1786 do dnia ostatniego augusti 1790 przez deputacyą od stanów wyznaczoną odprawionego, w stanach Rzepltey : [w 2 cz.] / przez trzymaiącego w teyże deputacyi pioro J. W. Morskiego ... w miesiącu styczniu 1791 r. uczyniona z rozkazu stanów wydrukowana.
235 Monitor. Monitor / [red. Ignacy Krasicki].
234 Moneta, Johann (1659–1735). Johann Monetä Polnische Grammatik, anjetzt aber : zum gründlichen Unterricht der Schuljugend durch und durch umgearbeitet, / vermehrt und zum drittenmal zum Druck herausgegeben von Daniel Vogel ...
230 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... na sessyi seymowey dnia 23. grudnia 1789. roku. miany.
231 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... przy rozpoczęciu nowo ustanowioney kommissyi policyi oboyga narodow dnia 4. miesiąca lipca roku 1791. miany.
232 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... przy wstępie na poprawy rządu na sessyi seymowey dnia 8 sierpnia roku 1790 miany.
233 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... w Stanach Zgromadzonych dnia 2 września r. 1790. miany.
229 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin (1742–1806). Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... na sessyi obrządkowey dnia 3. maia 1792, roku w kościele Swiętego Krzyrza miana.
227 Młodziejowski, Andrzej Mikołaj Stanisław. Mowa ... Andrzeia Młodzieiowskiego biskupa poznanskiego y warszawskiego, kanclerza W. K. Na sessyi seymowey 10. septembris miana.
228 Młodziejowski, Andrzej Mikołaj Stanisław. Mowa ... Młodzieiowskiego biskupa poznanskiego kanclerza Wielkiego Koronnego na koncu seymu z pozegnaniem stanow miana.
226 Młodziejowski, Andrzej Mikołaj Stanisław (1717–1780). Mowa ... Andrzeia Młodzieiowskiego biskupa poznanskiego kanclerza W. K. Na sessyi seymowey 25. septembris 1776 miana.
225 Mizler, Lorenz Christoph Kolof von (1705–1770). Historiarum Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae scriptorum quotquot ab initio reipublicae Poloniae ad nostra usque tempora extant omnium collectio magna ordine chronologico digesta ob exemplarium raritatem iterum typis exscriptorum suppeditante celeberrima Bibliotheca Zalusciana / edidit varias annotations adiecit ac præfatus est Laur. Mizlerus de Kolof … cum indice locupletissimo : [in 5 t.].
224 Mitzler, Wawrzyniec Kolof.
223 Missale (Kraków, 1705). Missae propriae sanctorum et aliarum festivitatum ordinis carmelitarum pro fratribus discalceatis eivsdem ordinis. A sacra ritvum congregatione approbatae. Pro Provincia Sancti Spiritus per Poloniam et Magnum Ducatum Lithuaniae.
222 Missale (Kraków, 1689). Missae propriae sanctorum : partium de praecepto, partim ad libitum, pro celebrantium commoditate in unum breuiter collectae, et ordinate dispositae. Iuxta decreta summorum pontificum recenter emanata.
221 Mieroszewski, Stanisław (1756–1824). Głos Stanisława Mieroszewskiego ... na sessyi seymowey dnia 15. września, 1791. roku miany.
220 Merlon, Jakób.
219 [Merlo-Horstius, Jakob (1597–1644)]. Ray duszy chrzescianskiey zbáwiennych roskoszy pełny niegdybyś / przez x. Stanisława Gruszuńskiego Soc: Jesu z łacińskiego języká ná polski przełożony a teraz świeżo ku Pożytkowi dusz pobożnych, z szczegulnieyszey szczodrobliwości y starania jasnie wielmozney JMC: Pani z Zamoyskich Potockiey woiewodziny poznańskiey zá pozwoleniem zwierzchności duchowney predrukowany.