Nazwisko i imię / hasło:
Załuski Andrzej Chryzostom.
Tytuł:
Epistolarum Historico-Familiarium Tomvs Primvs. A morte Ludovicae Reginae, & Abdicatione Regis Joannis Casimiri. Regum Michaelis I. & Joannis III. Acta continens. Brunsbergae Anno Salutis 1709. Typis Mandatus.

Przed tytułem: Andreae Chrysostomi In Załvskie Załuski, Primò Kijoviensis, postea Plocensis, & nunc Varmiensis Episcopi, Sacri Romani Imperii Principis, Terrarum Prvssiae Praesidis, Et Supremi Regni Poloniae Cancellarii

Miejsce i rok wydania:
Braniewo, (druk. Jezuitów), 1709; T. I P. II: 1710; T. III: 1711.
Komentarz:
folio, k. 14, s. 720, k. 62. Def.: brak tablicy z portretem autora. Egz. a i b Opr.: półskórek. – Epistolarum Historico-Familiarium Tomi Imi. Pars II. Acta Joannis Tertii Usq[ue] ad obitum ejus exclusivè Continens. Brunsbergae Anno Salutis 1710. Typis Mandata. Przed tytułem: Andreae Chrysostomi In Załvskie Załuski, Primò Kijoviensis postea Plocensis, & nunc Varmiensis Episcopi, Sacri Romani Imperii Principis, Terrarum Prvssiae Praesidis Et Supremi Regni Poloniae Cancellarii folio, k. 3, s. 721–1539[1540], k. 4. Egz. b: folio, k. 2, s. 721–1539[1540], k. 4. Def.: brak karty tytułowej. Egz. a i b Opr.: półskórek. – Epistolarum Historico-Familiarium Tomvs Secvndvs. Obitum Joannis Tertij, Scissionem, Pacificationem, Motus Litvanicos, Tractatus cum Porta Othomannica, et alia acta usque ad annum 1701. exclusivè Continens. Brunsbergae Typis Mandatus. Anno Salutis MDCCXI. Przed tytułem: Andreae Chrysostomi In Załvskie Załuski, Primò Kijoviensis, postea Plocensis, & nunc Varmiensis Episcopi, Sacri Romani Imperii Principis, Ducis Sielunensis, Terrarvm Prvssiae Praesidis, Et Supremi Regni Poloniae Cancellarii folio, k. 1, s. 946, k. 4. Egz. b Opr.: półskórek. – Epistolarum Historico-Familiarium Tomvs Tertivs. Gesta In Polonia Totius Decennii Ab Anno 1701. Continens. Brunsbergae Anno Salutis MDCCXI. Typis Mandatus. Przed tytułem: Andreae Chrysostomi In Załvskie Załuski, Primò Kijoviensis, postea Plocensis, & nunc Varmiensis Episcopi, Sacri Romani Imperii Principis, Ducis Sielunensis, Terrarvm Prvssiae Praesidis, Et Supremi Regni Poloniae Cancellarii folio, s. 16, 908, 8. Egz. a Opr.: półskórek. Estr. XXXIV, s. 157–161; Havu, poz. 810.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Tom I Nieśwież BZ/ sygn.: 51/6 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Nieśwież BO/ sygn. DH: 12 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 583 (naklejka na grzbiecie); na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop. Sygn. nieustalone: Fol. 213 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Tom I, Pars II Nieśwież BZ// sygn.: 51/7 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Nieśwież BO/ sygn. DH: 12 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 583 (naklejka na grzbiecie); na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop. Sygn. nieustalona: Fol. 170 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Tom II zastąpiony egzemplarzem innej proweniencji (z Biblioteki Akademii Wileńskiej SJ). Tom III Nieśwież BZ/// sygn.: 51/11 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Nieśwież BO/ sygn. DH: 12 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 581 (naklejka na grzbiecie); na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop. Sygn. nieustalona: Fol. 213 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Egz. b Tom I Biała BZ/? sygn.: b–5–4 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Biała BW/ sygn.: D–3–22 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ//// sygn.: 51/5 (zapiska na wyklejce okładki dolnej) na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Biblioteka Bernardynów w Łucku zapiska na wyklejce okładki górnej: Applican[wymazane] Luceorien: PP: / Bernardin: Tom I, Pars II Biała BW// sygn.: D–3–23 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ///// sygn.: 51/8 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Biblioteka Bernardynów w Łucku zapiska na wyklejce okładki górnej: Applicat[ur] Bibliothecae Conventus Luceorien: PP: / Bernardin: Tom II Biała BZ//? sygn.: b–5–5 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Biała BW/// sygn.: D–3–23 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej; 23 poprawione na 24). Nieśwież BZ////// sygn.: 51/10 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Biblioteka Bernardynów w Łucku zapiska na wyklejce okładki górnej: Applicat[ur] Bibliothecae Conventus Luceorien: PP. Bern[ar]din Biblioteka Lubomirskich w Małej Wsi akcesja BN. T. III Brak. NBAN
Lokalizacja:
Egz. a: BNF: H.93.k.471 Egz. b: BN: XVIII.3.2026
Całość:
Załuski Andrzej Chryzostom.

