Nazwisko i imię / hasło:
Jurgiewicz Andrzej.
Tytuł:
Mendacia Et Convitia Evangelica Andreae Volani Lwowkoviensis, Secretarii, Si Diis Placet, Magni Ducatus Lituaniae, ex ipsius scriptis fideliter collecta, & breuiter refutata: per Andream Iurgeuicium Canonicum Vilnensem. Additi sunt in fine turpissimi errores eiusdem Volani in grammatica. Vilnae. Anno Domini M. D. LXXX. VIII. Mensis Iulij 23. Cum licentia superiorum.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, (Druk. Akademicka, Jezuitów), 1588.
Komentarz:
w 4ce, s. 150, k. 1. Def.: brak pierwszego arkusza (a1–a4), w tym karty tytułowej oraz k. A3, A4 (s. 5–8); pełny egz.: k. 4, s. 150, k. 1; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Czartoryskich w Krakowie. Opr.: skóra, tłoczenia. Estr. XVIII, s. 674; Havu, poz. 398.
Proweniencja:
Prow.: Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“? superekslibris na okładzinie dolnej. Nieśwież BZ/ sygn.: 23/4 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). ekslibris BDRN (pozostałość) na wyklejce okładki górnej. Sankt Petersburg BAN sygn.: 463; 4[43] (naklejki na grzbiecie), Theol. 443 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Zapiska na wyklejce okładki górnej: Andreas in Volanovo Volan / Secretarius Magni Ducatus / Lithvaniae. ex favore Sigis- / mundi I. Regis Poloniae. / post mortem Parentum, venit ex Palatina / tu Posnaniensi, in Lithvaniam et hic rece / ssit primus huius Nominis a fide Catholica / Fuit ille etiam ille generalissimus Guber / nator omnium. Bonorum Reginae Bonae Sfor- / tiae.
Lokalizacja:
BNF: MD.778.V.28
Całość:
Jurgiewicz Andrzej.

Mendacia Et Convitia Evangelica Andreae Volani Lwowkoviensis, Secretarii, Si Diis Placet, Magni Ducatus Lituaniae, ex ipsius scriptis fideliter collecta, & breuiter refutata: per Andream Iurgeuicium Canonicum Vilnensem. Additi sunt in fine turpissimi errores eiusdem Volani in grammatica. Vilnae. Anno Domini M. D. LXXX. VIII. Mensis Iulij 23. Cum licentia superiorum.

Wilno, (Druk. Akademicka, Jezuitów), 1588.

w 4ce, s. 150, k. 1.
Def.: brak pierwszego arkusza (a1–a4), w tym karty tytułowej oraz k. A3, A4 (s. 5–8); pełny egz.: k. 4, s. 150, k. 1; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Czartoryskich w Krakowie.

Opr.: skóra, tłoczenia.

Estr. XVIII, s. 674; Havu, poz. 398.

Prow.:
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“?
superekslibris na okładzinie dolnej.

Nieśwież BZ/
sygn.: 23/4 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
ekslibris BDRN (pozostałość) na wyklejce okładki górnej.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 463; 4[43] (naklejki na grzbiecie), Theol. 443 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Zapiska na wyklejce okładki górnej: Andreas in Volanovo Volan / Secretarius Magni Ducatus / Lithvaniae. ex favore Sigis- / mundi I. Regis Poloniae. / post mortem Parentum, venit ex Palatina / tu Posnaniensi, in Lithvaniam et hic rece / ssit primus huius Nominis a fide Catholica / Fuit ille etiam ille generalissimus Guber / nator omnium. Bonorum Reginae Bonae Sfor- / tiae.

BNF: MD.778.V.28