Nazwisko i imię / hasło:
Delicje.
Tytuł:
Delicie Niebieskie W Honor Nayświętszey Troyce Obfituiące Z Nabożnych modlitew, strzelistych áfektow, Bogomyślnych Kontemplácyi z Przestrogámi zbáwiennemi do doskonáłośći żyćia Swiątobliwego. Zachecaiące [sic] y Ná Dni tygodniowe Rozłozone Z Łáćinskiego ná Polskie Przetłumaczone Z Dozwoleniem Zwierzchnośći. Roku Páńskiego 1733.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Częstochowa, druk. Paulinów), 1733.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 685. Def.: brak tablicy; pełny egz.: k. 4, s. 685, tabl. 1. Opr.: skóra. Estr. brak; Czerwień, poz. 167; Guseva I, poz. 81.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 22. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: H 22do (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 1048 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/ IV.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6017
Całość:
Delicje.

Delicie Niebieskie W Honor Nayświętszey Troyce Obfituiące Z Nabożnych modlitew, strzelistych áfektow, Bogomyślnych Kontemplácyi z Przestrogámi zbáwiennemi do doskonáłośći żyćia Swiątobliwego. Zachecaiące [sic] y Ná Dni tygodniowe Rozłozone Z Łáćinskiego ná Polskie Przetłumaczone Z Dozwoleniem Zwierzchnośći. Roku Páńskiego 1733.

B. m. (Częstochowa, druk. Paulinów), 1733.

w 8ce, k. 4, s. 685.
Def.: brak tablicy; pełny egz.: k. 4, s. 685, tabl. 1.

Opr.: skóra.

Estr. brak; Czerwień, poz. 167; Guseva I, poz. 81.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 22.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: H 22do (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 1048 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/ IV.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 6017