Epistolarum Historico-Familiarium Tomvs Primvs. A morte Ludovicae Reginae, & Abdicatione Regis Joannis Casimiri. Regum Michaelis I. & Joannis III. Acta continens. Brunsbergae Anno Salutis 1709. Typis Mandatus.

Przed tytułem: Andreae Chrysostomi In Załvskie Załuski, Primò Kijoviensis, postea Plocensis, & nunc Varmiensis Episcopi, Sacri Romani Imperii Principis, Terrarum Prvssiae Praesidis, Et Supremi Regni Poloniae Cancellarii

Braniewo, (druk. Jezuitów), 1709; T. I P. II: 1710; T. III: 1711.

folio, k. 14, s. 720, k. 62.
Def.: brak tablicy z portretem autora.

Egz. a i b
Opr.: półskórek.

– Epistolarum Historico-Familiarium Tomi Imi. Pars II. Acta Joannis Tertii Usq[ue] ad obitum ejus exclusivè Continens. Brunsbergae Anno Salutis 1710. Typis Mandata.
Przed tytułem: Andreae Chrysostomi In Załvskie Załuski, Primò Kijoviensis postea Plocensis, & nunc Varmiensis Episcopi, Sacri Romani Imperii Principis, Terrarum Prvssiae Praesidis Et Supremi Regni Poloniae Cancellarii
folio, k. 3, s. 721–1539[1540], k. 4.

Egz. b: folio, k. 2, s. 721–1539[1540], k. 4.
Def.: brak karty tytułowej.

Egz. a i b
Opr.: półskórek.

– Epistolarum Historico-Familiarium Tomvs Secvndvs. Obitum Joannis Tertij, Scissionem, Pacificationem, Motus Litvanicos, Tractatus cum Porta Othomannica, et alia acta usque ad annum 1701. exclusivè Continens. Brunsbergae Typis Mandatus. Anno Salutis MDCCXI.
Przed tytułem: Andreae Chrysostomi In Załvskie Załuski, Primò Kijoviensis, postea Plocensis, & nunc Varmiensis Episcopi, Sacri Romani Imperii Principis, Ducis Sielunensis, Terrarvm Prvssiae Praesidis, Et Supremi Regni Poloniae Cancellarii
folio, k. 1, s. 946, k. 4.

Egz. b
Opr.: półskórek.

– Epistolarum Historico-Familiarium Tomvs Tertivs. Gesta In Polonia Totius Decennii Ab Anno 1701. Continens. Brunsbergae Anno Salutis MDCCXI. Typis Mandatus.
Przed tytułem: Andreae Chrysostomi In Załvskie Załuski, Primò Kijoviensis, postea Plocensis, & nunc Varmiensis Episcopi, Sacri Romani Imperii Principis, Ducis Sielunensis, Terrarvm Prvssiae Praesidis, Et Supremi Regni Poloniae Cancellarii
folio, s. 16, 908, 8.

Egz. a
Opr.: półskórek.

Estr. XXXIV, s. 157–161; Havu, poz. 810.

Prow.:
Egz. a
Tom I
Nieśwież BZ/
sygn.: 51/6 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Nieśwież BO/
sygn. DH: 12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 583 (naklejka na grzbiecie); na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop.

Sygn. nieustalone: Fol. 213 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Tom I, Pars II
Nieśwież BZ//
sygn.: 51/7 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Nieśwież BO/
sygn. DH: 12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 583 (naklejka na grzbiecie); na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop.

Sygn. nieustalona: Fol. 170 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Tom II
zastąpiony egzemplarzem innej proweniencji (z Biblioteki Akademii Wileńskiej SJ).

Tom III
Nieśwież BZ///
sygn.: 51/11 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Nieśwież BO/
sygn. DH: 12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 581 (naklejka na grzbiecie); na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop.

Sygn. nieustalona: Fol. 213 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Egz. b
Tom I
Biała BZ/?
sygn.: b–5–4 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Biała BW/
sygn.: D–3–22 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ////
sygn.: 51/5 (zapiska na wyklejce okładki dolnej)
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Biblioteka Bernardynów w Łucku
zapiska na wyklejce okładki górnej: Applican[wymazane] Luceorien: PP: / Bernardin:

Tom I, Pars II
Biała BW//
sygn.: D–3–23 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/////
sygn.: 51/8 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Biblioteka Bernardynów w Łucku
zapiska na wyklejce okładki górnej: Applicat[ur] Bibliothecae Conventus Luceorien: PP: / Bernardin:

Tom II
Biała BZ//?
sygn.: b–5–5 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Biała BW///
sygn.: D–3–23 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej; 23 poprawione na 24).

Nieśwież BZ//////
sygn.: 51/10 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Biblioteka Bernardynów w Łucku
zapiska na wyklejce okładki górnej: Applicat[ur] Bibliothecae Conventus Luceorien: PP. Bern[ar]din

Biblioteka Lubomirskich w Małej Wsi
akcesja BN.

T. III
Brak.

NBAN

Egz. a: BNF: H.93.k.471
Egz. b: BN: XVIII.3.2026