Nazwisko i imię / hasło:
Noiret Gilbert.
Tytuł:
Krotkie Zebranie Zywota y Cnot Błogosławionego Wincentego à Paulo, Fundatora Kongregácyi Missionis y Zgromádzenia Siostr Miłośierdźiá, z Fráncuskiego ná Polski ięzyk Przełozone. w Warszawie w Drukárni Jego Krolewskiey Mośći y Rzeczy-Pospolitey, w Kollegium Scholarum Piarum. Anno 1729.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1729.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 152. Opr.: papier. Estr. XXIII, s. 169, XXXIII, s. 44.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 68 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 28 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, I, k. 27 v., poz. 28).
Lokalizacja:
BUM: 5 Ph 10
Całość:
Noiret Gilbert.

Krotkie Zebranie Zywota y Cnot Błogosławionego Wincentego à Paulo, Fundatora Kongregácyi Missionis y Zgromádzenia Siostr Miłośierdźiá, z Fráncuskiego ná Polski ięzyk Przełozone. w Warszawie w Drukárni Jego Krolewskiey Mośći y Rzeczy-Pospolitey, w Kollegium Scholarum Piarum. Anno 1729.

Warszawa, druk. Pijarów, 1729.

w 8ce, k. 1, s. 152.

Opr.: papier.

Estr. XXIII, s. 169, XXXIII, s. 44.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 68 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 28 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, I, k. 27 v., poz. 28).

BUM: 5 Ph 10