Nazwisko i imię / hasło:
Aristoteles.
Tytuł:
Ethyki Aristotelesowey, to iest Iáko się każdy ma ná swiecie rządzic. Z dokładem ksiąg dziesięciorga Pierwsza Częsc, w ktorey pięcioro ksiąg. Pożyteczne káżdemu nie tylko do poczćiwego ná świećie żyćia, ále też áby człowiek káżdy wiedział, ktorym sposobem ma przychodzić do nawiętszego [sic] ná świećie błogosławieństwá y szczęśćia. Przydáne są do każdego Rozdziału Przestrogi, ktore trudnieysze rzeczy krotko wykładáią. Przydátki też są położone ná końcu Kśiąg káżdych, dla gruntownieyszego rzeczy w Kśięgach tknionych wyrozumienia, częśćią dla záostrzenia dowćipow buynieyszych, potrzebne. Przez Doktora Sebastiana Petricego Medyka. W Krakowie, w Drukárni Máćieiá Iędrzeiowczyká, Roku Páńskiego 1618.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Macieja Jędrzejowczyka, 1618.
Komentarz:
folio, k. 11, s. 408. Opr.: pergamin. Estr. XII, 212; Guseva I, poz. 23.
Proweniencja:
Prow.: Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tytułowej: Adscriptus Bibliothecae Arcis Bialensis CSDR. Biała BW/ sygn.: D–4–11 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 53/3 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Sankt Petersburg BAN sygn.: [...]Graeci et Romana. 2 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 109/Х.34 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 1102
Całość:
Aristoteles.

Ethyki Aristotelesowey, to iest Iáko się każdy ma ná swiecie rządzic. Z dokładem ksiąg dziesięciorga Pierwsza Częsc, w ktorey pięcioro ksiąg. Pożyteczne káżdemu nie tylko do poczćiwego ná świećie żyćia, ále też áby człowiek káżdy wiedział, ktorym sposobem ma przychodzić do nawiętszego [sic] ná świećie błogosławieństwá y szczęśćia. Przydáne są do każdego Rozdziału Przestrogi, ktore trudnieysze rzeczy krotko wykładáią. Przydátki też są położone ná końcu Kśiąg káżdych, dla gruntownieyszego rzeczy w Kśięgach tknionych wyrozumienia, częśćią dla záostrzenia dowćipow buynieyszych, potrzebne. Przez Doktora Sebastiana Petricego Medyka. W Krakowie, w Drukárni Máćieiá Iędrzeiowczyká, Roku Páńskiego 1618.

Kraków, druk. Macieja Jędrzejowczyka, 1618.

folio, k. 11, s. 408.

Opr.: pergamin.

Estr. XII, 212; Guseva I, poz. 23.

Prow.:
Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tytułowej: Adscriptus Bibliothecae Arcis Bialensis CSDR.

Biała BW/
sygn.: D–4–11 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 53/3 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: [...]Graeci et Romana. 2 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 109/Х.34 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / г 1102