Nazwisko i imię / hasło:
Zienkowicz Tomasz Ignacy (ed.).
Tytuł:
Korona z Herbownych Jaśnie Wielmożnych Sapiehow Strzał Złozona (I) á Drukárską Innotescencyą o Cudownym Obráźie Nayświętszey Panny w Kośćiele Wileńskim WW. Pánien Bernardynek pod tytułem Swiętego Micháła będących; y o Sołenney tegoż Obrázu Koronácyi, pod zaszczytem Wielkiego Imienia Jasnie Wielmoznego Jmci Pana, P. Alexandra Hrabiego Sapiehy, Podskárbiego Nádwornego W. X. Litewskiego, Puńskiego &c. &c. Starosty, Polskiemu y Pálemońskiemu Swiátu Ogłoszona. Roku Páńskiego, ktorego Matkę Darow, Cnot pannę, gorny orszak ChwaLI Mężny woDz (2) záCnośC oney, ná swey wáży szaLI, álbo ktorego IaśnIe w. aLeXanDer sapIeha p.n. starosta pVńskI z regnantow, y XIąząt paLeMońskICh swoy eXtrakt, y orIgInał IawnIe pokázVIe. M,D,C,LL,XXX.VV.III,III,III,II. W Supráślu w Drukárni WW. OO. Bázyliánow.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1751.
Komentarz:
w 4ce, k. 26. Opr.: półskórek. Estr. XXXV, s. 364; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 155; Guseva II, poz. 523.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/.? sygn. CBR II: Genealog. 39 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR II, t. II, k. 47 v., poz. 39).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 22580
Całość:
Zienkowicz Tomasz Ignacy (ed.).

Korona z Herbownych Jaśnie Wielmożnych Sapiehow Strzał Złozona (I) á Drukárską Innotescencyą o Cudownym Obráźie Nayświętszey Panny w Kośćiele Wileńskim WW. Pánien Bernardynek pod tytułem Swiętego Micháła będących; y o Sołenney tegoż Obrázu Koronácyi, pod zaszczytem Wielkiego Imienia Jasnie Wielmoznego Jmci Pana, P. Alexandra Hrabiego Sapiehy, Podskárbiego Nádwornego W. X. Litewskiego, Puńskiego &c. &c. Starosty, Polskiemu y Pálemońskiemu Swiátu Ogłoszona. Roku Páńskiego, ktorego Matkę Darow, Cnot pannę, gorny orszak ChwaLI Mężny woDz (2) záCnośC oney, ná swey wáży szaLI, álbo ktorego IaśnIe w. aLeXanDer sapIeha p.n. starosta pVńskI z regnantow, y XIąząt paLeMońskICh swoy eXtrakt, y orIgInał IawnIe pokázVIe. M,D,C,LL,XXX.VV.III,III,III,II. W Supráślu w Drukárni WW. OO. Bázyliánow.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1751.

w 4ce, k. 26.

Opr.: półskórek.

Estr. XXXV, s. 364; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 155; Guseva II, poz. 523.

Prow.:
Nieśwież BO/.?
sygn. CBR II: Genealog. 39 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR II, t. II, k. 47 v., poz. 39).

BAN: XXIX / б 22580