Nazwisko i imię / hasło:
Łaski Jan.
Tytuł:
Com[m]une incliti Polonie Regni priuilegium co[n]stitutionu[m] [et] indultuu[m] publicitus decretorum approbatoru[m]q[ue]. cum no[n]nullis iuribus ta[m] diuinis q[uam] humanis p[er] Serenissimum principe[m] et d[omi]n[u]m dominu[m] Alexa[n]drum deigratia Regem polonie magnum duce[m] Lithwanie Russie Prussieq[ue] d[omi]n[u]m et herede[m] [et]c. Non tamen in illud ipsum priuilegiu[m] sed motu p[ro]prio regio serenitatis sue p[er] adhortatione[m] p[ro] i[n]structio[n]e Regnicolaru[m] proq[ue] regni eiusde[m] ac iustitie statu feliciter dirige[n]dis eide[m] priuilegio a[n]nexis [et] ascriptis. Manda[n]teq[ue] sacra eadem Maiestate accuratissime castigatis.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Jana Hallera, 1506.
Komentarz:
folio, k. 12, I–CLXXV, 6, CLXXVI–CCLXIII; 4, I–LXI. Def.: brak 2 kart na początku (w tym karty tytułowej), karty in plano oraz 6 kart na końcu (fo. LXII–LXVIII); pełny egz.: k. 14, 1 in plano, I–CLXXV, 6, CLXXVI–CCLXIII; 4, I–LXVIII (sygn.: I–VIII, pp6, karta in plano, a–p8, q4, r–z8, A–L8; i4, Aa–Gg8, Hh6, Ii6); opis uzupełniono na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Na kartach I–LXVIII drugiej foliacji: Raimundus Parthenopeus. Summa vtriusq[ue] Juris doctoris Raymundi. Opr.: pergamin, resztki wiązań. Estr. XXI, s. 79–80; Katalog BJ, poz. 1487.
Proweniencja:
Prow.: I. Grobicki? superekslibris na okładzinie górnej: herb Trąby i inicjały: IG. Nieśwież BZ/ sygn.: 30/12 (przekreślona); Tablette 31/16 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Warszawa BG na pierwszej i ostatniej karcie pieczęć owalna: Biblioteka Główna w Warszawie.
Lokalizacja:
BUW: Sd 612.545.
Całość:
Łaski Jan.

Com[m]une incliti Polonie Regni priuilegium co[n]stitutionu[m] [et] indultuu[m] publicitus decretorum approbatoru[m]q[ue]. cum no[n]nullis iuribus ta[m] diuinis q[uam] humanis p[er] Serenissimum principe[m] et d[omi]n[u]m dominu[m] Alexa[n]drum deigratia Regem polonie magnum duce[m] Lithwanie Russie Prussieq[ue] d[omi]n[u]m et herede[m] [et]c. Non tamen in illud ipsum priuilegiu[m] sed motu p[ro]prio regio serenitatis sue p[er] adhortatione[m] p[ro] i[n]structio[n]e Regnicolaru[m] proq[ue] regni eiusde[m] ac iustitie statu feliciter dirige[n]dis eide[m] priuilegio a[n]nexis [et] ascriptis. Manda[n]teq[ue] sacra eadem Maiestate accuratissime castigatis.

Kraków, druk. Jana Hallera, 1506.

folio, k. 12, I–CLXXV, 6, CLXXVI–CCLXIII; 4, I–LXI.
Def.: brak 2 kart na początku (w tym karty tytułowej), karty in plano oraz 6 kart na końcu (fo. LXII–LXVIII); pełny egz.: k. 14, 1 in plano, I–CLXXV, 6, CLXXVI–CCLXIII; 4, I–LXVIII (sygn.: I–VIII, pp6, karta in plano, a–p8, q4, r–z8, A–L8; i4, Aa–Gg8, Hh6, Ii6); opis uzupełniono na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Na kartach I–LXVIII drugiej foliacji: Raimundus Parthenopeus. Summa vtriusq[ue] Juris doctoris Raymundi.

Opr.: pergamin, resztki wiązań.

Estr. XXI, s. 79–80; Katalog BJ, poz. 1487.

Prow.:
I. Grobicki?
superekslibris na okładzinie górnej: herb Trąby i inicjały: IG.

Nieśwież BZ/
sygn.: 30/12 (przekreślona); Tablette 31/16 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Warszawa BG
na pierwszej i ostatniej karcie pieczęć owalna: Biblioteka Główna w Warszawie.

BUW: Sd 612.545.