Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
415 Wielowiejski, Stefan (1651–1721). Nowe zywoty swiętych, dotąd polskim ięzykiem wydáne, cudownego w swiętych Boga sławiące. Dźiwnemi dźiełámi, cnot rozmáitych przykłádámi, y pobożnemi rewolucyámi pełne. Dla prágnących, swiętych obcowánia, y nienásyconego nigdy w czytaniu ukontentowania. Ná káżdy dźień przez cáły rok. / Wybráne z poważnych pisárzow, przez w. x. Stefana Wielewieyskiego ... a po śmierći iego wydane.
53 [Chmielowski, Joachim Benedykt (1700–1763)]. [Nowe Ateny, albo akademia wszelkiey scyencyi pełna, na rożne tytuły iak na classes podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana : w 3 cz.]. – [Ed. 2].
175 Kordecki, Augustyn (1603/4–1673). Nova gigantomachia, contra sacram Imaginem Deiparae Virginis à Sancto Luca depictam, Et in Monte Claro Częstochoviensi apud Religiosos Patres Ordinis S. Pauli primi eremitae, in celeberrimo Regni Poloniae Coenobio collocatam. Per Suecos, et alios Haereticos excitata. : Ad perpetuam beneficiorum Gloriosae Deiparae Virginis recordationem, succassurae posteritati fideliter / conscripta. à reverendo P. F. Augustino Kordecki, Ord: Protunc Clari-Montis Priore. – Nunc tercio reimpressa.
95 [Fookowitz, François (Franciszek)]. Nouvelle methode pour apprendre aisément la langue latine dediée au corps roial, et militaire de messieurs les cadets de Pologne / [François Fookowitz]. = Nowy sposob uczenia łacinskiego ofiarowany rycerskiej szkole Jchmciow panow kadetow J. K. Mći y Rzeczypltey.
145 Jezierski, Franciszek Salezy. Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane i stosownymi do rzeczy uwagami objaśnione. / Dzieło pogrobowe, przez X. Franciszka Salezego Jezierskiego ... po śmierci jego wydane.
47 Buno, Johannes (1617–1697). Neue Lateinische Grammatica in Fabeln und Bildern Den eüßerlichen Sinnen vorgestellt, und also eingerichtet, daß durch solches Mittel dieselbe, benebens etlich tausend darinnen enthaltenen Vocabulis, in kurtzer Zeit mit der Schüler Lust und Ergetzung kan erlernet werden, Auf Begehren eines Edlen Hochweisen Raths der Königlichen Stad Dantzig ... / Wolmeinend verfertiget und ausgegeben von M. Joh. Buno.
239 Müllenheim, Johann Ernst Carl (1694–1740). Neu-eroerterte Polnische Grammatica ... / Mercklich vermehret, in bessere Ordnung gebracht, und aufs neue heraus gegeben von Johann Ernst Muellenheim ...
59 Cicero, Marcus Tullius. Nauka o krasomowstwie / z ksiag M. T. Cicerona ; wytłumaczona przez X. Jozefa Boreyko … / [wyd. Carolus Karp]. – [Ed. 2].
60 Cicero, Marcus Tullius. Nauka o krasomowstwie / z ksiag M. T. Cicerona ; wytłumaczona przez X. Jozefa Boreyko … / [wyd. Carolus Karp]. – [Ed. 2].
243 Nachricht. Nachricht von den gegenwärtigen Misshelligkeiten unter den Dissidenten beyder Confession, in Polen und dem Grosherzogthum Litthauen.
309 [Potocki, Roman Ignacy Franciszek]. Na usprawiedliwienie się Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Dłuskiego podkomorzego i posła województwa lubelskiego z Manifestu przeciwko Ustawie 3. Maja Roku 1791. Odpowiedź.
242 Myśli. Myśli patriotyczno-polityczne do stanow Rzeczypospolitey Polskiey, na seym 1788. roku zgromadzonych, / przez obywatela o wolność i samowładztwo Rzeczypospolitey swoiey gorliwego, spisane.
