Nazwisko i imię / hasło:
Benik Wawrzyniec Stanisław (Boening).
Tytuł:
Echo Załosne Mile serca Pobożne kruszac [sic] Rozweselaiące, Albo Głosne Rozmyslanie Okrutney Męki Páná nászego Jezusa Chrystusa y Nayświętszey Maryi Panny Matki iego Boleśći, Pierwey pod Tytułem Snopek Miry [sic] z Ogrodu Getsemańskiego po kilkakroć Wydane, Y po wielu mieyscach z wielkim affektem Brzmiące, Teraz zaś, Nowym Tytułem y niektorymi słowami y pieniámi, dła pomnożenia co raz nowych affektow ku teyże naydroższey Męce Iezusowey znowu Przedrukowane, Roku od ogłoszonego jawnie świátu Słowá Przedwiecznego 1748. W Krákowie, w Drukárni Akád. Koll. Większ.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1748.
Komentarz:
w 8ce, k. 16. Opr.: półskórek. Estr. brak; Guseva II, poz. 496.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 27. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 860 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 219 v., poz. 860).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5261 adl. 1
Całość:
Benik Wawrzyniec Stanisław (Boening).

Echo Załosne Mile serca Pobożne kruszac [sic] Rozweselaiące, Albo Głosne Rozmyslanie Okrutney Męki Páná nászego Jezusa Chrystusa y Nayświętszey Maryi Panny Matki iego Boleśći, Pierwey pod Tytułem Snopek Miry [sic] z Ogrodu Getsemańskiego po kilkakroć Wydane, Y po wielu mieyscach z wielkim affektem Brzmiące, Teraz zaś, Nowym Tytułem y niektorymi słowami y pieniámi, dła pomnożenia co raz nowych affektow ku teyże naydroższey Męce Iezusowey znowu Przedrukowane, Roku od ogłoszonego jawnie świátu Słowá Przedwiecznego 1748. W Krákowie, w Drukárni Akád. Koll. Większ.

Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1748.

w 8ce, k. 16.

Opr.: półskórek.

Estr. brak; Guseva II, poz. 496.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 27.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 860 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 219 v., poz. 860).

BAN: XXIX / a 5261 adl. 1