Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
236 Morski, Onufry (1752–?). Relacya z examinu kommissyi skarbu koronnego za lat cztery od dnia 1 7bris 1786 do dnia ostatniego augusti 1790 przez deputacyą od stanów wyznaczoną odprawionego, w stanach Rzepltey : [w 2 cz.] / przez trzymaiącego w teyże deputacyi pioro J. W. Morskiego ... w miesiącu styczniu 1791 r. uczyniona z rozkazu stanów wydrukowana.
237 Morski, Tadeusz (1752–1825). Tadeusza Morskiego posła pełnomocnego J. K. Mci i Rzepltey do dworu hiszpańskiego mysli o potrzebie i sposobach przysposobienia młodzieży do służby dyplomatyczney w Polszcze.
238 Mowy. Mowy wyborne po większey części z starożytnych mowców y dziejopisów zebrane ku sławie i pożytkowi narodu wydane za dozwoleniem zwierzchności ... : [w 2 t.].
239 Müllenheim, Johann Ernst Carl (1694–1740). Neu-eroerterte Polnische Grammatica ... / Mercklich vermehret, in bessere Ordnung gebracht, und aufs neue heraus gegeben von Johann Ernst Muellenheim ...
24 Bielfeld, Jakob Friedrich von (1717–1770). Des Freyherrn von Bielfeld freundschaftliche Briefe nebst einigen andern. Aus dem Franzoesischen : [in 2 T.].
240 Musantius, Joannes Dominicus (1634–1694). Fax chronologica ad omnigenam historiam. Et dilucidum eiusdem compendium ab orbe condito ad annum Christi 1712 ... / Authore Joanne Musantio ... reimpressum ... Cum supplemento 3tiae Patris, in quo series et acta praecipua Ducum et Regum Poloniae.
241 Mysli. Mysli obywatela nadchodzących seymików tyczące się.
242 Myśli. Myśli patriotyczno-polityczne do stanow Rzeczypospolitey Polskiey, na seym 1788. roku zgromadzonych, / przez obywatela o wolność i samowładztwo Rzeczypospolitey swoiey gorliwego, spisane.
243 Nachricht. Nachricht von den gegenwärtigen Misshelligkeiten unter den Dissidenten beyder Confession, in Polen und dem Grosherzogthum Litthauen.
244 Nakielski, Samuel (Andrzej ; 1584–1652). De sacra antiquitate et statu ordinis canonici custodum sacrosancti sepulchri Domini Hierosolymitani. In gratiam Miechovianae congregationis, libri tres. / Samuelis Nakielski …
245 Naruszewicz, Adam Stanisław (1733–1796). Głos Adama Naruszewicza biskupa łuckiego i brzeskiego z dziękczynieniem Krolowi Jegomosci za umieszczenie w krześle tego biskupstwa miany. na sessyi seymowey r. 1791. dnia 3. stycznia.
246 [Naruszewicz, Adam Stanisław]. Historya Jana Chodkiewicza woiewody wilenskiego Hetmana Wielkiego W. X. L. : [w 2 t.].
247 [Naruszewicz, Adam Stanisław]. List senatora do przyiaciela.
248 Nepos, Cornelius (Korneliusz ; ca 100–24 a. ae. n.). Korneliusza Neposa życia wybornych hetmanow / przekładania jpp. kadetow Korp. Warszawskiego w VII klassie literatury uczących się z dodanym przez ich professora (niegdyś jezuity) wypisem chronologicznym na obiaśnienie tegoż autora służącym.
249 Nestesuranoj, Iwan.
25 Bielfeld, Jakob Friedrich von. Des Freyherrn von Bielefeld Lehrbegriff der Staatskunst. Nebst denen Ergänzungen beyder Theile : [in 3 T.] / Aus dem Französischen übersekt [von Johann Christoph Gottsched ; Johann Joachim Schwabe].
