Nazwisko i imię / hasło:
Drews Jan.
Tytuł:
Distractiones Itinerantium Piae, Jucundae, Eruditae, cum Valido Praesidio Divorum Caelitum Et Elencho Itinerum ad praecipua Loca Orbis Terrarum, Suppeditatae Piis Et Curiosis Viatoribus à R. P. Joanne Drews S. J. Pruteno–Varmiensi. Ad vitandum taedium, lucrandu[m] Tempus, & feliciter conficienda Itinera. Secunda Editio duplici Corollario aucta. Brunsbergae Typis Collegij Societatis Jesu Anno MDCCVIII.
Miejsce i rok wydania:
Braniewo, druk. Jezuitów, 1708.
Komentarz:
w 12ce, k. 4, s. 324 (właściwie: s. 326, strony 252 i 258 wybite dwa razy), k. 1. Opr.: skóra. Estr. XV, s. 311; Havu, poz. 259.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: CSDR. Biała BW/ sygn.: E–3–34 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 84/7 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały). Sankt Petersburg BAN sygn.: 232 (naklejka na grzbiecie); 193 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na karcie ochr. górnej).
Lokalizacja:
BNF: 800.IX.18
Całość:
Drews Jan.

Distractiones Itinerantium Piae, Jucundae, Eruditae, cum Valido Praesidio Divorum Caelitum Et Elencho Itinerum ad praecipua Loca Orbis Terrarum, Suppeditatae Piis Et Curiosis Viatoribus à R. P. Joanne Drews S. J. Pruteno–Varmiensi. Ad vitandum taedium, lucrandu[m] Tempus, & feliciter conficienda Itinera. Secunda Editio duplici Corollario aucta. Brunsbergae Typis Collegij Societatis Jesu Anno MDCCVIII.

Braniewo, druk. Jezuitów, 1708.

w 12ce, k. 4, s. 324 (właściwie: s. 326, strony 252 i 258 wybite dwa razy), k. 1.

Opr.: skóra.

Estr. XV, s. 311; Havu, poz. 259.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: CSDR.

Biała BW/
sygn.: E–3–34 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 84/7 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 232 (naklejka na grzbiecie); 193 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na karcie ochr. górnej).

BNF: 800.IX.18