Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
209 Lucanus, Marcus Annaeus (39–65 a. ae. n.). Pharsalia / po polsku przetłumaczonego Lukana, albo Raczey woyna domowa miedzy Pompejuszem a Caezarem rzymskiemi wodzami ; z łacinskiego na oyczysty jezyk przez Woyciecha Stanisława Chroscinskiego ... w roku Panskim 1690 przełozona … / [wyd. Johann Jakob Textor].
21 Biblia N. T. (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa.
210 [Lucanus, Marcus Annaeus]. [Pharsaliey ; albo Raczey: woyny Domowey Rzymskiey od Zabicia w Senacie Juliusza Cæzara ... az do ostatniey Antoniussa pod Actium z Augustem rosprawy kontinuacya z roznych Lacinskich Historykow Rzymskie dźieie opisuiących w dziesiec xiąg zebrana przez W. S. Chrościnskiego ... w roku Pańskim 1693] / [wyd. Johann Jakob Textor].
211 Ładowski, Maciej Marcyan (?–1688). Inwentarz konstytutcyy koronnych y W. X. Litewskiego / przez Macieia Marcyana Ładowskiego … od roku Panskiego 1550. do r. 1683. krotko zebrany. A przez … Jozefa Jędrzeia na Załuskach Załuskiego … w roznych miejscach i cytatach zkorygowany przydatkiem opuszczonych artykułow poprawiony y suplementem obszernym od roku 1683. az do ostatniey Konstytucyi seymu 1726. inclusive opatrzony. – Cum privil. S. R. M. et licentia P. Piar. Schol.
212 [Łubieński, Stanisław (1577–1640)]. [Series, vitae, res gestae episcoporum Plocensium / descriptae a Stanislao Lubienski episcopo Plocensi. In quibus multa narrantur obiter, quae ad historiam ecclesiasticam et Polonicam illustrandem pertinent. ; His accessit vita auctoris ab Andreae Trzebicki scholastico Plocensi conscripta].
213 Łubieński, Władysław Aleksander (1703–1767). Swiat we wszystkich swoich częsciach większych y mniejszych to iest: w Europie, Azyi, Afryce y Ameryce, w monarchiach, krolestwach, xięstwach, prowincyach, wyspach, y miastach. Geograficznie, chronologicznie y historycznie okryślony opisaniem religii, rządow, rewolucyi, práw, zwyczáyow, skárbow, ciekáwośći, y gránic káżdego kráiu, z autorow fráncuskich, włoskich, niemieckich, y polskich zebránym przyozdobiony : [w 2 t.] / Przez x. Włádysławá Łubieńskiego … dla ciekawego á nieprażnuiącego oka polskiego podany.
214 Małachowski, Mikołaj (1730–1784). Głos ... Mikołaia Małachowskiego woiewody sieradzkiego na sessyi seymowey dnia 4. 8bris 1776. w Warszawie miany.
215 Małachowski, Piotr (1730–1799). Zbior nazwisk szlachty z opisem herbow własnych familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim; / przez urodzonego Piotra Nałęcza Małachowskiego … : [w 2 t.].
216 Martialis, Marcus Valerius (40–104 a. ae. n.). Marka Valeryusza Marcyalisa Xięga widokow Rzymskich Domicyana Cesarza tudziež Epigrammata, wybrane z xiąg Iego XII. / Przekładania Jozefa Epifaniusza Minasowicza …
217 Matha, Ioannes de (1160–1213). Triumphi Iesu Christi Dei ac Salvatoris nostri, sive discvrsus praedicabiles in eius solemnitatibus ac festis. / Auctore … Ioanne de Mata … interprete ex hispanico … Onesimo de Kein …
218 Meletemata. Meletemata Thorunensia seu dissertationes varii argumenti historiam maxime polon. / Et russicam, politicam, physicam, rem nummariam, ac literariam collectae et comprehensae curante Petro Iaenichio.
