Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a-z]:
113 Grocholski, Franciszek Ksawery (1730–1792). Głos ... Franciszka Grocholskiego ... na sessyi seymowey dnia 10 maja r. 1790 miany.
111 Gomoliński, Ignacy (1740–?). Głos ... Gomolinskiego instygatora koronnego z urzędu miany na sądach seymowych dnia 28. sierpnia 1790. roku.
306 Potocki, Roman Ignacy Franciszek (1750–1809). Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem.
307 Potocki, Roman Ignacy Franciszek. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 28. grudnia roku 1790. miany.
55 Chojecki, Jan Nepomucen. Głos ... Jana Choieckiego ... na sessyi dnia 10. maia roku 1792. na sessyi miany.
54 Chojecki, Jan Nepomucen (1748–1817). Głos ... Jana Choieckiego ... na sessyi dnia 15. 7bris roku 1791. miany.
178 Kossakowski Korwin, Józef. Głos ... Jozefa Korwina Kossakowskiego ... miany na sessyi seymowey r. 1792. dnia 27. stycznia, a do aktow warszawskich podany dnia 31. tegoż miesiąca.
356 Sapieha, Kazimierz Nestor (1757–1798). Głos … Kazimierza Sapiehy … dnia 3go 9bra 1788 in turno miany.
197 Leszczyński, [Dezyderiusz] (ca 1760–?). Głos ... Leszczynskiego posła inwrocławskiego, na sessyi seymowey dnia 24. września 1790. roku miany.
70 Czacki, Michał Mikołaj Hieronim (1755–1828). Głos ... Michała Czackiego ... na sessyi seymowey dnia 12. października 1789. roku miany, o kommissyi koekwacyjney.
229 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin (1742–1806). Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... na sessyi obrządkowey dnia 3. maia 1792, roku w kościele Swiętego Krzyrza miana.
230 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... na sessyi seymowey dnia 23. grudnia 1789. roku. miany.
231 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... przy rozpoczęciu nowo ustanowioney kommissyi policyi oboyga narodow dnia 4. miesiąca lipca roku 1791. miany.
232 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... przy wstępie na poprawy rządu na sessyi seymowey dnia 8 sierpnia roku 1790 miany.
233 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... w Stanach Zgromadzonych dnia 2 września r. 1790. miany.
214 Małachowski, Mikołaj (1730–1784). Głos ... Mikołaia Małachowskiego woiewody sieradzkiego na sessyi seymowey dnia 4. 8bris 1776. w Warszawie miany.
158 Kiciński, Pius Jan Stanisław. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 1 września 1790.
157 Kiciński, Pius Jan Stanisław. Głos … Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 10 czerwca 1790 miany.
160 Kiciński, Pius Jan Stanisław. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 15 września 1790. po wyiściu Krola Jmci z izby senatorskiey. miany.
156 Kiciński, Pius Jan Stanisław (1752–1828). Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi seymowey dnia 26 stycznia 1789.
159 Kiciński Pius Jan Stanisław. Głos ... Piusa Kicinskiego ... na sessyi Seymowey dnia 6 Września 1790.
355 Sanguszko, Hieronim Janusz (1743–1812). Głos ... Sanguszka woiewody wołynskiego dnia 7. 8bra miany.
357 Sapieha, Kazimierz Nestor. Głos … Sapiehy Generała Artylleryi Marszałka Konfederacyi W. X. Lit: w izbie seymowey dnia 27. mca stycznia 1792. roku. miany.
202 Lipski, Tadeusz (1725–1796). Głos ... Tadeusza z Lipego Lipskiego ... na sessyi seymowei dnia 16. miesiąca czerwca 1791. miany: O wstawienie się seymuiącey Rzeczypospolitey do Oyca S. aby zakon jezuicki był do Polskiey przywrocony.
370 Skarszewski, Wojciech Józef Marcin (1743–1827). Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... miany na sessyi seymowey dnia 17. lutego roku 1791.
371 Skarszewski, Wojciech Józef Marcin. Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... na sessyi seymowey dnia 21. maia roku 1792. miany.
372 Skarszewski, Wojciech Józef Marcin. Głos ... Woyciecha Skarszewskiego ... o królewczyznach, na sessyi seymowey dnia 14. listopada r. 1791. miany.
423 Zboiński, Jan Niepomucen. Głos ... Zboinskiego posła ziemi Dobrzynskiey na sessyi seymowey dnia 23 10bris r. 1789.
245 Naruszewicz, Adam Stanisław (1733–1796). Głos Adama Naruszewicza biskupa łuckiego i brzeskiego z dziękczynieniem Krolowi Jegomosci za umieszczenie w krześle tego biskupstwa miany. na sessyi seymowey r. 1791. dnia 3. stycznia.
28 Błeszyński, Franciszek Ksawery (ca 1770–?). Głos Franciszka Xawerego z Błeszna Błeszynskiego ... przy pierwszym zasiadaniu na Kommissyi Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego, Jaśnie Wielmożnego Rocha z Głogowy Kossowskiego jako podskarbiego wielkiego koronnego, imeniem officyalistów skarbowych na dniu 14. miesiąca lutego 1791. roku miany.