Nazwisko i imię / hasło:
Cierniowa.
Tytuł:
Cierniowa droga: álbo Rozmyslanie codźienne o męce Iezusowey. Przy tym Akty Pomyślne ná Niedźiele Przednieysze y Swięta doroczne. Przed tym w Roku 1654. Teraz Zá Powodem Jasnie Wielmozney I. Mc. P. P. Teressy Korwinowney Słuszczyney Kasztellanowey Wilenskiey, Hetmanowey Polney W. X. L. Latowickiey, Punskiey, &c., &c., Starosciney. Permissu Superiorum. Drugi raz do Druku Podáne. w Roku 1703. w Drukárni Collegium Brunsberskiego Soc: Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Braniewo, druk. Jezuitów, 1703.
Komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 426. Była też edycja tytułowa wydana po ślubie Teresy Słuszczyny z Kazimierzem Janem Sapiehą (6 V 1703): Cziernowe [sic] Drogi: álbo Rozmyslaniá Codźienne O Męce Iezvsowey... Teraz Zá Powodem Jasnie Wielmozney I. Mc. P. P. Teressy Korwinowney Sapiezyney Woiewodziney Wilenskiey Hetmanowey Wielkiey W. X. L. Latowickiey, Punskiey, &c., &c., Starosciney... w Roku 1703 (Estr. XV, s. 322–323). Współoprawne, zob. Młodzianowski Tomasz (Akty pobozne b.r.). Estr. brak tego tytułu (pod hasłem: Droga); Guseva I, poz. 64.
Proweniencja:
Prow.: Baltazar Jaworski zapiska na karcie tyt.: A. P. Balthasare Jaworski S. I. Prow. klocka: Biała BM.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21106 adl. 2
Całość:
Cierniowa.

Cierniowa droga: álbo Rozmyslanie codźienne o męce Iezusowey. Przy tym Akty Pomyślne ná Niedźiele Przednieysze y Swięta doroczne. Przed tym w Roku 1654. Teraz Zá Powodem Jasnie Wielmozney I. Mc. P. P. Teressy Korwinowney Słuszczyney Kasztellanowey Wilenskiey, Hetmanowey Polney W. X. L. Latowickiey, Punskiey, &c., &c., Starosciney. Permissu Superiorum. Drugi raz do Druku Podáne. w Roku 1703. w Drukárni Collegium Brunsberskiego Soc: Jesu.

Braniewo, druk. Jezuitów, 1703.

w 4ce, k. 2, s. 426.
Była też edycja tytułowa wydana po ślubie Teresy Słuszczyny z Kazimierzem Janem Sapiehą (6 V 1703): Cziernowe [sic] Drogi: álbo Rozmyslaniá Codźienne O Męce Iezvsowey... Teraz Zá Powodem Jasnie Wielmozney I. Mc. P. P. Teressy Korwinowney Sapiezyney Woiewodziney Wilenskiey Hetmanowey Wielkiey W. X. L. Latowickiey, Punskiey, &c., &c., Starosciney... w Roku 1703 (Estr. XV, s. 322–323).

Współoprawne, zob. Młodzianowski Tomasz (Akty pobozne b.r.).

Estr. brak tego tytułu (pod hasłem: Droga); Guseva I, poz. 64.

Prow.:
Baltazar Jaworski
zapiska na karcie tyt.: A. P. Balthasare Jaworski S. I.

Prow. klocka: Biała BM.

BAN: XXIX / б 21106 adl. 2