Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
308 [Potocki, Roman Ignacy Franciszek]. Listy polskie pisane w roku 1785. / Wydane przez Jana Wit … – Cz. 1.
307 Potocki, Roman Ignacy Franciszek. Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 28. grudnia roku 1790. miany.
306 Potocki, Roman Ignacy Franciszek (1750–1809). Głos ... Ignacego Potockiego ... na sessyi seymowey dnia 24 października 1788 roku o rządzie nad woyskiem.
305 Popławski, [Antoni] (Jacek ; 1739–1786). Mowa w dzien rocznicy otwarcia towarzystwa do xiąg elementarnych na sessyi dnia [8] marca 1780. / Przez Jmci x. [Antoniego] Popławskiego ... w tymze towarzystwie miana.
304 Pope, Alexander (1688–1744). O krytyce / Alexandra Pope. ; Przekladania Jacka Przybylskiego. Wiersz Polski Obok z Angielskim.
303 Polska. Ustawy i uchwały. Konfederacya generalna ordinum Regni, et Magni Ducatus Lituaniae po niedossłey konwokácyey głowney Warssáwskiey umowiona roku Páñskiego 1696. dńiá 29. miesiąca sierpnia.
302 Polska. Ustawy i uchwały. Konfederacya generalna omnium ordinum regni, et magni ducatus Lith: na Konwokacyi głowney warszawskiey uchwalona, dnia siodmego miesiąca maja, roku Pańskiego tysiącznego siedmsetnego sześćdziesiątego czwartego.
301 Polska. Statut. Zaręczenie wzaiemne oboyga narodow : Prawo dnia 20 miesiąca października roku 1791 uchwalone.
300 Polska. Statut. Ustawa rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 maia, roku 1791.
299 Polska. Statut. Urządzenie sądow mieyskich y assessoryi w Koronie y w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 3 miesiąca października roku 1791 uchwalone.
298 Polska. Statut. Statuta serenissimi Domini D. Sigismundi Primi : Poloniae Regis, Magni Ducis Lithuaniae, etc. : in conventionibus generalibus edita et promulgata.
297 Polska. Statut. [Statuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta / A Joanne Herburto De Fulstin, … post vero Castellano Sanocensi, et Capitaneo Premisliensi. Propter exemplarium inopiam recussa].
296 Polska. Statut. Sąd ziemianski.
295 Polska. Statut. Sąd trybunalski w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 19 stycznia roku 1792 uchwalone.
294 Polska. Statut. Sąd trybunalski koronny : Prawo dnia 19 stycznia 1792 roku uchwalone.
293 Polska. Statut. Rozkład woiewodztw, ziem y powiatow, z oznaczeniem miast, a w nich mieysc konstytucyinych dla seymikow w prowincyach koronnych y W. X. Litewskim : Prawo w roku 1791 uchwalone.
292 Polska. Statut. Rozgraniczenie normalne w Wielkim xięstwie Litewskim : Prawo dnia 1 miesiąca grudnia roku 1791 uchwalone.
291 Polska. Statut. Rozgraniczenie dobr wszelkiey natury w prowincyach koronnich : Prawo uchwalone dnia 2 mca: grudnia roku 1791.
290 Polska. Statut. Leges, statuta, constitutiones privilegia, Regni Poloniae Magni Ducatis Lithvaniae. Omniumq[ue]́; provinciarum anexarum, à Comitiis Visliciae Anno 1347 celebratis usq; ad ultima Regni Comitia : [w 6 t.] / [wyd. S. Konarski].
289 Polska. Statut. Leges, statuta, constitutiones privilegia, Regni Poloniae Magni Ducatis Lithvaniae. Omniumq[ue]́; provinciarum anexarum, à Comitiis Visliciae Anno 1347 celebratis usq; ad ultima Regni Comitia : [w 6 t.] / [wyd. S. Konarski].
288 Polska. Prawo. Uwagi polityczne do prawideł religii i zdrowey filozofii : Zastosowane, odpowiadaiące na krytykę Anonima pod tytułem : Prawo polityczne narodu polskiego.
287 Polska. Prawo. Jus plenum religionis catholicae. In Regno Poloniae et M. D. L. Iuri praetenso dissidentium in supplici libello, et supplemento privilegiorum, ac constitutionum ; ad Comitia Generalia congregates ordinibus, præsentato Grodnae : Anno 1718. oppositum. demonstrans: nullam dissidentes habere caepacitatem activæ et passivae vocis, in Regno Poloniae et M. D. L., / a Georgio Casimiro Ancuta … concinnatum.
286 Polska. Prawo. Acta interregni post mortem serenissimi at gloriosis. simi olim Sigismundi Tertii Regis Poloniae : necnon Sueciae Regis Haereditarij ; Piè in Domino ultimâ Aprolis, Warszaviae Defuncti ...
285 Polska. Konstytucja (1795). Konstytucya Rzeczypospolitey francuskiey roku III (1795).
284 Polska. Konstytucja (1791). Zbior konstytucyi i uchwał seymu pod związkiem Konfederacyi w Warszawie agituiącego się od dnia 7. października w roku 1788. do dnia 16. grudnia roku 1790. podług dat oblaty wydrukowany.
283 Polska. Deklaracja. Deklaracya dla prowincyow koronnych : Wzgędem porządnego odbycia seymikow w dniu 14 lutego 1792 roku przypadaiących.
282 Polnisches. Polnisches Lesebuch, Lexikon und Sprachlehre fuer die ersten Anfaenger mit grammatisch erlaeuternden Anmerkungen / herausgegeben von Christoph Coelestin Mrongovius ... = Zabawki pozyteczne czyli ksiazka elementarna dla uczacych sie Polskiego lub Niemieckiego jezyka z slownikiem i krotka grammatyka podlug ustaw slawnego Adelunga / wydane przez K. C. Mrongowiusa ...
281 Polignac, Melchior von (1661–1741). Des Herrn Cardinals Melchior von Polignac Antilucrez, oder Neun Bücher von Gott und der Natur : [in 2 T.] / Nach dessen Tode von dem Herrn Abt Karl d'Orleans von Rothelin zum Drukt befõrdert. Nach der Pariser Ausgabe aus dem Lateinischen prosaisch übersetzt von Martin Friedrich Schäffern …
280 Polak. Polak Patryota : dzieło peryodyczne przez towarzystwo uczonych, na rok 1785 : [w 4 t.]. – Nakładem Towarzystwa.
279 [Plater, Kazimierz Konstanty (1748–1810)]. Taiemnica podziału Polski odkryta.