Nazwisko i imię / hasło:
Solikowski Jan Dymitr (Sulikowski).
Tytuł:
Commentarivs Brevis Rervm Polonicarvm A morte Sigismvndi Avgvsti Poloniae Regis, Anno M D LXXII Mense Iulio Knisini mortui. Dantisci, Sumptib. Georgii Försteri Bibliopolae Regii A[nn]o. 1647. Cum Privilegio S. R. M. Poloniae et Suec. etc.

Przed tytułem: Ioannis Demetrii Svlikovii Archiepiscopi Leopoliensis

Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, nakł. Jerzego Foerstera, 1647.
Komentarz:
w 4ce, k. 8, s. 231. Opr.: półskórek. Estr. XXIX, s. 41.
Proweniencja:
Prow.: Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis Białensis [Białensis zakreślone, inną ręką dopisane: Nesuisiens.] / CSDR. Nieśwież BZ/ zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis [zakreślone: Białensis, inną ręką dopisane:] Nesuisiens. sygn.: 70/37 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sygn. nieustalona: F 29 (zapiska na grzbiecie).
Lokalizacja:
BUM: 5 He 3
Całość:
Solikowski Jan Dymitr (Sulikowski).

Commentarivs Brevis Rervm Polonicarvm A morte Sigismvndi Avgvsti Poloniae Regis, Anno M D LXXII Mense Iulio Knisini mortui. Dantisci, Sumptib. Georgii Försteri Bibliopolae Regii A[nn]o. 1647. Cum Privilegio S. R. M. Poloniae et Suec. etc.

Przed tytułem: Ioannis Demetrii Svlikovii Archiepiscopi Leopoliensis

Gdańsk, nakł. Jerzego Foerstera, 1647.

w 4ce, k. 8, s. 231.

Opr.: półskórek.

Estr. XXIX, s. 41.

Prow.:
Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis Białensis [Białensis zakreślone, inną ręką dopisane: Nesuisiens.] / CSDR.

Nieśwież BZ/
zapiska na karcie tyt.: Adscriptus Bibliothecae Arcis [zakreślone: Białensis, inną ręką dopisane:] Nesuisiens.
sygn.: 70/37 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sygn. nieustalona: F 29 (zapiska na grzbiecie).

BUM: 5 He 3