219 [Merlo-Horstius, Jakob (1597–1644)]. Ray duszy chrzescianskiey zbáwiennych roskoszy pełny niegdybyś / przez x. Stanisława Gruszuńskiego Soc: Jesu z łacińskiego języká ná polski przełożony a teraz świeżo ku Pożytkowi dusz pobożnych, z szczegulnieyszey szczodrobliwości y starania jasnie wielmozney JMC: Pani z Zamoyskich Potockiey woiewodziny poznańskiey zá pozwoleniem zwierzchności duchowney predrukowany.
22 Biblia N. T. (Pl. ; 1740 ; Wrocław). Nowy testament pana naszego Iezusa Christusa.
220 Merlon, Jakób.
221 Mieroszewski, Stanisław (1756–1824). Głos Stanisława Mieroszewskiego ... na sessyi seymowey dnia 15. września, 1791. roku miany.
222 Missale (Kraków, 1689). Missae propriae sanctorum : partium de praecepto, partim ad libitum, pro celebrantium commoditate in unum breuiter collectae, et ordinate dispositae. Iuxta decreta summorum pontificum recenter emanata.
223 Missale (Kraków, 1705). Missae propriae sanctorum et aliarum festivitatum ordinis carmelitarum pro fratribus discalceatis eivsdem ordinis. A sacra ritvum congregatione approbatae. Pro Provincia Sancti Spiritus per Poloniam et Magnum Ducatum Lithuaniae.
224 Mitzler, Wawrzyniec Kolof.
225 Mizler, Lorenz Christoph Kolof von (1705–1770). Historiarum Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae scriptorum quotquot ab initio reipublicae Poloniae ad nostra usque tempora extant omnium collectio magna ordine chronologico digesta ob exemplarium raritatem iterum typis exscriptorum suppeditante celeberrima Bibliotheca Zalusciana / edidit varias annotations adiecit ac præfatus est Laur. Mizlerus de Kolof … cum indice locupletissimo : [in 5 t.].
226 Młodziejowski, Andrzej Mikołaj Stanisław (1717–1780). Mowa ... Andrzeia Młodzieiowskiego biskupa poznanskiego kanclerza W. K. Na sessyi seymowey 25. septembris 1776 miana.
227 Młodziejowski, Andrzej Mikołaj Stanisław. Mowa ... Andrzeia Młodzieiowskiego biskupa poznanskiego y warszawskiego, kanclerza W. K. Na sessyi seymowey 10. septembris miana.
228 Młodziejowski, Andrzej Mikołaj Stanisław. Mowa ... Młodzieiowskiego biskupa poznanskiego kanclerza Wielkiego Koronnego na koncu seymu z pozegnaniem stanow miana.
229 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin (1742–1806). Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... na sessyi obrządkowey dnia 3. maia 1792, roku w kościele Swiętego Krzyrza miana.
23 Biblia N. T. (Pl. ; 1796 ; Brzeg). Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa, z greckiego iezyka na polski pilniei wiernie przetlumaczony, a teraz podług edycyi Halskiey przedrukowany.
230 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... na sessyi seymowey dnia 23. grudnia 1789. roku. miany.
231 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... przy rozpoczęciu nowo ustanowioney kommissyi policyi oboyga narodow dnia 4. miesiąca lipca roku 1791. miany.
232 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... przy wstępie na poprawy rządu na sessyi seymowey dnia 8 sierpnia roku 1790 miany.
233 Mniszech, Michał Jerzy Wandalin. Głos ... Michała Wandalina Mniszcha ... w Stanach Zgromadzonych dnia 2 września r. 1790. miany.
234 Moneta, Johann (1659–1735). Johann Monetä Polnische Grammatik, anjetzt aber : zum gründlichen Unterricht der Schuljugend durch und durch umgearbeitet, / vermehrt und zum drittenmal zum Druck herausgegeben von Daniel Vogel ...
235 Monitor. Monitor / [red. Ignacy Krasicki].