Nazwisko i imię / hasło:
Lacke Filip.
Tytuł:
Gdanski Prorok Abo Elizevsza Avrimontana, do Gdanszczan O Woynie, y Armaćie niedyś zámyśláiących, List. W ktorym Ziemek wystáwia im Proroká Ziemká, o Gdansku Mieśćie prorokuiącego. Z Łáćińskiego ięzyká ná Polski przez X. Jacyntha Przetockiego Plebaná ná Wysoki, Z niezdrożnym Przetłumáczony przydátkiem. Anno Domini 1649. die 2. Augusti. W Krakowie.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, (druk. Franciszka Cezarego st.), 1649.
Komentarz:
w 4ce, k. 20. W klocku, zob. Bembus Mateusz (Trąba 1648). Estr. XII, s. 303; Malicki, poz. 673; SPPP, I, s. 176; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BP.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 6007 adl. 11
Całość:
Lacke Filip.

Gdanski Prorok Abo Elizevsza Avrimontana, do Gdanszczan O Woynie, y Armaćie niedyś zámyśláiących, List. W ktorym Ziemek wystáwia im Proroká Ziemká, o Gdansku Mieśćie prorokuiącego. Z Łáćińskiego ięzyká ná Polski przez X. Jacyntha Przetockiego Plebaná ná Wysoki, Z niezdrożnym Przetłumáczony przydátkiem. Anno Domini 1649. die 2. Augusti. W Krakowie.

Kraków, (druk. Franciszka Cezarego st.), 1649.

w 4ce, k. 20.

W klocku, zob. Bembus Mateusz (Trąba 1648).

Estr. XII, s. 303; Malicki, poz. 673; SPPP, I, s. 176; Guseva brak.

Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BP.

BAN: XXIX / б 6007 adl. 11