Nazwisko i imię / hasło:
Krótka.
Tytuł:
Krotka Jnformacya o szkaplerzach. Ktore rozdáią Oycowie Teatyni Ku Czci Niepokalanego Poczęcia Przenayświętszey Maryi Panny, Patronki y Opiekunki Panien Teatynek Pustelnic Fundowanych Od Przewielebney Matki Siostry Orszuli Beninkasa. Z Włoskiego w Rzymie wydánego ięzyka ná Polski przetłumaczona Roku Pańskiego 1736. w Lublinie, w Drukárni Coll. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1736.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 283 (właściwie: s. 274, dwa razy wybita s. 51, pominięte s. 190–199), k. 2, tabl. 1. Karta tytułowa na s. 1. – Na k. 1 r. napis dedykacyjny: Stałosc y Obrona Honoru Niepokalanie Poczętey Boga naszego Matki, W szkaplerzach ná Iey cześć poświęconych iuż dawno po włoskich y innych Páństwach Ogłoszona. A teraz w Imionach Jáśnie Wielmożnych, to iest J.W. Imći Pánu Sewerynie na Rozdole y Rejowcu Rzewuskim Podczaszym Koronnym Chełmskim Lubomskim &c. &c. Staroscie. J.W. Jáśnie Wielmożney Imci Páni Antoninie z Potockich Rzewuskiey Podczaszyny Koronney Chełmskiey Lubomskiey &c. &c. Staroscinie Ufundowana. Zapewne tłumaczył Michał Bobrykowicz. Def.: brak tablicy. Opr.: półskórek. Estr. brak; Dziok-Strelnik, poz. 314; Guseva II, poz. 231.
Proweniencja:
Prow.: Karol Kornatowski zapiska na wyklejce okładki górnej. Konstancja Sapieżyna/ RKKS: poz. O 134. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: H 134 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6276
Całość:
Krótka.

Krotka Jnformacya o szkaplerzach. Ktore rozdáią Oycowie Teatyni Ku Czci Niepokalanego Poczęcia Przenayświętszey Maryi Panny, Patronki y Opiekunki Panien Teatynek Pustelnic Fundowanych Od Przewielebney Matki Siostry Orszuli Beninkasa. Z Włoskiego w Rzymie wydánego ięzyka ná Polski przetłumaczona Roku Pańskiego 1736. w Lublinie, w Drukárni Coll. Soc. Jesu.

Lublin, druk. Jezuitów, 1736.

w 8ce, k. 8, s. 283 (właściwie: s. 274, dwa razy wybita s. 51, pominięte s. 190–199), k. 2, tabl. 1.
Karta tytułowa na s. 1. – Na k. 1 r. napis dedykacyjny: Stałosc y Obrona Honoru Niepokalanie Poczętey Boga naszego Matki, W szkaplerzach ná Iey cześć poświęconych iuż dawno po włoskich y innych Páństwach Ogłoszona. A teraz w Imionach Jáśnie Wielmożnych, to iest J.W. Imći Pánu Sewerynie na Rozdole y Rejowcu Rzewuskim Podczaszym Koronnym Chełmskim Lubomskim &c. &c. Staroscie. J.W. Jáśnie Wielmożney Imci Páni Antoninie z Potockich Rzewuskiey Podczaszyny Koronney Chełmskiey Lubomskiey &c. &c. Staroscinie Ufundowana.
Zapewne tłumaczył Michał Bobrykowicz.
Def.: brak tablicy.

Opr.: półskórek.

Estr. brak; Dziok-Strelnik, poz. 314; Guseva II, poz. 231.

Prow.:
Karol Kornatowski
zapiska na wyklejce okładki górnej.

Konstancja Sapieżyna/
RKKS: poz. O 134.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: H 134 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 6276