Nazwisko i imię / hasło:
Szyszczyński Feliks.
Tytuł:
Krotkie Medytacye Albo Rozmyslania o Rzeczách Ostátecznych Podzielone Ná káżdy Dzień Miesiącá. Z náuką iák żyć dobrze kázdego czásu przez Iednego Franćiszkana Konwentu Krákowskiego wydáne á teraz Powtornie Przedrukowane. Roku Páńskiego 1744. z Pozwoleniem Stárszych. W Poznaniu, w Drukárni J.K.M. Collegium Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1744.
Komentarz:
w 8ce, k. 35. Opr.: półskórek. Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Medytacye); Guseva II, poz. 232.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Theol.] [19]0 (naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 193 r., poz. 190).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20079 adl. 1
Całość:
Szyszczyński Feliks.

Krotkie Medytacye Albo Rozmyslania o Rzeczách Ostátecznych Podzielone Ná káżdy Dzień Miesiącá. Z náuką iák żyć dobrze kázdego czásu przez Iednego Franćiszkana Konwentu Krákowskiego wydáne á teraz Powtornie Przedrukowane. Roku Páńskiego 1744. z Pozwoleniem Stárszych. W Poznaniu, w Drukárni J.K.M. Collegium Societatis Jesu.

Poznań, druk. Jezuitów, 1744.

w 8ce, k. 35.

Opr.: półskórek.

Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Medytacye); Guseva II, poz. 232.

Prow.:
Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Theol.] [19]0 (naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 193 r., poz. 190).

BAN: XXIX / б 20079 adl. 1