241 Mysli. Mysli obywatela nadchodzących seymików tyczące się.
238 Mowy. Mowy wyborne po większey części z starożytnych mowców y dziejopisów zebrane ku sławie i pożytkowi narodu wydane za dozwoleniem zwierzchności ... : [w 2 t.].
266 Ossolinski, Jerzy (1595–1650). Mowy / Jerzego Ossolinskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego ; Przekladania Jozefa Maximiliana Hrabi z Tęczyna Ossolinskiego.
305 Popławski, [Antoni] (Jacek ; 1739–1786). Mowa w dzien rocznicy otwarcia towarzystwa do xiąg elementarnych na sessyi dnia [8] marca 1780. / Przez Jmci x. [Antoniego] Popławskiego ... w tymze towarzystwie miana.
310 Potocki, Stanisław [Kostka] (1752–1821). Mowa przy obchodzie pamiątki W. M. W. W. N. Andrzeia Mokronoskiego woiewody mazowieckiego. / Przez ... Stanisława Potockiego kawalera orderu orła białego miana na Zgromadzeniu W. W. N. Dnia 26. grudnia 1784.
424 Zboiński, Jan Niepomucen. Mowa ... Zboińskiego starosty mszanskiego, kawalera ordenu S. Stanisława, posła ziemi Dobrzynskiey miana na sessyi seymowey dnia 27 października r. 1788.
148 Józefowicz-Hlebicki, Wincenty (1760–?). Mowa ... Wincentego Hlebickiego Jozofowicza ... na sessyi seymowey dnia 4 mca maia roku 1790. Miana.
398 Turski, Feliks Paweł. Mowa ... Turskiego biskupa łuckiego na sessyi seymowey dnia 15. 8bris 1776. miana.
78 Dłuski, Tomasz (1713–1800). Mowa ... Tomasza Dłuskiego ... w materyi = Jeżeli woyskowi do seymikow należeć maią = miana na sessyi seymowey dnia 31. miesiąca stycznia roku Pańskiego 1791.
345 Rzewuski, Seweryn. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego hetmana polnego koronnego na seymie dnia 23. 7bris 1776. roku miana.
344 Rzewuski, Seweryn. Mowa ... Seweryna Rzewuskiego hetmana polnego koronnego na seymie d. 10. 8bris 1776. roku miana.
343 Rzewuski, Seweryn (1743–1811). Mowa ... Seweryna Rzewuskiego hetmana polnego koronnego dnia 12. 8bris 1776. roku miana.
253 Niesiołowski, Józef. Mowa ... Niesiołowskiego woiewody nowogrodzkiego w senacie przeciwko proiektowi pomnozenia władzy radzie nieustaiącey roku 1776. in 7bri miana.
252 Niesiołowski, Józef (1728–1814). Mowa ... Niesiołowskiego woiewody nowogrodzkiego roku 1776. dnia 29. augusti na seymie w Warszawie miana.
228 Młodziejowski, Andrzej Mikołaj Stanisław. Mowa ... Młodzieiowskiego biskupa poznanskiego kanclerza Wielkiego Koronnego na koncu seymu z pozegnaniem stanow miana.
373 Skorupka, Wacław Michał (ca 1770–?). Mowa ... Michała Korwina Skorupki Deputata na Trybunał Glowny Koronny z Woiewodztwa Krakowskiego Delegowanego od tegoż Trybunała do tronu dnia 11 pazdziernika 1790. roku miana.
358 Sapieha, Kazimierz Nestor. Mowa ... Kazimierza Sapiehy ... na dniu 27 oktobra 1788 roku w stanach skonfederowanych miana.
381 Sosnowski, Józef (?–1783). Mowa ... Jozefa Sosnowskiego hetmana polnego Wielkiego Xięstwa Litewskiego. miana na sessyi dnia 7 wrzesnia 1776.