Nazwisko i imię / hasło:
Segneri Paolo.
Tytuł:
Nauka dla Poczynaiącego Słuchać Spowiedzi, Jako się ma zachować z pożytkiem około Sakramentu Pokuty, Napisana po Włosku przez X. Pawła Segnery Soc. Jesu, A przez X. Woyciecha Tylkowskiego Teyże Societatis Jesu na Polski język Przełozona. Teraz powtornie przez J. W. J. X. Jerzego Hilzena, Regenta Koronnego, Kanclerza Dioecezyi Wileńskiey, Proboszczá Kathedralnego Inflantskiego ad usum Seminarystow y Xięży Dioeceziey Inflantskiey, Cum Permissu Superiorum Do Druku Podana. W Wilnie, w Drukarni J. K. Mci Akademickiey Soc. Jesu, Roku MDCCXL.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1740.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 281, [2]. Opr.: półskórek. Estr. XXVII, s. 346. (tu: s. 284 i rejestr); Guseva II, poz. 399.
Proweniencja:
Prow.: Teodor Zawadzki zapiska na s. 1: Ex libris Theodori Zawadzki mpp. Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 79. Nieśwież BO/. sygn. CBR [Theol.] 760 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 213 v., poz. 760, pod tytułem: Nauka o spowiedzi y pokucie prawdziwey. W Wilnie, 1740).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5258
Całość:
Segneri Paolo.

Nauka dla Poczynaiącego Słuchać Spowiedzi, Jako się ma zachować z pożytkiem około Sakramentu Pokuty, Napisana po Włosku przez X. Pawła Segnery Soc. Jesu, A przez X. Woyciecha Tylkowskiego Teyże Societatis Jesu na Polski język Przełozona. Teraz powtornie przez J. W. J. X. Jerzego Hilzena, Regenta Koronnego, Kanclerza Dioecezyi Wileńskiey, Proboszczá Kathedralnego Inflantskiego ad usum Seminarystow y Xięży Dioeceziey Inflantskiey, Cum Permissu Superiorum Do Druku Podana. W Wilnie, w Drukarni J. K. Mci Akademickiey Soc. Jesu, Roku MDCCXL.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1740.

w 8ce, k. 1, s. 281, [2].

Opr.: półskórek.

Estr. XXVII, s. 346. (tu: s. 284 i rejestr); Guseva II, poz. 399.

Prow.:
Teodor Zawadzki
zapiska na s. 1: Ex libris Theodori Zawadzki mpp.

Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 79.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR [Theol.] 760 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 213 v., poz. 760, pod tytułem: Nauka o spowiedzi y pokucie prawdziwey. W Wilnie, 1740).

BAN: XXIX / a 5258