Nazwisko i imię / hasło:
Echo.
Tytuł:
Echo z pod cieniow zakonnych wychodzące, skutki dobroczynności Boskiey, w duszy Jemu wierney. Y miłość Pána Jezusową ku nam grzesznym ogłaszaiące, to iest Krotkie zebránie Zywotá wielkiey służebnice Boskiey wielebney siostry Maryi Małgorzaty Alakok, zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Pánny Maryi. Z fráncuskiego ięzyká ná polski przetłumaczone y do druku podáne przez zakonnice tegoż Instytutu klasztoru Krákowskiego. W Roku Páńskim 1719. W Warszawie w Druk. I. K. M. Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1719.
Komentarz:
w 8ce, k. 9, s. 120. Opr.: półskórek. Estr. brak tego tytułu (pod hasłem: Alacoque Malgorzata Marya); Guseva I, poz. 98.
Proweniencja:
Prow.: Ludwika Sapieżanka, Łosk zapiska na wyklejce okładki górnej: Ludewika Sapiezanka / Łosk. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Nieśwież BP/ sygn.: au 33 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 179 (naklejka na grzbiecie); 1061 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/II.9 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5384
Całość:
Echo.

Echo z pod cieniow zakonnych wychodzące, skutki dobroczynności Boskiey, w duszy Jemu wierney. Y miłość Pána Jezusową ku nam grzesznym ogłaszaiące, to iest Krotkie zebránie Zywotá wielkiey służebnice Boskiey wielebney siostry Maryi Małgorzaty Alakok, zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Pánny Maryi. Z fráncuskiego ięzyká ná polski przetłumaczone y do druku podáne przez zakonnice tegoż Instytutu klasztoru Krákowskiego. W Roku Páńskim 1719. W Warszawie w Druk. I. K. M. Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1719.

w 8ce, k. 9, s. 120.

Opr.: półskórek.

Estr. brak tego tytułu (pod hasłem: Alacoque Malgorzata Marya); Guseva I, poz. 98.

Prow.:
Ludwika Sapieżanka, Łosk
zapiska na wyklejce okładki górnej: Ludewika Sapiezanka / Łosk.

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Nieśwież BP/
sygn.: au 33 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 179 (naklejka na grzbiecie); 1061 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/II.9 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5384