250 [Niesiecki, Kasper (1684–1744)]. [Korona Polska przy złotey wolności staroźytnemi wszystkich Kathedr, Prowincyi, y Rycerstwa kleynotami. Heroicznym mestwem y odwagą, naywyźszemi honorami, á naypierwéy cnotą, poboźnością, y świątobliwością ozdobiona potomnym zaś wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę pamiętnych w tey oyczyźnie synów : w 4 t., / podana przez x. Kaspra Niesieckiego].
251 Niesiecki, Kasper. Korona Polska przy złotey wolności starożytnemi Rycerstwa Polskogo y Wielskiego xięstwa Litewskiego Kleynotami, naywyźszemi honorami, heroicznym męstwem, y odwaga wytworna, nauka, á naypierwéy cnotą, poboźnością, y świątobliwością ozdobiona potomnym zaś wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę pamiętnych w tey oyczyźnie synów : [w 4 t.], / podana przez x. Kaspra Niesieckiego …
252 Niesiołowski, Józef (1728–1814). Mowa ... Niesiołowskiego woiewody nowogrodzkiego roku 1776. dnia 29. augusti na seymie w Warszawie miana.
253 Niesiołowski, Józef. Mowa ... Niesiołowskiego woiewody nowogrodzkiego w senacie przeciwko proiektowi pomnozenia władzy radzie nieustaiącey roku 1776. in 7bri miana.
254 [Nowaczyński, Tadeusz (1717–1794)]. O prozodyi i harmonii jezyka polskiego : [w 2 cz.]
255 Nowo. Nowo wydany kancyonal Pruski, zawieraiący w sobie wybor piesni starych y nowych, w ziemi pruskiey i brandenburskiey zwyczaynych z sentencyą albo wierszem pisma świętego nad każdą pieśnią, z gorliwymi modlitwami kościelnymi pospolitymi i osobliwymi, wszystkim w obec służącymi, a oraz też z potrzebnymi reiestrami, z przedmową nauczaiącą, jakim sposobem tego kancyonala każdy ku zbudowaniu swemu zazywać ma. Cum Grat. et Privil. S. R. M. Borussiae.
256 Nowy. Nowy Slownik Polsko-niemiecki, w ktorym osobliwie na dobra Niemczyzne miano, / wydany przez K. C. Mrongowiusa = Handwoerterbuch der Hochpolnischen Mundart / herausgegeben von Christoph Coelestin Mrongovius.
257 Odezwa. Odezwa szlachcica do Seymu.
258 Ogiński, Andrzej (1740–1787). Mowa ... Andrzeia Oginskiego sekretarza Wielkiego Xięstwa Litewskiego, generalney konfederacyi litt. y seymowego marszałka na sessyi szostey dnia 2. septembris miana.
259 Ogiński, Andrzej. Mowa ... Andrzeia Oginskiego sekretarza Wielkiego Xięstwa Litewskiego, generalney konfederacyi litt. y seymowego marszałka na seymie die 4. septembris 1776 miana.
26 Bielikowicz, Benedykt. Rekognicya od trybunału głownego koronnego prowincyi mało=polskiej oswiadczona Nayiaśnieyszemu Panu, na dowod powinnego Maiestatowi uszanowania, i podległości nowouchwaloney na dniu trzecim maia rządowey ustawie / przez ... Benedykta Bielikowicza ...
260 Ogiński, Michał Kazimierz (1728–1800). Zdaniе ... Michała hrabi Ogińskiego, hetmana wielkiego W. X. Litt. Na sessyi seymowey dnia 23. wrzesnia 1776. na proiekt pod tytułem Powinnosci y władza departamentow w radzie.
261 Orzechowski, Stanisław (1513–1566). Annales Stanislai Orichovi Okszi Adjunximus vitam Petri Kmitae.
262 Orzechowski, Stanisław. Funebris oratio: habita a Stanislao Orichovio, Ruteno, ad Equites Polonos, in funere Sigismundi Iagellonis Poloniae Regis.