Nazwisko i imię / hasło:
Pittoni Giovanni Battista.
Tytuł:
Zywot Swiát cáły informuiący, Albo Zyćie bez Umbry Naywyższego Pasterza Kośćiołá Katholickiego Rzymskiego, Oyca S. Benedykta XIII. Zákonu Kaznodźieyskiego. Wprzod po Włosku Wydany. A teraz na Oyczysty ięzyk z przydatkiem niektorych Cudow, y innych w cale rzeczy wiadomośći Godnych, Przetłumaczony, y do Druku Podany. Przez X. Jozefata Hoffmana Kaznodźieię Ordynaryinego, y Promotora Konfraternij Anny S. w Prepozyturalnym Kośćiele Mordzkim Dominikana. Rokv Ktorego Zywot Ludzki stracone wygrał zbawienie 1734. w Warszawie w Drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1734.
Komentarz:
w 4ce, k. 12, s. 177. Opr.: półskórek. Estr. XVIII, s. 238 (pod hasłem: Hoffman Jozafat); Guseva II, poz. 530.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. Q 171. Nieśwież BP/. sygn.: au 173 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BUM: 5 Mx 9
Całość:
Pittoni Giovanni Battista.

Zywot Swiát cáły informuiący, Albo Zyćie bez Umbry Naywyższego Pasterza Kośćiołá Katholickiego Rzymskiego, Oyca S. Benedykta XIII. Zákonu Kaznodźieyskiego. Wprzod po Włosku Wydany. A teraz na Oyczysty ięzyk z przydatkiem niektorych Cudow, y innych w cale rzeczy wiadomośći Godnych, Przetłumaczony, y do Druku Podany. Przez X. Jozefata Hoffmana Kaznodźieię Ordynaryinego, y Promotora Konfraternij Anny S. w Prepozyturalnym Kośćiele Mordzkim Dominikana. Rokv Ktorego Zywot Ludzki stracone wygrał zbawienie 1734. w Warszawie w Drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1734.

w 4ce, k. 12, s. 177.

Opr.: półskórek.

Estr. XVIII, s. 238 (pod hasłem: Hoffman Jozafat); Guseva II, poz. 530.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. Q 171.

Nieśwież BP/.
sygn.: au 173 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BUM: 5 Mx 9