Nazwisko i imię / hasło:
Świrczyński Antoni.
Tytuł:
Droga do zbáwienia przez rozumne rosporządzenie żyćia doczesnego, wedle Oświecenia y powołánia Boskiego wyprostowana, wszystkim zbáwienia swego szczerze szukáiącym przez X. Antoniego Swirczyńskiego Societatis Jesu oznaymiona. Przed tym w Drukárni Lwowskiey, á teraz w Akádemickiey Wileńskiey S. J. Roku P. 1723.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1723.
Komentarz:
w 12ce, k. 2, s. 325, k. 3. Opr.: półskórek. Estr. XXX, s. 104; Guseva I, poz. 437.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1020; 108/I.95 (zapiski na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5465
Całość:
Świrczyński Antoni.

Droga do zbáwienia przez rozumne rosporządzenie żyćia doczesnego, wedle Oświecenia y powołánia Boskiego wyprostowana, wszystkim zbáwienia swego szczerze szukáiącym przez X. Antoniego Swirczyńskiego Societatis Jesu oznaymiona. Przed tym w Drukárni Lwowskiey, á teraz w Akádemickiey Wileńskiey S. J. Roku P. 1723.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1723.

w 12ce, k. 2, s. 325, k. 3.

Opr.: półskórek.

Estr. XXX, s. 104; Guseva I, poz. 437.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1020; 108/I.95 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5465