Nazwisko i imię / hasło:
Crescentius Desiderius.
Tytuł:
Artes Reconditae Regendi Respublicas & Dominandi, Quibus fere utuntur & Imperia firmant Reges sive Principes; Optimates sive Patritii: & Populus, qui summo potiuntur imperio. Accedunt Artes Ambiendi Dignitates & Honores in Republ. et Principum Aulis. Et Selectae Sententiae Politicae Ex Variis Auctoribus collectae et dispositae. Gedani, Apud Aegidium Janssonium à Waesberge. cIɔ Iɔc LXXXV.

Przed tytułem: Desiderii Crescentii Jct.

Na frontyspisie: Desiderii Crescentii Artes Regendi Respublicas et Dominandi. Gedani, Apud Aegidium Janssonium à Waesberge 1685.

Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Idziego Janssona van Waesberge, 1685.
Komentarz:
w 12ce, k. 4 (w tym frontyspis), s. 496. Opr.: skóra. Estr. XIV, s. 450.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na frontyspisie inicjały: CSDR. Biała BW/ sygn.: f–5–18 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 82/20 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały). Sankt Petersburg BAN sygn.: 227a (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BUM: 10 Ea 38
Całość:
Crescentius Desiderius.

Artes Reconditae Regendi Respublicas & Dominandi, Quibus fere utuntur & Imperia firmant Reges sive Principes; Optimates sive Patritii: & Populus, qui summo potiuntur imperio. Accedunt Artes Ambiendi Dignitates & Honores in Republ. et Principum Aulis. Et Selectae Sententiae Politicae Ex Variis Auctoribus collectae et dispositae. Gedani, Apud Aegidium Janssonium à Waesberge. cIɔ Iɔc LXXXV.

Przed tytułem: Desiderii Crescentii Jct.

Na frontyspisie: Desiderii Crescentii Artes Regendi Respublicas et Dominandi. Gedani, Apud Aegidium Janssonium à Waesberge 1685.

Gdańsk, druk. Idziego Janssona van Waesberge, 1685.

w 12ce, k. 4 (w tym frontyspis), s. 496.

Opr.: skóra.

Estr. XIV, s. 450.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na frontyspisie inicjały: CSDR.

Biała BW/
sygn.: f–5–18 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 82/20 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (mały).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 227a (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BUM: 10 Ea 38