Nazwisko i imię / hasło:
Artykuły.
Tytuł:
Artykvły Woyskowe Zá Naiásnieyszych Krolow Polskich y Hetmanow W. X. Lo. Woysku Ustawione, A Teraz Aby tym snádniey do wszytkich wiádomośći doyść mogły y śćiśley były záchowáne, z roskazánia Jasnie Wielmoznego I[eg]o Msci Páná Michała Kazimierza Paca Woiewody Wilenskiego Hetmana W. W. X. L. do druku podáne. w Wilnie w Drukárni Akádemickiey Societatis Iesv, Roku Páńskiego 1673.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1673.
Komentarz:
folio, k. 23. W klocku, zob. Artykuły woienne hetmańskie (1609). Estr. XII, s. 245 (tu mylnie: k. 2, s. 32); Guseva I, poz. 327.
Proweniencja:
Prow.: LJCh. lub LJR. zapiska na odwrocie ost. karty: LJCh. lub LJR. Cyryl Stanisław Niesiołowski zapiska na odwrocie ost. karty: Niesiołowski Cyryl Stanis[...] / mpp. Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4581 adl. 2
Całość:
Artykuły.

Artykvły Woyskowe Zá Naiásnieyszych Krolow Polskich y Hetmanow W. X. Lo. Woysku Ustawione, A Teraz Aby tym snádniey do wszytkich wiádomośći doyść mogły y śćiśley były záchowáne, z roskazánia Jasnie Wielmoznego I[eg]o Msci Páná Michała Kazimierza Paca Woiewody Wilenskiego Hetmana W. W. X. L. do druku podáne. w Wilnie w Drukárni Akádemickiey Societatis Iesv, Roku Páńskiego 1673.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1673.

folio, k. 23.

W klocku, zob. Artykuły woienne hetmańskie (1609).

Estr. XII, s. 245 (tu mylnie: k. 2, s. 32); Guseva I, poz. 327.

Prow.:
LJCh. lub LJR.
zapiska na odwrocie ost. karty: LJCh. lub LJR.

Cyryl Stanisław Niesiołowski
zapiska na odwrocie ost. karty: Niesiołowski Cyryl Stanis[...] / mpp.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4581 adl. 2