Nazwisko i imię / hasło:
Nauka.
Tytuł:
Nauka Dobrego y Szczęśliẃego Umierania. Do poboznego zyćia, y Cwiczenia się w Doskonàłośći Chrześćiàńskiey zàchęcàiącymi dostátecznie obiáśniona Regułámi. Práwowiernym Oboiey płći, wszelkiego Stanu, Conditiey, y Powołánia, Kośćiołá S. Kátolikom. Pràgnącym Dusznego Zbàwienia Wielce Pozyteczna y Potrzebna. Przez Approbowànych Authorow Swiątobliwey pàmięći P. W. X. Ianá Iánuszowskiego Archidiác: Sądeckiego P. W. X. Stánisłáwá Reszkę Opátá Iędrżeiowskiego. W. X Páwłá Sympliciáná Spowied: Pułtuskiego. W. X. Kásprá Drużbickiego Soc: Iesv Teologá W. O. Mikołáiá ż Mośćisk Zakonu Káznodż: Teol: Od Kazdego ztych zosobná, wrozny sposob ná swoim mieyscu Podana y Opisana Teraz swiezo z Dokłádem popráwniey w Druku sporządzona y Powtorzona. W Krakowie v Dżiedżicow Krzysztofá Schedlá I. K. M. Typ: Roku P. 1675. Nakłádem Gerzego Schedlá.

Na frontyspisie: Navka Vmierania Chrześcianskiego.

Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, nakł. Jerzego Schedla, 1675.
Komentarz:
w 4ce, k. 3 (w tym frontyspis), s. 256, tabl. 1 (paginowana: 257–258, folio składane), k. 2. Zawiera: Nauka Umierania Chrześciańskiego [przez Jana Januszowskiego] (s. 1-64). Rozmowa o Smierci Człowieka z Duchem Przez W. X. Stanisława Reszkę Opátá niekiedy Jędrzeiowskiego z Łacińskiego na Polskie przełożona [przez Jana Januszowskiego] (s. 65-104). Wizerunk Człowieka umieraiącego, Przez X. Pawła Symplicyana Spowiednika Pułtowskiego napisany (s. 105—144). Przygotowanie Do Szczęśliwey y Swiątobliwey Smierći Przez W. X. Kaspra Drużbickiego Societatis Jesu opisane (s. 145-232). Medytacye abo Rozmyślania o Smierći, Sądzie Bożym, Czyscu, Piekle y mękach jego. Wyięte z Elementarzyká Cwiczenia Duchownego W.O. Mikołáiá z Mościsk (s. 233-256). Opr.: półskórek. Estr. XVIII, s. 477 (pod hasłem: Januszowski Jan); Guseva II, poz. 147.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 12. Sankt Petersburg BAN sygn.: 137 (zapiska na odwrocie frontyspisu).
Lokalizacja:
BUM: 2 Ds 21/4°
Całość:
Nauka.

Nauka Dobrego y Szczęśliẃego Umierania. Do poboznego zyćia, y Cwiczenia się w Doskonàłośći Chrześćiàńskiey zàchęcàiącymi dostátecznie obiáśniona Regułámi. Práwowiernym Oboiey płći, wszelkiego Stanu, Conditiey, y Powołánia, Kośćiołá S. Kátolikom. Pràgnącym Dusznego Zbàwienia Wielce Pozyteczna y Potrzebna. Przez Approbowànych Authorow Swiątobliwey pàmięći P. W. X. Ianá Iánuszowskiego Archidiác: Sądeckiego P. W. X. Stánisłáwá Reszkę Opátá Iędrżeiowskiego. W. X Páwłá Sympliciáná Spowied: Pułtuskiego. W. X. Kásprá Drużbickiego Soc: Iesv Teologá W. O. Mikołáiá ż Mośćisk Zakonu Káznodż: Teol: Od Kazdego ztych zosobná, wrozny sposob ná swoim mieyscu Podana y Opisana Teraz swiezo z Dokłádem popráwniey w Druku sporządzona y Powtorzona. W Krakowie v Dżiedżicow Krzysztofá Schedlá I. K. M. Typ: Roku P. 1675. Nakłádem Gerzego Schedlá.

Na frontyspisie: Navka Vmierania Chrześcianskiego.

Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, nakł. Jerzego Schedla, 1675.

w 4ce, k. 3 (w tym frontyspis), s. 256, tabl. 1 (paginowana: 257–258, folio składane), k. 2.

Zawiera: Nauka Umierania Chrześciańskiego [przez Jana Januszowskiego] (s. 1-64). Rozmowa o Smierci Człowieka z Duchem Przez W. X. Stanisława Reszkę Opátá niekiedy Jędrzeiowskiego z Łacińskiego na Polskie przełożona [przez Jana Januszowskiego] (s. 65-104). Wizerunk Człowieka umieraiącego, Przez X. Pawła Symplicyana Spowiednika Pułtowskiego napisany (s. 105—144). Przygotowanie Do Szczęśliwey y Swiątobliwey Smierći Przez W. X. Kaspra Drużbickiego Societatis Jesu opisane (s. 145-232). Medytacye abo Rozmyślania o Smierći, Sądzie Bożym, Czyscu, Piekle y mękach jego. Wyięte z Elementarzyká Cwiczenia Duchownego W.O. Mikołáiá z Mościsk (s. 233-256).

Opr.: półskórek.

Estr. XVIII, s. 477 (pod hasłem: Januszowski Jan); Guseva II, poz. 147.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 12.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 137 (zapiska na odwrocie frontyspisu).

BUM: 2 Ds 21/4°