Nazwisko i imię / hasło:
Facecje.
Tytuł:
Facecye abo zartowne y krotofilne powieśći, z rozmáitych authorow zebráne. Dla zabáwy bieśiádney służące, oraz przy dobrey kompániey y konwersácyey sercá y myśli ludzkie uweseláiące, á melánkolią wypędzáiące. Ná pięć częsci ábo traktaty podźielone. W pierwszym tráktáćie. Są powieśći żártowne. W drugim, Misterne y foremne zabáwy znaydźiesz. W trzećim, Apowtegmátá [sic] ábo z rozumu baczne powieśći. W czwartym. Są trefne Przymowki y Szyderstwá. W piątym, Chytrośći y zdrády białogłowskie opisáne. Z popráwą słow y przydatkiem regestru, dla snádnieyszego tytułow znaleźienia. Roku Pánskiego 1650.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1650.
Komentarz:
w 4ce, s. [1], 83, k. 3. Def.: brak s. 2–5, 14–17, 22–23, 26–29. Opr.: skóra. Estr. XVI, s. 159; Guseva I, poz. 102.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 32. Sankt Petersburg BAN sygn.: 443 (naklejka na okładce górnej); [.]31 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 109/VII.15 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 18612
Całość:
Facecje.

Facecye abo zartowne y krotofilne powieśći, z rozmáitych authorow zebráne. Dla zabáwy bieśiádney służące, oraz przy dobrey kompániey y konwersácyey sercá y myśli ludzkie uweseláiące, á melánkolią wypędzáiące. Ná pięć częsci ábo traktaty podźielone. W pierwszym tráktáćie. Są powieśći żártowne. W drugim, Misterne y foremne zabáwy znaydźiesz. W trzećim, Apowtegmátá [sic] ábo z rozumu baczne powieśći. W czwartym. Są trefne Przymowki y Szyderstwá. W piątym, Chytrośći y zdrády białogłowskie opisáne. Z popráwą słow y przydatkiem regestru, dla snádnieyszego tytułow znaleźienia. Roku Pánskiego 1650.

B. m., 1650.

w 4ce, s. [1], 83, k. 3.
Def.: brak s. 2–5, 14–17, 22–23, 26–29.

Opr.: skóra.

Estr. XVI, s. 159; Guseva I, poz. 102.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 32.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 443 (naklejka na okładce górnej); [.]31 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 109/VII.15 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 18612