Nazwisko i imię / hasło:
Pisarski Jan Stefan.
Tytuł:
Mowy Staropolskie Nayiasnieyszemv Ianowi Sobieskiemv Na ten czas Marszałkowi y Hetmanowi wielkiemu Koronnemu a potym Krolowi Polskiemu Od Drukarni Kaliskiey w Roku 1672. Dedykowane Teraz znowu w Drukarni Nieswiskiej Radziwiłłowskiey Societatis Jesu Przedrukowane Y Iasnie Oswieconemu Xiązęciu Iegomosci Michałowi Radziwiłłowi Wojewodźie Wileńskiemu Hetmanowi Wielkiemu W. X: L. Wnukowi Tegoż Nayiaśnieyszego Polskiego Monarchy Jako swoiemu Fundatorowi y Mecenasowi Ofiarowane Roku 1756. Dnia 1. Januarij.
Miejsce i rok wydania:
Nieśwież, Druk. Radziwiłłowska (Jezuitów), b. r. (1755).
Komentarz:
w 4ce, k. 125. Opr.: skóra. Estr. XXIV, s. 317; Guseva II, poz. 342.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Polon.] 116 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 155 v., poz. 116).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21463
Całość:
Pisarski Jan Stefan.

Mowy Staropolskie Nayiasnieyszemv Ianowi Sobieskiemv Na ten czas Marszałkowi y Hetmanowi wielkiemu Koronnemu a potym Krolowi Polskiemu Od Drukarni Kaliskiey w Roku 1672. Dedykowane Teraz znowu w Drukarni Nieswiskiej Radziwiłłowskiey Societatis Jesu Przedrukowane Y Iasnie Oswieconemu Xiązęciu Iegomosci Michałowi Radziwiłłowi Wojewodźie Wileńskiemu Hetmanowi Wielkiemu W. X: L. Wnukowi Tegoż Nayiaśnieyszego Polskiego Monarchy Jako swoiemu Fundatorowi y Mecenasowi Ofiarowane Roku 1756. Dnia 1. Januarij.

Nieśwież, Druk. Radziwiłłowska (Jezuitów), b. r. (1755).

w 4ce, k. 125.

Opr.: skóra.

Estr. XXIV, s. 317; Guseva II, poz. 342.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Polon.] 116 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, I, k. 155 v., poz. 116).

BAN: XXIX / б 21463